Archive for March, 2015

Reflektion över: ” huruvida det verkligen förefaller rimligt att några enskilda personer skulle ha rätt att ”ogiltigförklara” den svenska staten genom anmälningar”

• March 30, 2015 • Leave a Comment

Laura Magdalene the granddaugther of president Eisenhower: ET invasion has already occurred and governments do not want us to know

• March 26, 2015 • 1 Comment

Kanadas försvarsminister – mänskligheten har bara några veckor kvar

• March 24, 2015 • 2 Comments

EU Transhumanist Agenda Activist Melanie Vritschan: NSA/CIA Pegasus is using DARPA/Motorola nano-technology to torture and assassinate me

• March 17, 2015 • Leave a Comment

Rothschilds conduct “Red Symphony” – “Illuminati” is a Masonic secret society dedicated to communism

• March 14, 2015 • Leave a Comment

William Cooper – The Secret Government & The Alien Agenda – Behold a Pale Horse Lecture

• March 9, 2015 • Leave a Comment

“It’s The Ultimate Weapon”

• March 3, 2015 • Leave a Comment