Archive for the 'Öppna brev till regering och myndigheter' Category

Kommunfullmäktige i Stockholms stad stoppar alla upprop

• May 14, 2015 • Leave a Comment

Reflektion över: ” huruvida det verkligen förefaller rimligt att några enskilda personer skulle ha rätt att ”ogiltigförklara” den svenska staten genom anmälningar”

• March 30, 2015 • Leave a Comment

Fritt talat till politiker och tjänstemän om mikrovågors farlighet

• November 3, 2014 • Leave a Comment

Frihetsförklaring – Öppet brev till riksdagen, regeringen och journalisterna

• October 18, 2013 • Leave a Comment