Archive for September, 2014

Targeted Individuals’ 24/7 Nightmare – GAP Client & NSA whistleblower Thomas Drake Testifies before EU Parliament Committe

• September 28, 2014 • Leave a Comment

The Human Body: A Successful Socialist Machine

• September 23, 2014 • Leave a Comment

Emerging Cognitive Neuroscience and Related Technologies ( 2008 )

• September 23, 2014 • 1 Comment

Denna gång vägrar jag rösta! Jag anser att huvudämne som biopolitik inte bör negligeras i valdebatten – att människans biologi genom ingenjörskonsten ställts i statens och överklassens tjänst kräver en öppen debatt!

• September 6, 2014 • Leave a Comment

För kännedom: Krav på omedelbart stopp för det hälsovådliga byggprojektet på Elineberg i Helsingborg

• September 4, 2014 • Leave a Comment

Stoppa finansparasitismen nu! – För att vi ska använda deras parasitpengar måste de söndra och splittra oss. Det är dags för en motreaktion.

• September 1, 2014 • Leave a Comment