För kännedom: Krav på omedelbart stopp för det hälsovådliga byggprojektet på Elineberg i Helsingborg

Rådhuset sett från Kungstorget.

Helsingborg 03 09 2014

Bästa Miljöförvaltning, Helsingborgshem och Helsingborgs kommunstyrelse;

Det måste bli ett omedelbart STOPP för byggprojektet som påbörjades på Elineberg förra veckan (vecka 35), pga dess hälsovådliga art. Byggtrafikens giftiga diselavgaser läcker starkt in i min bostad, trots att jag sedan byggstarten tvingats leva med stängda fönster och balkongdörr. Observera att jag endast för min egen talan, trots att jag förstår att övriga hyresgäster drabbats av liknande obehag. Vi som bor i fastigheten på Liebäckskroken 4, är naturligtvis extra utsatta för obehag och hälsorisker, eftersom fastigheten är belägen i centrum av den näst intill slutna rektangel som utgör designen av Elineberg, och byggarbete pågår på båda sidor av fastigheten. På framsidan av fastigheten har två grävmaskiner och två lastbilar under byggarbetarnas 9 timmar långa arbetsdag pumpat ut giftiga tunga diselavgaser cirka 3-4 meter utanför mitt köks- och sovrumsfönster, där har de vid upprepade tillfällen stått på tomgång och talat i mobiltelefon. Båda fönstren är av modell à la 50-tal och delbara, dessutom finns det över och under sovrumsfönstret öppningsbara ventiler som vetter rakt ut i det fria, de är svåra att täcka över. Detta borde Helsingborgshem tänkt på och åtgärdat innan det hälsovådliga byggprojektet drogs igång. På baksidan av fastigheten återfinns balkongen i anslutning till vardagsrummet, även där är fönster och balkongdörr av modell à la 50-tal och delbara, strax utanför pågår rivningsprojekt av diverse byggnader, så även där står en grävmaskin och pumpar ut diselavgaser under 9 av dygnets timmar. Innehåller rivningsmaterialet asbest? Mycket viktigt att få kännedom om!

Detta är, som ni på Miljöförvaltningen säkert också förstår att ur hälsoperspektiv är detta byggprojekt outhärdligt och helt oacceptabelt då människor bor endast några meter från det direkta arbetsområdet! Var god se forskningsrapport om diselavgaser: http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pmimportocharkiv/pressmeddelandenarkiv2002/dieselavgaserretarluftvagarna.5.195fc72c115808ae5a680001562.html

Har Helsingborgs kommunpolitiker inte egna moraliska hjärnkontor, endast ekonomikontor? De förfaller vara helt förblindade och uppslukade av den globala trenden; “ekonomisk tillväxt” och privata upphandlingar, en ideologisk trend som redan avsevärt underminerat många människors livskvalitet och miljön i Helsingborg. I det uttalandet innefattar jag också den arsenal av gränsöverskridande energibaserade teknologier som används/missbrukas för detaljstyrd politisk kontroll av stadens invånare. Teknologier som enligt bekräftelser från bl a politiska tjänstemän är implementerade i Helsingborgs kommuns olika myndigheter, institutioner, skolor, även våra bostäder, etc. Det är att konstatera att Helsingborgs politiker, såväl som regeringens statsråd, trots alla utsagor om demokrati och ”all makt utgår från folket-retoriken” inte drar sig för att offra andra människors liv på det politiska altaret, till förmån för deras egennyttiga karriärer. En extremt viktig faktor som bör ifrågasätta statsrådens och kommunpolitikernas legitimitet.

Off topic, men jag passar på att adressera problemen kring de höga elektromagnetiska strålningsfrekvenser som invaderar min nuvarande bostad. Jag föreslår att de bör mätas och hållas under uppsikt då de också slår ut internetuppkoppling, mobiltelefoni och till och med vanliga radiosignaler ibland.

Den första information som nått mig från Helsingborgshem om byggprojektet, dök upp i brevlådan den 26 augusti. Dagen efter kontaktade jag projektledare Mia Larsson och delgav henne information som jag i denna skrivelse omnämner. Naturligtvis vill ingen av de inblandade kännas vid klagomål och angelägenheter om rör faktiska hälsorisker för hyresgästerna. Projektet framskrider som om mitt och säkert andra hyresgästers klagomål också, inte existerar …

Dessvärre, kände jag inte till byggplanerna och intet ont anande signerade jag ett andrahandskontrakt gällande från den 1 juli 2014 och ett år framöver. Varför fick jag ingen förhandsinformation från Helsingborgshem då kontraktet upprättades i slutet av maj månad? Jag anser att jag vid den tidpunkten borde blivit underrättad i ärendet – att Helsingborgshem borde gett mig en ärlig chans att fatta rätt beslut utifrån mina behov och önskningar.

Jag har sedan mitten av förra veckan efter byggprojektets start, tvingats omdirigera mitt dagliga liv till att fly ut från bostaden fortast möjligt. Därför att jag sedan byggstarten vaknat upp med stort obehag i näsa och hals som känns helt uttorkade och med oigenkännlig besk brännande smak i munnen. Sviter från diselavgaser? Hur effektivt är ventilationssystemet i fastigheten? Jag har sedan fredag 29 augusti varit överkänslig för bilavgaser efter att jag spenderade hela torsdagen i bostaden, för att försöka skydda mina tillhörigheter genom inplastning och/eller nerpackning i flyttlådorna jag ganska nyligen packade upp vid inflyttningen.

Det vore smakfullt om Helsingborgshem (i vars bostadskö jag varit inskriven i 4 år) omedelbart vill åtgärda problematiken genom att åtminstone erbjuda mig en ny bostad då jag faktiskt har andra planer under min boendeperiod här, än att involvera mig i denna plötsligt uppkomna och svårbemästrade situation.

Mvh/

Mobiltele: 0720-20 48 20

PS. Denna skrivelse kommer att publiceras för allmänhetens kännedom. DS.

Sedan har följande korrespondens förekommit:

Från: Info
Skickat: den 4 september 2014 10:23

Till: Suzanne
Kopia: miljoforvaltningen@helsingborg.se; Info; kontaktcenter@helsingborg.se

Ämne: SV: Krav på omedelbart stopp för det hälsovådliga byggprojektet på Elineberg

Bästa Suzanne!

Tack för Ditt mail.
Ärendet har vidarebefordrats till aktuell handläggare och vi återkomma med besked till Dig.

Med vänlig hälsning
Bodil Norlin
VD-Assistent
Tel Direkt +4642208014
E-post Bodil.Norlin@helsingborgshem.se

Box 3055
250 03 Helsingborg
Besöksadress Drottninggatan 136B
Tel 042-20 80 00 Fax 042-20 80 01

Från: Suzanne
Skickat: den 3 september 2014 13:21
Till: miljoforvaltningen@helsingborg.se; Info; kontaktcenter@helsingborg.se (kommunstyrelsen)
Kopia: Suzanne
Ämne: Krav på omedelbart stopp för det hälsovådliga byggprojektet på Elineberg

from: Suzanne
to: Info <info@helsingborgshem.se>
date: Fri, Sep 5, 2014 at 10:42 PM
subject: Re: Krav på omedelbart stopp för det hälsovådliga byggprojektet på Elineberg

Bästa Bodil,

Tack för återkoppling!

Ser fram mot en lösning på problemet, då diselavgaserna åtminstone för mig är outhärdliga.

Med vänlig hälsning,
Suzanne

Hej Suzanne,

Tack för ditt mail. Som bostadssökande har du kanske själv upplevt hur svårt det kan vara att få tag på en bostad idag. Genom att tillföra fler bostäder i Helsingborg, och placera nya bostäder i områden med äldre bestånd, minskar vi inte bara bostadsbristen utan bidrar också till en mer varierad bebyggelse som ökar attraktiviteten och kan locka en mångfald av människor. Elineberg är ett av de områden där fler och nya bostäder kan locka andra boendegrupper som i sin tur bidrar till positiv utveckling i form av bättre underlag för service, kollektivtrafik, folkliv och flöden.

Det är ett omfattande arbete som pågår i ditt område och vi förstår att rivning och byggtrafik kan upplevas störande. Tillsammans med Skanska arbetar vi aktivt med att så långt det är möjligt underlätta för er boende under byggtiden och vi tar gärna emot förslag på hur vi kan hjälpa till. Vi har fått in ett fåtal klagomål relaterade till bygget och de har kommit via den lokala hyresgästföreningen. Det har bland annat gällt arbeten utförda utanför den överenskomna tidsramen (07.00-17.00), felparkerade bilar och högljudda arbeten som utförts tidigt på morgonen. Här har vi agerat direkt för att se till att detta inte händer igen.

Våra hyresgäster ska få tydlig information i god tid om de förändringar som berör deras boende. Sedan i januari har vi skickat fem informationsbrev om bygget till våra hyresgäster i området. Brev som skickas per post adresseras till den person som hyr lägenheten av oss och vi kan bara beklaga om den här informationen inte har förmedlats vidare till dig. Det händer också att vi delar ut oadresserade brev direkt i brevlådorna och det var ett sådant du fick den 26 augusti. Vi är tacksamma att du uppmärksammat oss på det faktum att vi inte når alla de som bor i husen med enbart postutskick.

När det gäller rivningsmaterialet från Liebäcksgården har vi, som vid alla rivningar, sett till att analyser av materialen i byggnaden gjorts innan arbetet påbörjades. Allt rivningsmaterial tas om hand av vår entreprenör på ett säkert sätt och i enlighet med gällande regler.

Du skriver om höga elektromagnetiska strålningsfrekvenser i lägenheten. Det är mycket ovanligt att värden över gränsvärdena uppmäts i bostäder, men det förekommer. Vi kommer gärna hem till dig och gör en mätning. Kontakta Dragica Brdarski som är kundansvarig i ditt område på telefon 042-208240, om du vill boka in en tid för detta.

Markarbetena med de nya parkeringarna som nu pågår direkt framför den fastighet du bor i beräknas vara klara i slutet av september. Vid ett besök hos dig kan vår personal också bilda sig en uppfattning om de dieselavgaser du upplever i lägenheten.

Om du har fler frågor eller funderingar så är du välkommen att höra av dig igen.

Med vänlig hälsning,
Mia Larsson
Projektledare
Tel Direkt +4642208208
E-post Mia.Larsson@helsingborgshem.se

Box 3055
250 03 Helsingborg
Besöksadress Drottninggatan 136B
Tel 042-20 80 00 Fax 042-20 80 01

Från: Info
Skickat: den 4 september 2014 10:23
Till: Suzanne
Kopia: miljoforvaltningen@helsingborg.se; Info; kontaktcenter@helsingborg.se

from: Suzanne
to: Mia Larsson <Mia.Larsson@helsingborgshem.se>
date: Mon, Sep 8, 2014 at 12:00 AM

Hej Mia,

Tack för respons! Noterat att efter parkeringsplatsen är klar, kommer byggprojektet att pågå under 18 månader.

I dag söndag 7 september träffade jag en man som bor i samma fastighet som jag. Vi kom att utbyta några ord om pågående rivningsprojekt. Jag frågade om han var besvärad av diselavgaserna? Han svarade, att diselavgaserna inte var det värsta, men däremot dammet från rivningen som gett honom besk smaken i munnen och att han haft det sedan rivningsprojektet startade. Han fann detta oroväckande, därför han hade arbetat med rivningsprojekt och hade då fått samma beska smak i munnen som nu. Han menade att sådana gamla byggnaders rivningsmaterial innehåller tungmetaller, inte endast asbest. Han nämnde även bly och eternit.

Intressant, att han också beskrev den beska smaken i munnen, som jag redan skrivit till er om. Men som jag trodde kom från diselavgaserna, men vad vet jag – det kanske är både från disel och rivningsmaterial!? Jag har inga erfarenheter från rivnings- och byggnadsprojekt.

Det är att konstatera att det är långt ifrån hälsosamt att bo i direkt anslutning till rivnings- och byggprojekt. Det är troligen höga halter av tungmetaller och gifter som cirkulerar i luften då rivningsmaterialet ligger kvar på marken och i containrar – det avfallet har vi hyresgäster nu utstått under två veckor. “Vacker utsikt”, dessutom!

Det är två dygn sedan Skanskas personal gav sig av härifrån inför helgen – det betyder att inga diselavgaser pumpats ut och läckt in. Trots det har jag kvar samma obehagliga beska smak och brännande känsla i munnen. Torrheten jag känt av i näsa och hals, har nu även övergått till brännande känslor. Överkänsligheten för bilavgaser då jag är på stan kvarstår, även nu då jag öppnar balkongdörren. [N]ågot är fel i vår närmiljö!!

Det är skandalöst av Helsingborgshem att utsätta sina hyresgäster för detta hälsovådliga projekt. Jag är väldigt ledsen och besvärad att överhuvudtaget bli involverad i klagomålsprocessen.

Ber att få återkomma.

Med vänlig hälsning,
Suzanne

from: Suzanne
to: arbetsmiljoverket@av.se
date: Thu, Sep 11, 2014 at 1:29 AM
subject: Blåbetong i Helsingborg?

Hej,

På Elineberg i Helsingborg, har rivningsarbete av Liebäcksgården pågått under snart under 3 veckor. Det har legat massor av rivningsmaterial utanför hyresfastigheten på Liebäckskroken 4 sedan rivningens start. Idag talade jag med byggarbetare som invaderar andra sidan av hyresfastigheten där nya parkeringsplatser skapas. En av männen, sa att de hade diskuterat om det är blåbetong som ingår i rivningsmaterialet som ligger i flera högar på gräsmattan utanför våra balkonger/uteplatser? Men, avslutade han det är inte vi som ska lägga oss i det. (Två olika företag?)

Det finns fortfarande högar av stenar (blåbetong?) kvar ute vid stängslet och gångstigen. Därför undrar jag om ni på Arbetsmiljöverket skulle vilja undersöka det imorgon fortast möjligt. Är det blåbetong? Får det i så fall ligga kvar så nära hyresfastigheterna helt öppet? Finns det mer asbest? Vad händer i så fall med marken det legat på och besprutats med vatten? Jag har svårt att förstå att det är legitimt att utsätta människor som bor i direkt anslutning till rivningsplatsen för allt detta giftiga avfall.

Jag med många andra hyresgäster är oroliga och mår inte bra av pågående rivnings- och byggprojekt. Plus alla diselavgaser som pumpas ut strax utanför våra bostäder. En lämplig åtgärd vore att flytta bort hyresgästerna innan iscensättande av dylika projekt startas.

Med vänlig hälsning,
Suzanne


from: lena.fila@av.se
to: suzanne
date: Tue, Sep 16, 2014 at 8:54 AM
subject:

Hej och tack för ditt mail!
Råder dig att vända dig till kommunen och deras miljöavdelning eftersom det rör sig om utemiljön.

Mvh
Lena Fila
Administratör
Arbetsmiljöverket

Inspektion region syd

Box 21019

200 21 Malmö

Tel: 010-730 96 49

lena.fila@av.se
http://www.av.se
Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Relaterat

Kommuner är politiska system. Ett politiskt system är uppbyggt av processer
och institutioner där behov och önskemål som uppstår i ett samhälle fångas
upp och omvandlas till politiska beslut och serviceverksamheter i offentlig
regi. I demokratiska politiska system utgör medborgarnas inflytande i dessa
processer ett avgörande element. Den första länken i den demokratiska styrningskedjan handlar om att önskemål från medborgarna ska fångas upp av
det politiska systemet. Vilka förslag som leder vidare till beslut avgörs av demokratiska processer. Att medborgarna har möjlighet att i kommunvalen
rösta på partier som representerar deras intressen är en självklar grund för detta, liksom att det politiska systemet har legitimitet hos medborgarna: Den demokratiska styrningskedjan  /@ http://www.spa.gu.se/…/1390288_2.-den-demokratiska-styrningskedjan.pdf

Korruption i Sverige (s 137). Möjligheterna till korruption är många i kontakterna mellan myndigheter och medborgare eller företag.
Så långt kan konstateras att det bland svenska folket finns en utbredd
uppfattning om att myndigheter och kommuner befolkas av tjänstemän som
inte drar sig för att utnyttja sin egen position på ett otillbörligt sätt och på
skattebetalarnas bekostnad. Det finns således fog för att tala om en generell
uppfattning om att korruption och maktmissbruk inte är helt ovanligt
förekommande inom den svenska offentliga verksamheten: Antologin  /@ http://www.oru.se/PageFiles/31541/antologin.pdf

Globalisering sker genom teknologier, likaså marginaliseringen av människoliv

Världssamhället i realtid – dess störda personligheter och stängda gemenskaper – och motståndskrafter mot det senmoderna: Globala motståndsrörelser / @ http://www.resistancestudies.org/files/SVGlobalamotstandsrorelser.pdf

Advertisements

~ by mindcontrolinsweden on September 4, 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: