What are the ethical issues involved in simulating a human brain and in technology derived from human brain simulation?

•September 7, 2016 • Leave a Comment

Building computer models of the brain may challenge our concepts of personhood, free will and personal responsibility, and the nature of consciousness. In medicine, brain simulation could make it easier to communicate with people who cannot speak (e.g. people with severe disabilities, people in a vegetative state or with locked-in syndrome) or to enhance cognitive function in people with cognitive disabilities (e.g. dementia, trauma and stroke victims, etc.).

As in other fields of science, it also possible that new knowledge about the brain will be abused – deliberately, for example to create new weapons – but also involuntarily, because society does not realize the power and consequences of new technologies.

For instance, it may be possible in the future to use knowledge about the brain to predict and modify individual behaviour, or even to irreversibly modify behaviour through electrical stimulation of the brain, pharmacology or neurosurgery. In cases of intractable mental disease, this may be desirable, but in other cases, the costs and benefits will be debatable. One example of debate is whether society should allow cognitive enhancement in healthy people.

Similar considerations apply to technology. Future computers that implement the same principles of computation and cognitive architectures as the brain have enormous potential to improve industrial productivity and offer new services to citizens. However, they could also be used to implement new systems of mass surveillance and new weaponry. If such systems came into widespread use they would undoubtedly have a huge impact on patterns of daily life and employment – this could be both beneficial and detrimental.

The Human Brain Project has many potential benefits but it also has risks. It is essential that these risks are debated – preferably a long time before they become real. This is the goal of the HBP’s Ethics and Society Programme [link], which will absorb 3% of the Project’s budget. One of the key goals of the programme will be to foster a lively debate on social and ethical issues within the HBP, the wider scientific community, and also with the general public.
https://www.humanbrainproject.eu/faq/ethics

 

MSB:s uppmaning till svenska folket: Alla ljuger – ni bestämmer själva vem och vad ni litar på i nyhetsflödet

•August 18, 2016 • Leave a Comment

Uppdatering 2016-08-05

Mejl från Mikail Tofvesson inkom den 5 augusti. Så här definierar han i text själv sina sex punkter…

Hej Blueshift!

Här är talepunkterna du efterfrågar. De blev inte ordagrant återgivna i talet, så det kan diffa mellan tal och text.

 1. Sluta vara naiva. Det finns personer som vill lura oss
 2. Vi tenderar att värdera fakta och åsikter lika. När två debatterar försöker vi hitta sanningen i mitten. Det blir fel. En lögn ska aldrig mätas mot en sanning.
 3. Vi måste tänka källkritiskt till det som sprids på nätet och i media. Varningsklockor:
  1. Är något spektakulärt?
  2. Varifrån kommer informationen och har källan tidigare varit korrekt eller lämnat felaktiga uppgifter?
  3. Tjänar någon på att min uppfattning påverkas
  4. Kommer någon till skada av den här informationen?
  5. Blir mitt förtroende för någon skadat om det här stämmer?
 4. Vi måste känna till våra rättigheter och inte kompromissa om dessa: När någon skriver eller säger att det är rätt att slå sin fru, att någons kärlek till en annan person är straffbar eller att Gotland borde demilitariseras. Då måste vi säga nej och även stötta dem som inte kan uttrycka sin mening eller vågar stå upp emot förtryck.
 5. Sprid ej vidare information om du inte känner dig säker på att den stämmer
 6. Om du vet att något inte stämmer, säg det och konfrontera den felaktiga uppgiften

Slutligen:

Du och ingen annan bestämmer vem och vad du ska lita på.

Med vänlig hälsning,

Mikael Tofvesson

Martin Timells okände tvillingbror Mikael Tofvesson talar i Almedalen juli 2016.

Vi har en del frågetecken runt den allt mer mystiska myndigheten MSB: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

En av dem är om det råder något slags byråkraternas inbördeskrig om sanningen inom dess korridorer.

I föreläsningen ovan ger en av MSB:s chefer, Mikael Tofvesson, rådet till svenskar att börja ifrågasätta nyhetsrapporteringar och rekommenderar intresserade att höra av sig för att få en kopia på hans sex-punkts lista.

När vi kontaktade myndigheten presstjänst och bad om denna lista så vägrade man lämna ut denna utan hänvisade istället till en sida med annan information.

Vi sammanfattade därför själva de sex punkter den statlige infokrigaren Tofvesson presenterar i sitt tal.

Vi gör det i förvissningen att om alla svenskar börjar ifrågasätta media och makt på det sätt Tofvesson föreslår, så kommer allmänheten att snabbt genomskåda också ljugandet på MSB.

Speciellt imponerade är vi att Tofvesson vågade nämna punkterna 3 c-e, ett begrepp som är så välkänt att det t o m finns på latin: Cui Bono? (Vem gagnar det?)

Inte helt förvånande så var det bland annat “Cui Bono” som saknades på den sida MSB:s presstjänst hänvisade till.

Mikael Tofvessons sex punkter för hälsosam skepsis:

 1. Sluta vara naiv – alla ljuger!
 2. Skilj på fakta och åsikter!
 3. Var kritisk:
  1. Varför presenteras jag med dessa påståenden/nyheter/information just nu?
  2. Var ifrån kommer påståendena/informationen?
  3. Tjänar någon på spridandet av informationen – vem, vilka?
  4. Skadas någon av spridandet av informationen – vem, vilka?
  5. Skadas förtroende för någon av informationen?
 4. Känn till era rättigheter: säg ifrån när någon t ex uppmanar till brott!
 5. Sprid ej/gilla ej tanklöst påståenden som du själv inte först kontrollerat att de faktiskt stämmer!

Det är du som bestämmer vem och vad du litar på!

 

Vad föreläsningen inte berättar är att inom media och makt handlar ljugandet i hög utsträckning om att…

 • Presentera en förljugen helhetsbild av en situation genom att filtrera bort vissa fakta. Inget ljugande krävs här – bara tyst censur av fakta som motsäger den världsbild man vill lura på människor.
 • Makten att definiera en sakfråga – hur beskrivs en händelse. Handlar sextrakasserierna av vita svenska kvinnor, om vilsna barn från centralasien som inte förstår hur det fungerar i Europa, eller handlar det om vuxna terroristutbildade fängelsekunder med uppdraget att störta Sverige och Europa in i kaos?

Se även videon nedan om hur olika lobbyorganisationer skapar fejkade gräsrotsrörelser för att driva igenom olika agendor…

https://player.vimeo.com/video/176751720

Klicka på CC för svensk text…

 

Läs den i dag – i morgon är det försent…“Västs mörka hjärta – 9/11, Geopolitisk terrorism & Globaliseringsagendan.”

Läs den i dag – i morgon är det försent…Demokrati till Döds – Sveriges väg in i den globala diktaturen.”

Referens: http://blueshift.nu/msb-uppmaning-svenska-folket-vakna-alla-ljuger/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Button

A lost wisdom – Ronald Reagan: Government is not the solution to our problem, government is the problem

•August 13, 2016 • Leave a Comment

Short to this post: http://goo.gl/qX7wsu

Watch at youtube: https://www.youtube.com/watch?v=IleiqUDYpFQ

All them that are trained by schools, universities and the massmedia to believe that a hierarchic order is the only possible order of the nature and the world are also fooled; to believe that they need the demands, regulations, bureaucracy, commands and punishments of the (national) state hierarchy to exist.

It is at least hopeful to remember the 40th President of the United States, Ronald Reagan‘s (1911–2004) First Inaugural Address 20 January 1981.

Here is a section of the speech.

… In this present crisis, government is not the solution to our problem; government is the problem. From time to time we’ve been tempted to believe that society has become too complex to be managed by self-rule, that government by an elite group is superior to government for, by, and of the people. Well, if no one among us is capable of governing himself, then who among us has the capacity to govern someone else? …

Text of the entire speech, The American Presidency Project, University of California

Speeches and debates of Ronald Reagan

Today I have reported to the prosecutor of the International Criminal Court about the ongoing crimes against humanity committed by the network or the Cartel of the Academic tradition

•August 13, 2016 • Leave a Comment

Crimes against humanity are, for instance, genocide and apartheid is regulated by the Rome Statute of the International Criminal Court, as PDF at the at ICC.  This law is in practice managed by the International Criminal Court, ICC in The Haag, The Netherlands. It is also so that what may be called brainwashing is specified as a crime against humanity.

Here is my letter to The Prosecutor of the International Criminal Court, that is mainly established on the chapter, in the Teaser; The Main Evidence – Today’s So Called Science Is Based On The Dogmas Of The Church In Order To Guarantee Might Is Right. DOWNLOAD and A FULL PAGE VIEW in a new window.

To Download: Put the cursor at the top of the page, in the new window, and a list with a clickable Download symbol will show up.

Referens: http://hyperdialog.blogspot.se/2015/11/today-i-have-reported-to-prosecutor-of.html

RELATED

http://hyperdialog.blogspot.se/2015/10/a-lost-wisdom-ronald-reagan-government.html

Galenskapande politikers sociala ingenjörskonst skapar falsk Socioekonomisk status (SES)

•August 12, 2016 • Leave a Comment

computer...

Social ingenjörskonst

Social ingenjörskonst, planerad samhällelig förändring och förbättring, jämförlig med förbättringar av teknologiska system. Tanken är att samhällen – allt från övergripande förhållanden till familjers och http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/social-ingenj%C3%B6rskonst

Vad är innebörden av socioekonomi?

Socioekonomi (även känd som social ekonomi) är den sociala vetenskap som studerar hur konjunkturen påverkar och formas av sociala processer. I allmänhet analyseras hur samhällen når framsteg, stagnerar, eller återvänder på grund av sin lokala eller regionala ekonomi, eller den globala ekonomin.

Socioekonomisk status (SES)

En individs eller grupps ställning inom en hierarkisk social struktur. Socioekonomisk status beror på en kombination av variabler, bland annat yrke, utbildning, inkomst, rikedom, och bostadsort.

Sociologer använder ofta socioekonomisk status som ett medel för att förutsäga beteenden. Om du frågar människor hur de definierar den digitala klyftan, svarar de flesta av dem: att det har att göra med de som har tillgång till teknik och teknologier och de som inte har det.

Ett av de största problemen vi har idag är att andra ska få bestämma vad som är vad. Det sker ofta med katastrofala följder, för folks hälsa, medvetenhet, välstånd, frihet och insikt. Det är kanske bekvämt att låta andra göra research, utvärdera och besluta åt en, men, jag vet ju hur det går till idag med så kallade evidensbaserade beslut, som används som styrmedel och propaganda. Låt folk själva få avgöra, OCH ta ansvar för sina egna beslut och handlingar, så länge de inte går över andras kropp och tillgångar, så löser sig det mesta. De som vill låta sig luras kommer att fortsätta att låta sig luras, men de slipper i alla fall betala för att andra INTE ska göra det arbete de säger att de ska göra. (Tjänstemän, myndighetsanställda, politiker och företag tillverkar skitprodukter. Just don’t buy it.)

Relaterat

http://newsvoice.se/tag/evidensbaserad-politik/

http://newsvoice.se/2015/06/11/jan-lindholm-mp-om-evidensbaserad-politik-finns-det-nagon-evidens-pa-att-det-ar-mojligt-i-en-levande-demokrati/

http://newsvoice.se/2015/06/10/evidensbaserad-politik-vof-professorn-sven-ove-hansson-kanaliseras/

 

 

Bill Gates calls for ‘Global Government’ – the billionaire claims world government “badly needed” to save the earth

•June 27, 2016 • Leave a Comment

gates

Mikael Thalen | Infowars.com

Billionaire Bill Gates called for “a kind of global government” this week, arguing that the creation of such a system would be needed to combat major issues such as “climate change.”

Speaking with Germany’s “Süddeutsche Zeitung” newspaper Tuesday, Gates decried the fact that a proper United Nations system has failed to materialize as planned.

“You can make fun of it, but in truth it was sad how the conference in Copenhagen is run, how individual who behave like the UN system failed,” Gates said according to an English translation in the Huffington Post.

Gates went on to stress his position further, stating that a global government was “badly needed” in order to combat an array of issues ailing the planet.

“Take the UN, it has been created especially for the security in the world. We are ready for war, because we have taken every precaution. We have NATO, we have divisions, jeeps, trained people,” Gates said. “But what is with epidemics? How many doctors do we have as much planes, tents, what scientists? If there were such a thing as a world government, we would be better prepared.”

The billionaire made headlines last week after introducing a plan to implement a cashless system in multiple third-world countries, a program that would undoubtedly give financial elites total control over monetary systems.

Despite the media’s constant glowing portrayal of Gates, which is rooted in his funding of major news outlets, a look at many of the so-called philanthropist’s pet projects reveals his true nature.

Aside from his founding of computing giant Microsoft, a corporation which has worked hand in hand with the NSA to eviscerate privacy, Gates’ role in the destruction of health worldwide is made obvious by the companies he invests in.

Continue reading ‘Bill Gates calls for ‘Global Government’ – the billionaire claims world government “badly needed” to save the earth’

Neural Dust: An Ultrasonic, Low Power Solution for Chronic Brain-Machine Interfaces

•June 27, 2016 • Leave a Comment

Neural dust

A major hurdle in brain-machine interfaces (BMI) is the lack of an implantable neural interface system that remains viable for a substantial fraction of a primate lifetime. Recently, sub-mm implantable, wireless electromagnetic (EM) neural interfaces have been demonstrated in an effort to extend system longevity. However, EM systems do not scale down in size well due to the severe inefficiency of coupling radio waves at mm and sub-mm scales.

We propose an alternative wireless power and data telemetry scheme using distributed, ultrasonic backscattering systems to record high frequency (~kHz) neural activity. Such systems will require two fundamental technology innovations: 1) thousands of 10 – 100 um scale, free-floating, independent sensor nodes, or neural dust, that detect and report local extracellular electrophysiological data via ultrasonic backscattering, and 2) a sub-cranial ultrasonic interrogator that establishes power and communication links with the neural dust. We performed the first in vitro experiments which verified that the predicted scaling effects follow theory and that the extreme efficiency of ultrasonic transmission can enable the scaling of the sensing nodes down to 10’s of um. Such ultra-miniature as well as extremely compliant implantable neural interface would pave the way for both truly chronic BMI and massive scaling in the number of neural recordings from the nervous system.

Faculty

Students