Archive for May, 2013

The Abdication of ‘Queen’ Elizabeth II – by Greg Hallet

• May 21, 2013 • Leave a Comment

Solen går aldrig ner i det nya brittiska imperiet

• May 21, 2013 • Leave a Comment

Informationsoperationer – ett viktigt inslag är att påverka människors beslutsprocesser och beslutsfattande

• May 10, 2013 • Leave a Comment

Människan är en naturlig del av de flesta moderna system, skriver FOI, som arbetar med teknologier för modellering av mänskligt beteende och människa-systeminteraktion (MSI)

• May 10, 2013 • Leave a Comment

Humans are a natural component of most modern systems: HUMAN-SYSTEMS-INTERACTION (HSI)

• May 10, 2013 • Leave a Comment

What is the One People’s Public Trust?

• May 10, 2013 • Leave a Comment

Är Sverige registrerat som företag? Nej enligt SEC.gov och Riksgälden svarar inte …

• May 9, 2013 • Leave a Comment