Archive for the 'Totalförsvarets forskninginstitut (FOI)' Category

Jan Lindholm (MP) om evidensbaserad politik: ”Finns det någon evidens på att det är möjligt i en levande demokrati?”

• September 14, 2015 • 1 Comment

Polisstatens nackdelar

• August 11, 2015 • Leave a Comment

Targeted Individuals’ 24/7 Nightmare – GAP Client & NSA whistleblower Thomas Drake Testifies before EU Parliament Committe

• September 28, 2014 • Leave a Comment

PRESSINBJUDAN: Framtidens sjukvård – biomedicinska sensorer

• June 21, 2013 • Leave a Comment

Människan är en naturlig del av de flesta moderna system, skriver FOI, som arbetar med teknologier för modellering av mänskligt beteende och människa-systeminteraktion (MSI)

• May 10, 2013 • Leave a Comment

Humans are a natural component of most modern systems: HUMAN-SYSTEMS-INTERACTION (HSI)

• May 10, 2013 • Leave a Comment