A critical review on the concept of social technology

•October 16, 2016 • Leave a Comment

technology-and-social-change

1. Social Technology in Social Science”s Perspective In general, social technology covers many other terms in social science (Etzemüller, 2009, Knobloch, 2006, Müller, n.d). Some authors use “social technique,” “social pedagogy,” “administrative technique,” “technocracy,” socio-technique, political science engineering, planned society, efficiency engineer, social (economic) planning, (Müller, n.d.). Common in all the terms is the focus on the social, which should be dealt with and be acted upon. Social technique describes the usage of sociological knowledge (theories, methods or expertise) in solving practical problems. In other words, the knowledge of sociology is used to provide applied expertise for specific decisions or actions, for purposes. Social technology applies methods and theories to obtain a scientific based analysis for a purpose, which is, then, used for political decisions. Technique refers to the application of specific evidence in everyday life, in contrast to technology described as a system of evidence (Büschges, 2002). In general, the social can refer to the micro or macro level, it can focus on the behaviour and actions of individuals and groups, on the content knowledge or motives, on institutions, social structures and society. The methods and approaches may rely on two distinct ideas: On one hand, one can emphasise social sciences methods as a base for rational solutions. On the other hand, one can regard natural-technical science and its methods and approaches as a basis for solutions (Knobloch, 2006).1 Nevertheless, a distinct set of methods is established and adapted such as statistics, demography, pedagogy, scientific management, learning processes, risk management, evaluation involving an applied side: social work, urban management, social planning, evidence based policy and policy advising. The common approach in all concepts about methods is the role of expertise defining the problem, establishing an empirical basis, focusing on the processes and system and developing a rational-based solution for institutions and the state (Etzemüller, 2009). Zygmunt Bauman (1987) applies the metaphor of gamekeepers, who become gardeners. The pre-modern ruling class was not so much concerned with cultivating “nature”, its main aim was to obtain sufficient resources and take care that nobody interfered with their land. In contrast, the gardener does not accept “nature” as it is; he/she constitutes a new role defined by new skills and new tasks. A garden cannot sustain itself, it cannot maintain itself, it always needs control and supervision, and it demands design and constant surveillance. Therefore, the gardener imposes an order on the land, a social order, and requiring constant gardening to maintain that order. An idea long prevalent in sociological thought: Auguste Comte (1973) already noted that the relevance of scientific methods to reach the third stage in society, to go beyond the theological and metaphysical stage and to enter the positivistic stage in 1822. Such a stage relies on the dominance of scientific explanations based on scientific methods. Scientists should use their expertise to plan for scientific based politics. Such scientific expertise should enable them to smooth out the turmoil in societal transformation

1 Knobloch (2006) discusses the conflict between Jürgen Habermas and Niklas Luhmann about rationality in depth.

processes like the change from one stage to another. Thus, Auguste Comte discusses the then emerging development of a society towards an positivistic one and articulates a distinct approach towards social transformation and modernity via social sciences as a technology to smoothen the process and limit the negative social effects of such a transition period (Lahusen 2002). The idea of social planning and social technology is long prevailing in sociological writing. Charles Richmond Henderson (1901, 1912) refers to applied or practical sociology as social technology in the beginning of the 20th century, asking for specific social reforms and experiments for rational reforms. C.J Bushnell (1936) develops social planning, a constitutional form of social administration and planning, to apply social technology to solve social disorder. Other contemporary authors make use of similar ideas. Olaf Helmer (1966, 3) reestablishes such ideas and proposes the introduction of simulation models and expert knowledge in order to make the society governable. Social technology serves the purpose of controlling society for a better world. “It has been remarked that many of the difficulties that beset our world today can be explained by the fact that progress in the social science domain has lagged far behind that in the physical sciences. Moreover, if we contemplate the continuing explosion of knowledge of our physical surroundings—a knowledge that will soon open up to us vast new techniques ranging from molecular to planetary engineering, with eerie implications for human society—we may well take a dire view of the future, unless we assume that the gap between the social and the physical sciences will not persist.” Those ideas prevail and repeat themselves, social technology should help “the improvements of an existing system” and allow serious reforms in a welfare system, when one applies eleven steps, starting with identifying a failing system and moving on to correcting the system in due time, as Theodore Caplow (1994) states. Beyond establishing social order, such ideas aim to foster the take up of the technological advancement in sciences and use that for social purposes. When one thinks about technological advancement in the sense that they allow routines to evolve and work efficiently, one needs to add a social component, as those particular efficient routines have to be co-ordinated accordingly. Thus, one draws a distinction between physical technology, i.e. division of labour, and social technology, i.e. connection between the divided parts. Institutions and social settings constitute such social technology; they can promote physical advancement and restrict innovation in an economy. Growth and innovation can only occur when social technology allows the creation and further development of new technologies in that sense (Nelson and Nelson, 2002, Nelson 2005). Thus, social technology should take into account and use technologies to foster social advancement, similar to or in accordance with technological transformation.

Read more …

https://www.mruni.eu/upload/iblock/71a/01_leibetseder.pdf

5G tar oss rakt in total övervakning, chippning och hälsorisker

•October 14, 2016 • Leave a Comment

ANALYS & DEBATT. Att Strålskyddsmyndigheten i Sverige förnekar alla risker med trådlös kommunikation trots forskning är redan ett faktum, men vad händer när 4G-näten ersätts av 5G? Josh Del Sol varnar för att 5G inte bara kan öka hälsoriskerna, men även knyta ihop säcken för övervakningssamhället.

Josh Del Sol arbetar för medborgarinitiativet ”Take Back You Power” och i den längre videon intervjuar Del Sol några insatta personer som kommenterar den tekniska utvecklingen och hur media och myndigheter hanterar ämnet 5G.

NewsVoice väljer att lyfta fram Josh Del Sols intro och ett par framföranden av Tom Wheeler som är ordförande på den amerikanska myndigheten Federal Communications Commissions (FCC). Wheeler var tidigare lobbyist på CTIA en lobbyorganisation för trådlös teknik.

Tom Wheeler säger att:

 • 5G innebär ultrahöga frekvenser på 24-100 Gigahertz.
 • 5G-utbyggnaden kommer att bli mycket infrastrukturintensiv som innebär en massiv installation av master.
 • 5G kommer att generera miljarder dollar i intäkter för aktörerna.
 • Amerikanska företag ska vara först på marknaden. 5G är en nationell prioritet för USA. ”Stay out of the way of technological development”, säger Wheeler.
 • Det behövs inga studier på 5G. Framtiden kommer att uppfinna sig själv. Marknaden bör vara fri och helst oreglerad.
 • De första testerna sker under 2017 och full marknadsintroduktion sker 2020.
 • Tillämpningarna av 5G är både kommersiella och militära. Markbaserade nät och satellitnät kommer att smälta samman.
 • 5G innebär att 100-tals miljarder mikrochips kommer att kopplas upp. Allt kommer att kunna kopplas upp på 5G-nätet, allt från pillerburkar till bevattningssystem, säger Wheeler.

NewsVoice kommentar

Utrullningen av 5G från år 2020 innebära  – om företagen får bestämma – att industrin får fritt speltum att testa, utveckla och tillämpa extremt högfrekvent trådlös teknik utan ansvar för vare sig konsumenternas personliga integritet eller hälsa. Utveckingen ska vara teknik- och företagsstyrd.

När Tom Wheeler säger att 100-tals miljarder mikrochips ska integreras i 5G-nätet inkluderar det med största sannolikhet människor. Vi får då total övervakning av allt och alla. Varje chip får ett unikt IP-nummer. Varje mjölkkartongs eller människas livscykel kan spåras, följas och ”hanteras”.

Ambitionen att skapa en kommersiell marknad för ubiquitous computing (”ubicomp”) eller i klarspråk; en allerstädes närvarande databehandling, är helt linjerad med militära önskemål. Eftersom USA vill leda denna utveckling kan 5G med stor säkerhet kopplas samman med den amerikanska militära doktrinen och handelsavtalen (TTIP mfl), vilka ska ge USA fördelar framför all internationell konkurrens i världen.

I dokumentet “Capstone Concept for Joint Operations: Joint Force 2020” beskrivs hur avancerade globala operationer även inkluderar en global övervakning för att nå målen bestående av militär och ekonomisk dominans i världen. Här spelar cyberrymden med 5G en stor roll för att lyckas.

Text, kommentar och videoredigering: Torbjörn Sassersson | Källa: Josh Del Sol (komplett video)

Relaterat

Lasse Wikman: Det accelererande hotet – Vi måste mobilisera oss via Facebook

NewsVoice: Pentagons strategidoktrin 2015

NewsVoice: FOI-rapport – USA mixar aggressiv militärstrategi med handelsavtal i Asien – Målet är global dominans

NewsVoice: Lobbyisterna bakom TTIP – Störst påtryckningar från agrobusiness, telekom/IT och Big Pharma

Referens: http://newsvoice.se/2016/08/01/5g-tar-oss-rakt-in-total-overvakning-chippning-och-halsorisker/

What are the ethical issues involved in simulating a human brain and in technology derived from human brain simulation?

•September 7, 2016 • Leave a Comment

Building computer models of the brain may challenge our concepts of personhood, free will and personal responsibility, and the nature of consciousness. In medicine, brain simulation could make it easier to communicate with people who cannot speak (e.g. people with severe disabilities, people in a vegetative state or with locked-in syndrome) or to enhance cognitive function in people with cognitive disabilities (e.g. dementia, trauma and stroke victims, etc.).

As in other fields of science, it also possible that new knowledge about the brain will be abused – deliberately, for example to create new weapons – but also involuntarily, because society does not realize the power and consequences of new technologies.

For instance, it may be possible in the future to use knowledge about the brain to predict and modify individual behaviour, or even to irreversibly modify behaviour through electrical stimulation of the brain, pharmacology or neurosurgery. In cases of intractable mental disease, this may be desirable, but in other cases, the costs and benefits will be debatable. One example of debate is whether society should allow cognitive enhancement in healthy people.

Similar considerations apply to technology. Future computers that implement the same principles of computation and cognitive architectures as the brain have enormous potential to improve industrial productivity and offer new services to citizens. However, they could also be used to implement new systems of mass surveillance and new weaponry. If such systems came into widespread use they would undoubtedly have a huge impact on patterns of daily life and employment – this could be both beneficial and detrimental.

The Human Brain Project has many potential benefits but it also has risks. It is essential that these risks are debated – preferably a long time before they become real. This is the goal of the HBP’s Ethics and Society Programme [link], which will absorb 3% of the Project’s budget. One of the key goals of the programme will be to foster a lively debate on social and ethical issues within the HBP, the wider scientific community, and also with the general public.
https://www.humanbrainproject.eu/faq/ethics

 

MSB:s uppmaning till svenska folket: Alla ljuger – ni bestämmer själva vem och vad ni litar på i nyhetsflödet

•August 18, 2016 • Leave a Comment

Uppdatering 2016-08-05

Mejl från Mikail Tofvesson inkom den 5 augusti. Så här definierar han i text själv sina sex punkter…

Hej Blueshift!

Här är talepunkterna du efterfrågar. De blev inte ordagrant återgivna i talet, så det kan diffa mellan tal och text.

 1. Sluta vara naiva. Det finns personer som vill lura oss
 2. Vi tenderar att värdera fakta och åsikter lika. När två debatterar försöker vi hitta sanningen i mitten. Det blir fel. En lögn ska aldrig mätas mot en sanning.
 3. Vi måste tänka källkritiskt till det som sprids på nätet och i media. Varningsklockor:
  1. Är något spektakulärt?
  2. Varifrån kommer informationen och har källan tidigare varit korrekt eller lämnat felaktiga uppgifter?
  3. Tjänar någon på att min uppfattning påverkas
  4. Kommer någon till skada av den här informationen?
  5. Blir mitt förtroende för någon skadat om det här stämmer?
 4. Vi måste känna till våra rättigheter och inte kompromissa om dessa: När någon skriver eller säger att det är rätt att slå sin fru, att någons kärlek till en annan person är straffbar eller att Gotland borde demilitariseras. Då måste vi säga nej och även stötta dem som inte kan uttrycka sin mening eller vågar stå upp emot förtryck.
 5. Sprid ej vidare information om du inte känner dig säker på att den stämmer
 6. Om du vet att något inte stämmer, säg det och konfrontera den felaktiga uppgiften

Slutligen:

Du och ingen annan bestämmer vem och vad du ska lita på.

Med vänlig hälsning,

Mikael Tofvesson

Martin Timells okände tvillingbror Mikael Tofvesson talar i Almedalen juli 2016.

Vi har en del frågetecken runt den allt mer mystiska myndigheten MSB: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

En av dem är om det råder något slags byråkraternas inbördeskrig om sanningen inom dess korridorer.

I föreläsningen ovan ger en av MSB:s chefer, Mikael Tofvesson, rådet till svenskar att börja ifrågasätta nyhetsrapporteringar och rekommenderar intresserade att höra av sig för att få en kopia på hans sex-punkts lista.

När vi kontaktade myndigheten presstjänst och bad om denna lista så vägrade man lämna ut denna utan hänvisade istället till en sida med annan information.

Vi sammanfattade därför själva de sex punkter den statlige infokrigaren Tofvesson presenterar i sitt tal.

Vi gör det i förvissningen att om alla svenskar börjar ifrågasätta media och makt på det sätt Tofvesson föreslår, så kommer allmänheten att snabbt genomskåda också ljugandet på MSB.

Speciellt imponerade är vi att Tofvesson vågade nämna punkterna 3 c-e, ett begrepp som är så välkänt att det t o m finns på latin: Cui Bono? (Vem gagnar det?)

Inte helt förvånande så var det bland annat “Cui Bono” som saknades på den sida MSB:s presstjänst hänvisade till.

Mikael Tofvessons sex punkter för hälsosam skepsis:

 1. Sluta vara naiv – alla ljuger!
 2. Skilj på fakta och åsikter!
 3. Var kritisk:
  1. Varför presenteras jag med dessa påståenden/nyheter/information just nu?
  2. Var ifrån kommer påståendena/informationen?
  3. Tjänar någon på spridandet av informationen – vem, vilka?
  4. Skadas någon av spridandet av informationen – vem, vilka?
  5. Skadas förtroende för någon av informationen?
 4. Känn till era rättigheter: säg ifrån när någon t ex uppmanar till brott!
 5. Sprid ej/gilla ej tanklöst påståenden som du själv inte först kontrollerat att de faktiskt stämmer!

Det är du som bestämmer vem och vad du litar på!

 

Vad föreläsningen inte berättar är att inom media och makt handlar ljugandet i hög utsträckning om att…

 • Presentera en förljugen helhetsbild av en situation genom att filtrera bort vissa fakta. Inget ljugande krävs här – bara tyst censur av fakta som motsäger den världsbild man vill lura på människor.
 • Makten att definiera en sakfråga – hur beskrivs en händelse. Handlar sextrakasserierna av vita svenska kvinnor, om vilsna barn från centralasien som inte förstår hur det fungerar i Europa, eller handlar det om vuxna terroristutbildade fängelsekunder med uppdraget att störta Sverige och Europa in i kaos?

Se även videon nedan om hur olika lobbyorganisationer skapar fejkade gräsrotsrörelser för att driva igenom olika agendor…

https://player.vimeo.com/video/176751720

Klicka på CC för svensk text…

 

Läs den i dag – i morgon är det försent…“Västs mörka hjärta – 9/11, Geopolitisk terrorism & Globaliseringsagendan.”

Läs den i dag – i morgon är det försent…Demokrati till Döds – Sveriges väg in i den globala diktaturen.”

Referens: http://blueshift.nu/msb-uppmaning-svenska-folket-vakna-alla-ljuger/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Button

A lost wisdom – Ronald Reagan: Government is not the solution to our problem, government is the problem

•August 13, 2016 • Leave a Comment

Short to this post: http://goo.gl/qX7wsu

Watch at youtube: https://www.youtube.com/watch?v=IleiqUDYpFQ

All them that are trained by schools, universities and the massmedia to believe that a hierarchic order is the only possible order of the nature and the world are also fooled; to believe that they need the demands, regulations, bureaucracy, commands and punishments of the (national) state hierarchy to exist.

It is at least hopeful to remember the 40th President of the United States, Ronald Reagan‘s (1911–2004) First Inaugural Address 20 January 1981.

Here is a section of the speech.

… In this present crisis, government is not the solution to our problem; government is the problem. From time to time we’ve been tempted to believe that society has become too complex to be managed by self-rule, that government by an elite group is superior to government for, by, and of the people. Well, if no one among us is capable of governing himself, then who among us has the capacity to govern someone else? …

Text of the entire speech, The American Presidency Project, University of California

Speeches and debates of Ronald Reagan

Today I have reported to the prosecutor of the International Criminal Court about the ongoing crimes against humanity committed by the network or the Cartel of the Academic tradition

•August 13, 2016 • Leave a Comment

Crimes against humanity are, for instance, genocide and apartheid is regulated by the Rome Statute of the International Criminal Court, as PDF at the at ICC.  This law is in practice managed by the International Criminal Court, ICC in The Haag, The Netherlands. It is also so that what may be called brainwashing is specified as a crime against humanity.

Here is my letter to The Prosecutor of the International Criminal Court, that is mainly established on the chapter, in the Teaser; The Main Evidence – Today’s So Called Science Is Based On The Dogmas Of The Church In Order To Guarantee Might Is Right. DOWNLOAD and A FULL PAGE VIEW in a new window.

To Download: Put the cursor at the top of the page, in the new window, and a list with a clickable Download symbol will show up.

Referens: http://hyperdialog.blogspot.se/2015/11/today-i-have-reported-to-prosecutor-of.html

RELATED

http://hyperdialog.blogspot.se/2015/10/a-lost-wisdom-ronald-reagan-government.html

Galenskapande politikers sociala ingenjörskonst skapar falsk Socioekonomisk status (SES)

•August 12, 2016 • Leave a Comment

computer...

Social ingenjörskonst

Social ingenjörskonst, planerad samhällelig förändring och förbättring, jämförlig med förbättringar av teknologiska system. Tanken är att samhällen – allt från övergripande förhållanden till familjers och http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/social-ingenj%C3%B6rskonst

Vad är innebörden av socioekonomi?

Socioekonomi (även känd som social ekonomi) är den sociala vetenskap som studerar hur konjunkturen påverkar och formas av sociala processer. I allmänhet analyseras hur samhällen når framsteg, stagnerar, eller återvänder på grund av sin lokala eller regionala ekonomi, eller den globala ekonomin.

Socioekonomisk status (SES)

En individs eller grupps ställning inom en hierarkisk social struktur. Socioekonomisk status beror på en kombination av variabler, bland annat yrke, utbildning, inkomst, rikedom, och bostadsort.

Sociologer använder ofta socioekonomisk status som ett medel för att förutsäga beteenden. Om du frågar människor hur de definierar den digitala klyftan, svarar de flesta av dem: att det har att göra med de som har tillgång till teknik och teknologier och de som inte har det.

Ett av de största problemen vi har idag är att andra ska få bestämma vad som är vad. Det sker ofta med katastrofala följder, för folks hälsa, medvetenhet, välstånd, frihet och insikt. Det är kanske bekvämt att låta andra göra research, utvärdera och besluta åt en, men, jag vet ju hur det går till idag med så kallade evidensbaserade beslut, som används som styrmedel och propaganda. Låt folk själva få avgöra, OCH ta ansvar för sina egna beslut och handlingar, så länge de inte går över andras kropp och tillgångar, så löser sig det mesta. De som vill låta sig luras kommer att fortsätta att låta sig luras, men de slipper i alla fall betala för att andra INTE ska göra det arbete de säger att de ska göra. (Tjänstemän, myndighetsanställda, politiker och företag tillverkar skitprodukter. Just don’t buy it.)

Relaterat

http://newsvoice.se/tag/evidensbaserad-politik/

http://newsvoice.se/2015/06/11/jan-lindholm-mp-om-evidensbaserad-politik-finns-det-nagon-evidens-pa-att-det-ar-mojligt-i-en-levande-demokrati/

http://newsvoice.se/2015/06/10/evidensbaserad-politik-vof-professorn-sven-ove-hansson-kanaliseras/