Archive for September, 2015

European Conference on Covert Harassment of civilians – 1 and 2 october 2015, Berlin, Germany

• September 29, 2015 • Leave a Comment

New World War – Revolutionary Methods for Political Control

• September 28, 2015 • Leave a Comment

Nej! Banker är INTE företag.

• September 28, 2015 • Leave a Comment

Det kan bara bli värre i detta system

• September 27, 2015 • Leave a Comment

Tack, Birger Schlaug för att du vågar vidröra bankparasitismen

• September 20, 2015 • Leave a Comment

Jan Lindholm (MP) om evidensbaserad politik: ”Finns det någon evidens på att det är möjligt i en levande demokrati?”

• September 14, 2015 • 1 Comment

Mobilen spårar dig var 25:e minut dygnet runt

• September 13, 2015 • Leave a Comment