PRESSINBJUDAN: Framtidens sjukvård – biomedicinska sensorer

FOI logo

Pressmeddelande år 2006

PRESSINBJUDAN: Framtidens sjukvård – biomedicinska sensorer

FOI bjuder in media till ett heldagsseminarium om biomedicinska sensorer på Citykonferensen i Stockholm fredagen den 3 mars kl. 09.00-17.00. Möjlighet till enskilda intervjuer ges mellan klockan 13.30 – 15.30. Under seminariet kommer världsledande experter ge exempel på hur sensorer kan användas i sjukvården, i krishantering och ge svar på frågan vilka innovationer som formar framtidens sjukvård. Biomedicinska sensorer kommer i framtiden att vara centrala i hälso- och sjukvården. Det är därför viktigt att diskutera och analysera kostnad, socioekonomiska aspekter och etiska regler.

Biomedicinska sensorer kommer att ge information om viktiga kroppsfunktioner och hälsotillstånd och kunna ge larm när värdena inte är normala. Implanterade chips kommer att fungera som en hela tiden närvarande ”doktor” som tidigt kan upptäcka sjukdomar och abnormaliteter och till och med distribuera läkemedel direkt in i kroppen. Mellan klockan Seminariedagen genomförs av ett Nordiskt konsortium ”Fobis” (http://www.nordic-fobis.net/) som leds av en projektgrupp från FOI, SINTEF, VTT, S-SENSE, STC och MedCoast. Agenda: 09.00 – 12.00 Talare: Ingemar Lundström, Linköpings Universitet Brian MacCraith, Dublin City University Olof Lindahl, Luleå Tekniska Universitet och CMTF Bengt Kasemo, Chalmers och Göteborgs Universitet 12.00 – 13.30 Lunch serveras 13.30 – 15.30 Utställning och demonstration av produkter och prototyper. Möjlighet till enskilda intervjuer med experterna. 15.30 – 17.00 Panel diskussion med Ingemar Lundström, Brian MacCraith, Olof Lindahl och Bengt Kasemo. Moderator: Rita Westvik, SINTEF När: Fredagen den 3 mars 2006 kl. 09.00 – 17.00 Var: Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm http://www.citykonferensen.se För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Axell, Kommunikationsdirektör FOI, 08-55 50 3018, 0702-77 0362, johan.axell@foi.se

Om FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling till nytta för försvar och säkerhet. Organisationen har cirka 1350 anställda varav ungefär 950 är forskare. Detta gör organisationen till Sveriges största forskningsinstitut. FOI ger kunderna tillgång till ledande expertis inom ett stort antal tillämpningsområden såsom säkerhetspolitiska studier och analyser inom försvar och säkerhet, bedömning av olika typer av hot, system för ledning och hantering av kriser, skydd mot och hantering av farliga ämnen, IT-säkerhet och nya sensorers möjligheter. För mer information se http://www.FOI.se.

Presentation av talare: Ingemar Lundström är professor- och föreståndare i tillämpad fysik vid Linköpings universitet, där han leder ett tvärvetenskapligt forskningslag som arbetar med att finna nya koncept för biosensorer och kemiska sensorer. Ingemar Lundström har bland annat utvecklat nya metoder för biospecifika interaktioner samt användandet av dataskärm som en mångsidig ljuskälla för bio- och kemisk analys. Brian MacCraith är professor vid Dublin City University (DCU) och är en expert på området optiska kemiska sensorer och biosensorer. 1999 utsågs han till föreståndare på National Centre of Sensor Research (NCSR) vid DCU. Brian MacCraith är inriktad på exploateringen av luminiscensmetoder i kombination med avancerade fotoniska material och innovativa mätningsplattformar med särskild tillämpning på biochips. 2005 blev han föreståndare på Biomedical Diagnostics Institute vid DCU. Bengt Kasemo är professor i kemisk fysik vid Chalmers och Göteborgs universitet där han leder ett tvärvetenskapligt forskningslag i ett flertal projekt som inkluderar biomaterial, biosensorer, sensormetoder, heterogenkatalys och hållbara energitekniker. Bland annat har han varit en pionjär inom området biologisk ytforskning. Bengt Kasemo har varit med och grundat flera företag varav ett är inom området biomedicinska sensorer.

Olof Lindahl är professor i medicinsk teknik vid Luleå tekniska universitet och vid Umeå universitet. Han är också föreståndare för Centrum för Medicinsk Teknik och Fysik (CMTF) i norra Sverige. Hans forskningsarbete är inriktat på sensorer för bättre diagnoser inom sjukvården, främst resonanssensorer för karaktärisering av mänsklig vävnad och taktil video. Olof Lindahl har flera patent och har varit med och startat två företag inom det medicintekniska området.

Internet referens: http://www.foi.se/sv/nyheter/Press–nyheter/Pressmeddelanden/?pid=73367

USA varnar för cyberattacker riktade mot medicintekniska produkter

FDA varnar för att implanterade medicinska apparater som pacemakers och defibrillatorer, ofta är anslutna till nätverk som är utsatta för cyberattacker som kan stängas av eller manipulera maskinen.

Internet referens: http://rt.com/usa/us-warns-medical-­-721/

Advertisements

~ by mindcontrolinsweden on June 21, 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: