Kristoffer från blueshift.nu hos Ingrid och Conrad

•July 27, 2017 • 2 Comments

 

Referens: http://blueshift.nu/blueshift-hos-ingridochconrad/

KGB-agenter: Maktelit inspireras av Sun Tzu, dialektik och Machiavelli

•March 25, 2017 • Leave a Comment

Finns det en maktelit som konspirerar mot världens befolkningar? Absolut inte, anser etablissemanget, men avhoppare från underrättelsetjänsten i det forna Sovjetunionen säger tvärtom ja. I denna exposé lägger skribenten Marcus Gullberg ut pusselbitarna och vittnesmålen och det är som vanligt upp till dig som läsare att avgöra vad du ska bilda dig för uppfattning.

Text: Marcus Gullberg

KGB-avhopparen Anatoliy Golitsyn sa i boken “Perestroika deception”:

Perestroika deception
The Perestroika deception

”All warfare is based on deception. Therefore, when capable, feign incapacity; when active, inactivity. When near, make it appear that you are far away; when far away, that you are near. Offer the enemy a bait to lure him; feign disorder and strike him… Keep him under strain and wear him down. When he is united, divide him. Attack where he is unprepared; sally out when he does not expect you. To subdue the enemy without fighting is the supreme skill… if ignorant of both your enemy and yourself, you are certain in every battle to be in peril’. – Sun Tzu, ‘The Art of War’

Ytterligare ett citat:

”The devil’s finest trick is to persuade you that he does not exist.” – Charles Baudelaire, ‘Le Spleen de Paris’.

Jag har tidigare nämnt Plato som hävdade att det sista steget inför slaveri och tyranni är demokrati. Orsaken är enkel. Människor i en demokrati får frihet att göra vad de vill och deras materialistiska begär växer sig allt starkare medan deras intresse av att skydda samhällsstabiliteten, familjerna, barnen och traditionerna försvinner. Slutligen infinner sig anarki och samhällskaos och i det läget kommer en ny härskare in i bilden som tar makten och stävjar kaoset med folkets stöd.

Samtidigt har denne tyrann inga moraliska skrupler och kommer att mörda och berika sig själv på alla sätt. Folket inser inte faran förrän det är för sent. Demokratin ser ut som den mest attraktiva styrelseformen eftersom individerna får sin frihet och sina lustar tillfredsställda till att börja med, men i gengäld kollapsar samhället snabbt och anarki infinner sig när människornas moral faller till botten.

Bild: Anatoliy Golitsyn

Enligt Anatoliy Golitsyn, KGB-avhoppare 1961, var det just därför som de marxistiska globalisterna valde demokratin som samhällsform inför den slutliga kuppen då de kommer att försöka ta över världen med våld och/eller hot om katastrof.

Yuri Bezmenov
Bild: Yuri Bezmenov

Både Golitsyn och KGB-avhopparen Yuri Bezmenov menade att den kinesiska generalen Sun Tzu (500 BC) hade ett stort inflytande på konspiratörerna. Demokrati var den mest attraktiva formen för att förvilla massorna medan de enkelt kunde styra ländernas politiska partier via sin marxistiska mainstream medier (MSM). Därför kombinerade de Sun Tzus Potemkin-kulisser med Hegels dialektiska manipulation av alla politiska partier samt Machiavellis “söndra och härska”-teknik för att kontrollera världen i lönndom. Ockulta tekniker är överkursen.

Mycket talar för att de kommer att lyckas i sin strävan efter världsherravälde, men jag är övertygad om att de med sina dåliga avsikter kommer att misslyckas. 2017 ser ut att kunna bli det mest spännande året i världshistorien då allt ställs på sin spets och den stora överraskningen inträffar.

Dialektik och vår tyranniska “höger-vänster”- marsch mot världsdiktatur

Lenin:

”It is impossible to understand Marx’s “Capital” completely, and especially its first Chapter, without having thoroughly studied and understood the whole of Hegel’s Logic. Consequently, half a century later none of the Marxists understood Marx!”

Hegels dialektik fungerar genom att skapa och kontrollera konflikter (tes-antites-syntes) via MSM och politiker. Successivt skapar härskarna sitt eget samhälle med sin egen kultur och moral utan att någon förstod hur det gick till eller varför det hände – alla var upptagna med sina ”småkonflikter” som MSM driver och som förvillar massorna.

Om vi nu ser på vår moderna kultur och moral är det naturligt att ställa sig frågan vilken livsstil och moral de människor har som genomfört denna plan? Det utreds nu skandaler lite överallt i ”fake media”, inte minst de omfattande pedofilskandaler som finns i flera länder och involverar toppolitiker.

En maktelit som spelar vänstern mot högern

En klassisk konflikt inom dialektiken är vänster-höger-konflikten som pågått många decennier medan partierna hela tiden ändrat sin politik i marxistisk riktning utan eftertanke eller öppen diskussion. Fokus idag är globalism, krig mot terror samt minoritetsgruppers rättigheter. Marxisterna vill använda minoriteterna för att splittra upp samhället i så många intressegrupper som möjligt enligt Machiavellis söndra och härska-teknik. Feminism, kampanj mot alternativmedia, tolerans mot alla moderna marxistiska fenomen såsom migration, massövervakning etc är andra frågor som är populära i MSM. I MSM får folk bara se en sida av saken. På detta sättet används MSM som en propagandamaskin för det marxistiska samhället.

I boken “The Perestroika deception” säger Golitsyn:

 • Tes: Stalinism [eller Stalin-kommunism].
 • Antites: Ingen Stalinism.
 • Syntes: Konvergera, ena och para ihop kommunistisk substans med ett demokratiskt format. Utnyttjandet av den demokratiska formen är bedräglig: det är essensen av den strategiska manövern som avser att säkra det slutliga världsherraväldet för kommunismen.

Förutom Hegels dialektik använde sig de kommunistiska strategerna av Sun Tzus råd.

”Jag baserar mina planer för seger på form men det här förstår inte den vanliga människan…” – Sun Tzu

Aristoteles:

”Republics decline into democracies and democracies degenerate into despotisms.”

Folk tror att de har demokrati, men det är bara ”småfrågor” som partierna får lov att diskutera. Despotismen utövas genom att essentiella frågor aldrig tas upp – despoterna driver dem i smyg via MSM så att deras diktatur kan förverkligas. Essentiella frågor såsom framtida kultur, statsskuld, kontroll över penningutgivningen, utbildning, familjepolitik, religion, migration, skattesystem, industri, lantbruk, matförsörjning, GMO-mat, underrättelsetjänster, övervakning av medborgarna, försvar etc diskuteras minimalt i media.

Det är som om en osynlig kraft via MSM styr alla partier i en marxistisk, totalitär riktning utan att någon opposition kan komma till tals. I framtiden tror jag att folk kommer att inse att kultur och propaganda är formidabla vapen som kan förstöra vilket land som helst om en förrädare tar makten över dem. 

Den kommunistiska instruktionen från 1919/1946

Den kommunistiska instruktionen dök upp i Florida 1946.

Communist rules of revolution
Communist rules of revolution, se förstoring (se även första och andra versionen)

Kan det vara en slump att ovanstående hänt runtom över hela världen? Sanningen är att regeringar har vetat om denna omstörtande attacken på alla länder ända sedan de hemliga sällskapen bildades på 1700-talet, men de valde att stödja konspirationen hellre än att stå upp för folket. Nedan följer en kort instruktion från 1919 till de kommunistiska revoltörerna i väst. 

Kommunismens metoder för maktövertagande

”In May 1919 at Dusseldorf, Germany, the allied forces discovered a copy of these ‘Rules.’ They were first printed in the United States in the ‘Bartlesville (Oklahoma) Examiner-Enterprise’ the same year, 1919.

Almost 30 years later, in 1946, the attorney general of Florida obtained them from a known member of the Communist Party, who acknowledged that the ‘Rules’ were then still a part of the Communist program for the United States.”

Communist Rules for Revolution:

 1. Corrupt the young, get them away from religion. Get them interested in sex. Make them superficial. Destroy their ruggedness.
 2. Get control of all means of publicity.
 3. Get people’s minds off their government by focusing their attention on athletics, sexy books and other trivialities.
 4. Divide the people into hostile groups by constantly harping on controversial matters of no importance.
 5. Destroy the people’s faith in their natural leaders by holding the latter up to contempt, ridicule and obloquy.
 6. Always preach true democracy, but seize power as fast and as ruthlessly as possible.
 7. By encouraging government extravagance, destroy its credit and produce fear of inflation with rising prices and general discontent.
 8. Foment unnecessary strikes in vital industries, encourage civil disorders, and foster a lenient and soft attitude on the part of government toward such disorders.
 9. By specious argument cause the breakdown of the old moral virtues, honesty, sobriety, continence, faith in the pledged word, ruggedness.
 10. Cause the registration of all firearms on some pretext, with a view to confiscating them and leaving the populace helpless.  

Om vi jämför ovanstående punkter med nationen Sverige 2017 ser vi följande:

 • vårt MSM är monopoliserad,
 • vår religion och kultur har kollapsat.
 • Vi har registrerade skjutvapen,
 • vår moral har sjunkit,
 • vår industri är till stor del borta,
 • vi har en total sexfixering i MSM,
 • vi har ett enormt idrottsfokus i MSM,
 • vi har ett de facto odemokratiskt samhälle där de viktiga frågorna lämnas därhän av de stora partierna.
 • Vi har otaliga konflikter mellan olika grupper i samhället,
 • vi har meningslösa partikonflikter och
 • vi har många politikerskandaler.

Det verkar som om Sveriges härskare gjorde en karbonkopia av kommunistreglerna från 1919/1946 som de lyckats genomföra i tysthet i Sverige. De flesta äldre människor kan idag se denna sanningen tydligt. Det har pågått en kommunistisk invasion av vårt land under minst 50 år och de har vunnit i princip alla slagen mot det svenska folket.

Några år senare, 1963, cirkulerade ett mycket intressant dokument i den amerikanska kongressen som kallades ”The Communist Takeover Of America – 45 Declared Goals”. I det dokumentet finns ännu mer detaljerade målsättningar för kommunisterna som innefattar allt från att

 • underminera kärnfamiljen,
 • kontrollera alla de politiska partierna och att
 • erkänna kommunistiska Kina i FN.

I dagsläget har nästan varje synligt mål uppnåtts i deras plan. Idén är att skapa ett helt omänskligt, genomkorrupt och totalitärt samhälle som förstör nationerna, människorna och familjerna till den grad att massorna blir helt försvarslösa, mentalt och fysiskt och accepterar vad än överheten föreslår.

Kinesiska Kommunistpartiet (KKP), som erkändes som en legitim regering i FN av det ”fria” USA 1971 i enlighet med kommunisternas planer ovan har den mest fruktansvärda historiken av alla kommunistpartier i världen. De har cirka 60-80 miljoner människoliv på sitt samvete, men de hyllas ofta i FN och i svensk MSM pga deras ”tillväxtunder”.

Deras senaste terror som har pågått i 18 år i det tysta har inneburit att ett antal miljoner oskyldiga och fredliga Falun Gong-utövare har mist livet pga sin tro, bland annat via organstölder utan narkos på statliga militärsjukhus – en helt omänsklig tortyr.

Under kulturrevolutionen var KKP:s motto:

“Battle with heaven, fight with the earth, struggle with humans— therein lies endless joy.”

Det verkar som om ränderna aldrig går ur de kinesiska kommunisterna. Det är alltid död och subversion på agendan och varje år lovar de att bättra sig.

Varifrån kom pengarna?

General Spiridovich exponerade Rothschild 1926 och mördades brutalt samma år.

Det är omöjligt att överblicka den internationella världskonspirationen som pågått oförminskat i cirka 250 år utan att nämna något om vem som finansierade alla folkliga (läs bankirernas) revolutioner, lönnmördare och korrupta människorsom behövdes för att genomföra planen.

SpiridovichDen ryske generalen Spiridovich var expert inom ämnet och tsarens förtrogne militär. Han menade att Rothschild-familjen med dess globala nätverk av allierade underhuggare och att bankerna var i centrum för hela världskonspirationen. Genom en närmast overklig kombination av banker, lyckliga omständigheter, hänsynslöshet, bedrägeri, lönnmord, propaganda, familjesammanhållning och mutor lyckades de successivt ta makten över penningutgivningen och statsskulderna runtom i världens länder. Notera att ett så förmöget land som Norge idag är skuldsatt helt i onödan. Kan vi tro att det är en slump?

Vad var syftet med kommunism för Rothschild och dess allierade? Att ta makten över alla staterna via sin kontroll över staternas penningutgivning och statsskulder. Alla former av konkurrens skall elimineras genom att ta bort den privata äganderätten. På så sätt kommer hela världen att falla i deras händer när den globala världsstaten bildas. Det var deras plan men den kommer inte att gå i lås.

Text: Marcus Gullberg

Referens; http://newsvoice.se/2017/03/01/maktelit-sun-tzu-dialektik-machiavelli/

Dags för SVT att bryta den politiska umertan runt privatbankernas krig mot kontanterna

•February 5, 2017 • 2 Comments

SVT:s VD Hanna Stjärne nås via växeln 08-784 00 00

SVT Debatt, SVT Agenda, SVT Uppdrag Granskning nås via växeln 08-784 00 00

Sedan 2009 har privatägda storbanker i Sverige i kartell utan demokratiskt beslut och i strid med lagen systematiskt fasat ut kontanterna ur sina verksamheter och därmed också ur samhällsekonomin och bort från människors liv.

Detta har skett med riksbankens, riksdagens, regeringens, den förra Alliansregeringens och socialdemokratins tysta acceptans.

Utfasningen har skett under djup politisk tystnad, skrämselpropaganda, lögner och dimridåer.

Under processen har bankernas ägare, liksom rikspolitiker, undvikit en öppen debatt om vad bankerna utan demokratiskt mandat ägnar sig åt.

Vid åtminstone två tillfällen har bankerna vägrat ställa upp i TV-debatter inbjudna av SVT, bland annat till Gomorron Sverige hösten 2012 och SVT Debatt våren 2015.

Så gott som alla mänskliga relationer och mellanhavanden i vår tid och del av världen kvantifieras, regleras och kontrolleras av pengar.

Vid digitala betalningar är bankerna i full kontroll med full insyn hela vägen.

Så är staten eftersom det svensk bank vet – vet också staten.

Ett plastkort har inget inneboende värde – det är bara en manick för att vid varje enskild transaktion till bankerna ställa frågan: “Får jag..?”

Ett samhälle som kapitulerat inför kontanlösheten är ett samhälle som accepterat en absolut diktatur där privatbanker och stat inte bara vet allt om alla – utan konstant också har fingret på knappen för att med en enda tryckning kunna förstöra människors liv.

Det är så här eftersom det enda banken eller staten behöver göra nästa gång den enskilde stoppar in bankens plastkort i kortläsare och ställer frågan: “Får jag..?” är för banken och staten att säga nej.

Kontanter är genom sitt inneboende värde och anonymitet inte bara en mänsklig rättighet i sig – utan faktiskt en yttersta garant för mänskliga fri- och rättigheter överhuvudtaget.När tänker SVT axla sitt Public Service ansvar och börja granska och rapportera om bankernas pågående maktövertagande och destruktion av det svenska samhället?

När kommer SVT börja berätta om privatbankernas egenmäktiga, odemokratiska och olagliga utrotande av kontantväsendet?

Länkar:

Uppropets länk:

RELATERAT

The Biometric ID Grid: A Country-by-Country Guide

A Cashless Society and Biometric ID Grid

•February 5, 2017 • Leave a Comment

by James Corbett
corbettreport.com
January 31, 2017

In last week’s report on India’s demonetization disaster I began to connect the dots between demonetization, the push for a cashless society, and the biometric identification schemes that will eventually tie everyone’s fingerprints, iris scans, and other identifying details to every transaction they ever make.

Well, that game of “connect the dots” just became even easier to play.

First, it was reported last week that a key panel advising the government on its implementation of the “digital payments ecosystem” (that is being pushed and funded by USAID) is now recommending that India links its national biometric ID database directly to tax returns.

And now comes word that India is “working on a biometrics-backed payment system that will be connected to a user’s unique ID number, or Aadhaar.” (Who could have seen that coming?)

No, it doesn’t take a Nostradamus to understand where this is all heading: From the cashless society and the biometric ID grid to the cashless biometric grid. And we already know about the cashless society. Now it’s time to collect the data on the biometric ID grid.

And let’s not be naive: As I’ve demonstrated before, this is a coordinated plan to institute a worldwide biometric id system to track every human on the planet.

But given how fast and furious these new biometric databases are coming online, no one person can possibly keep track of them all. That’s why I’m calling on Corbett Report members to help assemble this information. Like last year’s open source investigation into the War on Cash, this country-by-country guide will be updated with input from the Corbett Report community. Members of the site are invited to log in and leave links to information about the biometric ID grid in their country in the comments section below.

The Biometric ID List

Australia – Australia has been issuing biometric passports since 2005 and the Department of Immigration and Border Protection (DIBP) has been running biometrics collection centres for years to issue visas tied to visitors’ biometric details. But now, Australia is about to lead us into a Brave New World with a world first: The DIBP is going to introduce the first “self-processing system” for travelers at Australian airports later this year using biometric details instead of a passport. Australian schools have implemented fingerprint scans as a method of tracking attendance at schools despite a strong backlash from parents that led to similar programs being suspended in the past.

Canada – Under NEXUS, the joint Canada-US “preferred traveler” program, iris scans are used to identify passengers. In 2015 the Canadian government expanded biometric screening, including fingerprints and digital photos, to visitors from all 151 visa-required countries.

Chad – The European Union is funding a program in Chad to register the biometric details of refugees and returnees fleeing war-torn neighboring countries.

Finland – Finland introduced biometric residence permit cards in 2012. The cards include a chip that stores a digital photograph and two fingerprints.

France – France has issued only biometric passports since 2009. The passport requires the collection of a biometric digital photo and eight fingerprints.

Germany – Germany introduced biometric passports in 2005 and biometric residence permits in 2011, both of which require a biometric digital photograph and two fingerprints to be collected and stored on an embedded chip. Germany’s identity card does require a biometric photo, but so far fingerprint collection is optional.

Greece – In compliance with the dictates of Washington, the Greek government is set to issue new biometric IDs this year. As Greek Report notes: “Failure to create the new IDs in a timely manner could lead to a suspension in the visa-free travel to the US that Greeks currently enjoy.”

India – India has been fingerprinting and iris scanning its population for years in its quest to construct the largest biometric ID database in the world. The plan to collect and store biometric details on all 1.2 billion Indian citizens is proceeding apace, and has so far registered over 1.1 billion people, including over 99% of all Indians over 18.

Iraq – In 2016 the Iraqi government began a national identity card system that uses biometric identifiers. This system has been widely criticized for legally allowing discrimination of minorities.

Israel – In 2009 the Knesset enacted the controversial Biometric Database Law to pave the way for the implementation of a national biometric ID database. Last July it was reported that the “pilot program” had come to an end and all Israeli residents would be forced to register their biometric details with the government. In December it was announced that the mandatory implementation of the database was being delayed and that fingerprints may no longer be required.

Japan – In 2007 the Japanese government began requiring fingerprints and digital photographs from all foreign travelers. Now, the government is considering implementing a biometric ID payment system which will “allow” (sic) tourists to “register their fingerprints or finger vein patterns among other personal information with the service and then deposit a set amount of money in a connected account,” from which they can make purchases while in the country.

Kenya – In 2012 Kenya began biometric voter registration and in 2015 the government implemented a biometric registration system for all citizens aged 12 and over. The registration includes fingerprint collection and is tied to a national database.

Luxembourg – In accordance with EU standards Luxembourg issues biometric passports with a chip containing a digital photograph, two fingerprints and an image of the holder’s signature.

Netherlands – Since 2009 the Netherlands has issued biometric passports containing an embedded chip with a digital photograph and fingerprints. Four Dutch citizens challenged the legality of the practice of collecting fingerprints but it was approved by the European Court of Justice. Although only two fingerprints are stored on the passport’s chip, four fingerprints are taken and stored by the local government in a central database that is also used to pursue criminal investigations.

New Zealand – New Zealand’s Inland Revenue Department rolled out “Voice ID” in 2011 to register “customers’” voice prints and identify them in future interactions. By 2015 1.4 million of the country’s 6.1 million taxpayers had registered their voice prints with the “service.”

Nigeria – Nigeria is contracting with Bio-Metrica to collect citizens’ fingerprint and facial biometrics for the nation’s 2018 census.

Sierra Leone – Just last week the Sierra Leone government confirmed receipt of 4,066 biometric registration kits that will be used to register voters for the 2018 elections. The aim is to construct a single, biometric voter register “that will capture every resident in Sierra Leone.”

South Korea – In 2012 the Korean government began collecting fingerprints and digital photographs of all foreign visitors (except foreign government officials/international organization representatives and their accompanying immediate family members as well as persons under 17 years of age).

Switzerland – Switzerland launched its biometric passport in 2010 after a referendum was held to approve the measure. The referendum passed with 50.14% of the vote, making it one of the closest referendums in Swiss history. The passports adopt the “international standard” of collecting two fingerprints (one from each index finger) and a digital photograph of the holder’s unsmiling face.

Ukraine – A law passed by the Yanukovych government in 2012 requires all Ukrainian citizens, regardless of age, to obtain a biometric passport.

United Kingdom – The UK under the Labour government of Tony Blair and later Gordon Brown attempted to implement a national identity register and ID card system that would have required the logging of an extensive amount of personal and biometric information in a central database. However, the program caused waves of protest and the government eventually gave in to the public outcry, scrapping the plan for the national registry and instead only implementing the biometric id scheme for foreign nationals. The UK does issue biometric passports and recent polling suggests UK adults “are now willing to embrace biometric identity for online banking.”

United States – President Trump’s new Executive Order on “terrorist” (sic) entry calls on the Department of Homeland Security to “expedite the completion and implementation of a biometric entry-exit tracking system for all travelers to the United States.” (This comes as no surprise to those who warned that Trump’s transition team was swarming with biometric industry workers and lobbyists.) The United States already takes digital fingerprints of all foreign tourists (except Canadians) and stores them in a database for 75 years.  The DoD has announced plans to replace Common Access Card access to information systems with biometric authentication. The US issues biometric passports and coordinates with the Canadian government on the biometric NEXUS preferred traveler program (see Canada).

Zimbabwe – The government of Zimbabwe has ruled out biometric or electronic voting in the country’s 2018 elections, but will proceed with biometric voter registration this year.

This video is describing how difficult TI:s (Targeted Individuals) life situations really are

•February 1, 2017 • Leave a Comment

 

 

Mind Control Weapons

•February 1, 2017 • 2 Comments

Letter to 180 Media Outlets

By Judy Wall, Summer 1999

Editor, RESONANCE

Newsletter of The MENSA Bioelectromagnetics Special Interest Group

Judy Wall is a bioelectromagnetics researcher, who has published a series of articles outlining the history and capabilities of neuro-electromagnetic weapons. She is also recipient of one of the summer 1999 Citizens Against Human Rights Abuse awards for her ongoing efforts to warn the world about the extreme potential for atrocities.

IMPORTANT NOTE: Ms. Wall writes here about the “piggybacked ultrasound” variant in mind control technology, one of the simplest to accomplish. Words only the subconscious can hear are shifted upwards in frequency to the “low ultrasound” frequency range, just above human hearing. These consciously-inaudible words are then simply added to a normal broadcast program.

What makes such words so effective as a way to carry hypnotic commands is that the target cannot resist them because the target can’t hear them.

This IS DIFFERENT from, and far more effective than, the early attempts at subliminal sound, which used tiny slices of normal, audible words, inserted into regular programming. The reader must keep this clear: The ultrasound method is FAR more effective, as the U.S. Army’s experience in the Gulf War demonstrated.

The reader should also be keenly aware that while publicized uses to date are benevolent, when this technology is focussed on one individual around the clock, it is capable of putting the target into inescapable personal Hell, causing a mis-diagnosis of mental illness. Eleanor White.

biotechnology

Dear Editor,

MIND CONTROL WEAPONS
Say the words “Mind Control” and most people think of science fiction or lunatic fringe. Yet, incredible as it may seem, mind altering technology is real.

The mind altering feat is accomplished by using standard radio and/or television broadcasts to carry and electronic subliminal message that is perceived by the subconscious mind.

Another method directly alters the brainwave patterns of the recipient to induce specific emotional states. This subliminal carrier technology is described in U.S. Patent #5,159,703, “Silent Subliminal Presentation System”. According to company literature, this technology has been leased out to six U.S. government agencies, (including the U.S. Army’s Psychological Warfare Operations), selected music and movie companies, and various other governments of the world, including Germany and former Soviet Union countries.

The U.S. Military has developed this highly sophisticated mind- altering technology for use as a weapon. It was used during Operation Desert Storm against Iraqi troops to induce in them feelings of hopelessness and despair that resulted in “mass surrenders”. The use of this Psy-Ops weapon was reported by ITV News Bureau (London) in two bulletins, dated March 23 and 26, 1991 but the U.S. press was subject to military censorship that suppressed this information.

In addition to land based broadcasts, this mind altering technology has been incorporated into USAF aircraft EC-130E, code named Commando Solo. The USAF acknowledges use of this technology in the following operations: Urgent Fury, Just Cause, Desert Shield, Desert Storm, Desert Thunder, Uphold Democracy, and Joint Guard. The last two were directed against civilian populations to influence elections in Haiti and Bosnia.

The mind altering technology is officially listed as part of the new “non-lethal” weapons. These non-lethal weapons are being transferred by the Department of Defense over to the Department of Justice to be available to the local police force.

Dr. Michael A. Persinger, a neuroscientist at Laurentian University, Canada has warned of the possibility of this technology being used for global mind control. Independent researchers have determined that the HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program) in Alaska could be used to achieve this far-reaching effect.

Dr. Igor Smirnov of the Institute of Psycho-Correction in Moscow says in regard to this technology, “It is easily conceivable that some Russian ‘Satan’, or let’s say an Iranian, or any other, as long as he owns the appropriate means and finances, can inject himself into every conceivable computer network, into every conceivable radio or TV broadcast with relative technological ease, even without disconnecting cables. You can intercept the waves in the aether and modulate every conceivable suggestion into it.”

In recognition of this threat, the Parliament of the European Union has passed a resolution calling for “an international convention introducing a global ban on all developments of weapons which might enable any form of manipulation of human beings” as well as having the new ‘non-lethal’ weapons technology… covered and regulated by international conventions.
If you would like more information about this technology, see my article in Nexus, Oct-Nov 1998, pp. 11-16.
Sincerely, Judy Wall

Reference: http://web.archive.org/web/20001012144632/http://www.glasscity.net/users/1927/jwall2ed.htm

 

Silent subliminal presentation system – US Patent patent #5, 159,703

•February 1, 2017 • 1 Comment
United States Patent 5,159,703
Lowery October 27, 1992

Silent subliminal presentation system

AbstractA silent communications system in which nonaural carriers, in the very low or very high audio frequency range or in the adjacent ultrasonic frequency spectrum, are amplitude or frequency modulated with the desired intelligence and propagated acoustically or vibrationally, for inducement into the brain, typically through the use of loudspeakers, earphones or piezoelectric transducers. The modulated carriers may be transmitted directly in real time or may be conveniently recorded and stored on mechanical, magnetic or optical media for delayed or repeated transmission to the listener.


Inventors: Lowery; Oliver M. (5188 Falconwood Ct., Norcross, GA 30071)
Appl. No.: 458339
Filed: December 28, 1989
U.S. Class: 455/42; 455/46; 455/66; 381/73.1; 128/420.5
Intern’l Class: H04B 007/00; H04R 025/00; H04R 003/02
Field of Search: 455/46,47,66,109,110,42-43 381/73.1,105,124 358/141-143 600/28 128/420.5 380/38

References Cited [Referenced By]


U.S. Patent Documents

3060795 Oct., 1962 Corrigan et al. 352/131.
3278676 Oct., 1966 Becker 358/142.
3393279 Jul., 1968 Flanagan 128/420.
3712292 Jan., 1973 Zentmeyer, Jr. 600/28.
4141344 Feb., 1979 Barbara 600/28.
4395600 Jul., 1983 Lundy et al. 381/73.
4463392 Jul., 1984 Fischer et al. 360/30.
4777529 Oct., 1988 Schultz et al. 381/73.
4834701 May., 1989 Masaki 600/28.
4877027 Oct., 1989 Brunkan 128/420.

Primary Examiner: Eisenzopf; Reinhard J.
Assistant Examiner: Faile; Andrew


Claims


1. A silent communications system, comprising:

(a) amplitude modulated carrier means for generating signals located in non-aural portions of the audio and in the lower portion of the ultrasonic frequency spectrum said signals modulated with information to be perceived by a listener’s brain and,

(b) acoustic and ultrasonic transducer means for propagating said signals, for inducement into the brain, of the listener, and,

(c) recording means for storing said modulated signals on mechanical, magnetic and optical media for delayed or repeated transmissions to the listener.

Continue reading ‘Silent subliminal presentation system – US Patent patent #5, 159,703’