Archive for the 'Human Brain Project' Category

What are the ethical issues involved in simulating a human brain and in technology derived from human brain simulation?

• September 7, 2016 • Leave a Comment

In Contravention of Conventional Wisdom CIA “no touch” torture makes sense out of mind control allegations

• December 15, 2015 • Leave a Comment

European Conference on Covert Harassment of civilians – 1 and 2 october 2015, Berlin, Germany

• September 29, 2015 • Leave a Comment

Jan Lindholm (MP) om evidensbaserad politik: ”Finns det någon evidens på att det är möjligt i en levande demokrati?”

• September 14, 2015 • 1 Comment

Covert Harassment Conference 2014, Brussels, 20 November 2014

• October 28, 2014 • 2 Comments

Obama is paying MIT, DARPA & Rockefeller for Human Brain ‘Experiments’ (research and science in a contemporary war-the brain is the new battlefield)

• October 23, 2014 • 2 Comments

Denna gång vägrar jag rösta! Jag anser att huvudämne som biopolitik inte bör negligeras i valdebatten – att människans biologi genom ingenjörskonsten ställts i statens och överklassens tjänst kräver en öppen debatt!

• September 6, 2014 • Leave a Comment

Robotteknologier och grundläggande fri- och mänskliga rättigheter

• October 29, 2013 • Leave a Comment

President Obama Speaks on the BRAIN Initiative and American Innovation – more torture and slavery to come …

• September 22, 2013 • Leave a Comment

Neuroscience, Obama’s BRAIN Project, and Military Mind Control

• September 22, 2013 • Leave a Comment