Archive for the 'Helsingborgs kommunpolitik' Category

Ny avhandling: ”Penningmakten – Ett medel för frihet eller slaveri?” – av Isac Boman

• May 4, 2015 • Leave a Comment

Denna gång vägrar jag rösta! Jag anser att huvudämne som biopolitik inte bör negligeras i valdebatten – att människans biologi genom ingenjörskonsten ställts i statens och överklassens tjänst kräver en öppen debatt!

• September 6, 2014 • Leave a Comment

För kännedom: Krav på omedelbart stopp för det hälsovådliga byggprojektet på Elineberg i Helsingborg

• September 4, 2014 • Leave a Comment