KGB-agenter: Maktelit inspireras av Sun Tzu, dialektik och Machiavelli

•March 25, 2017 • Leave a Comment

Finns det en maktelit som konspirerar mot världens befolkningar? Absolut inte, anser etablissemanget, men avhoppare från underrättelsetjänsten i det forna Sovjetunionen säger tvärtom ja. I denna exposé lägger skribenten Marcus Gullberg ut pusselbitarna och vittnesmålen och det är som vanligt upp till dig som läsare att avgöra vad du ska bilda dig för uppfattning.

Text: Marcus Gullberg

KGB-avhopparen Anatoliy Golitsyn sa i boken “Perestroika deception”:

Perestroika deception
The Perestroika deception

”All warfare is based on deception. Therefore, when capable, feign incapacity; when active, inactivity. When near, make it appear that you are far away; when far away, that you are near. Offer the enemy a bait to lure him; feign disorder and strike him… Keep him under strain and wear him down. When he is united, divide him. Attack where he is unprepared; sally out when he does not expect you. To subdue the enemy without fighting is the supreme skill… if ignorant of both your enemy and yourself, you are certain in every battle to be in peril’. – Sun Tzu, ‘The Art of War’

Ytterligare ett citat:

”The devil’s finest trick is to persuade you that he does not exist.” – Charles Baudelaire, ‘Le Spleen de Paris’.

Jag har tidigare nämnt Plato som hävdade att det sista steget inför slaveri och tyranni är demokrati. Orsaken är enkel. Människor i en demokrati får frihet att göra vad de vill och deras materialistiska begär växer sig allt starkare medan deras intresse av att skydda samhällsstabiliteten, familjerna, barnen och traditionerna försvinner. Slutligen infinner sig anarki och samhällskaos och i det läget kommer en ny härskare in i bilden som tar makten och stävjar kaoset med folkets stöd.

Samtidigt har denne tyrann inga moraliska skrupler och kommer att mörda och berika sig själv på alla sätt. Folket inser inte faran förrän det är för sent. Demokratin ser ut som den mest attraktiva styrelseformen eftersom individerna får sin frihet och sina lustar tillfredsställda till att börja med, men i gengäld kollapsar samhället snabbt och anarki infinner sig när människornas moral faller till botten.

Bild: Anatoliy Golitsyn

Enligt Anatoliy Golitsyn, KGB-avhoppare 1961, var det just därför som de marxistiska globalisterna valde demokratin som samhällsform inför den slutliga kuppen då de kommer att försöka ta över världen med våld och/eller hot om katastrof.

Yuri Bezmenov
Bild: Yuri Bezmenov

Både Golitsyn och KGB-avhopparen Yuri Bezmenov menade att den kinesiska generalen Sun Tzu (500 BC) hade ett stort inflytande på konspiratörerna. Demokrati var den mest attraktiva formen för att förvilla massorna medan de enkelt kunde styra ländernas politiska partier via sin marxistiska mainstream medier (MSM). Därför kombinerade de Sun Tzus Potemkin-kulisser med Hegels dialektiska manipulation av alla politiska partier samt Machiavellis “söndra och härska”-teknik för att kontrollera världen i lönndom. Ockulta tekniker är överkursen.

Mycket talar för att de kommer att lyckas i sin strävan efter världsherravälde, men jag är övertygad om att de med sina dåliga avsikter kommer att misslyckas. 2017 ser ut att kunna bli det mest spännande året i världshistorien då allt ställs på sin spets och den stora överraskningen inträffar.

Dialektik och vår tyranniska “höger-vänster”- marsch mot världsdiktatur

Lenin:

”It is impossible to understand Marx’s “Capital” completely, and especially its first Chapter, without having thoroughly studied and understood the whole of Hegel’s Logic. Consequently, half a century later none of the Marxists understood Marx!”

Hegels dialektik fungerar genom att skapa och kontrollera konflikter (tes-antites-syntes) via MSM och politiker. Successivt skapar härskarna sitt eget samhälle med sin egen kultur och moral utan att någon förstod hur det gick till eller varför det hände – alla var upptagna med sina ”småkonflikter” som MSM driver och som förvillar massorna.

Om vi nu ser på vår moderna kultur och moral är det naturligt att ställa sig frågan vilken livsstil och moral de människor har som genomfört denna plan? Det utreds nu skandaler lite överallt i ”fake media”, inte minst de omfattande pedofilskandaler som finns i flera länder och involverar toppolitiker.

En maktelit som spelar vänstern mot högern

En klassisk konflikt inom dialektiken är vänster-höger-konflikten som pågått många decennier medan partierna hela tiden ändrat sin politik i marxistisk riktning utan eftertanke eller öppen diskussion. Fokus idag är globalism, krig mot terror samt minoritetsgruppers rättigheter. Marxisterna vill använda minoriteterna för att splittra upp samhället i så många intressegrupper som möjligt enligt Machiavellis söndra och härska-teknik. Feminism, kampanj mot alternativmedia, tolerans mot alla moderna marxistiska fenomen såsom migration, massövervakning etc är andra frågor som är populära i MSM. I MSM får folk bara se en sida av saken. På detta sättet används MSM som en propagandamaskin för det marxistiska samhället.

I boken “The Perestroika deception” säger Golitsyn:

 • Tes: Stalinism [eller Stalin-kommunism].
 • Antites: Ingen Stalinism.
 • Syntes: Konvergera, ena och para ihop kommunistisk substans med ett demokratiskt format. Utnyttjandet av den demokratiska formen är bedräglig: det är essensen av den strategiska manövern som avser att säkra det slutliga världsherraväldet för kommunismen.

Förutom Hegels dialektik använde sig de kommunistiska strategerna av Sun Tzus råd.

”Jag baserar mina planer för seger på form men det här förstår inte den vanliga människan…” – Sun Tzu

Aristoteles:

”Republics decline into democracies and democracies degenerate into despotisms.”

Folk tror att de har demokrati, men det är bara ”småfrågor” som partierna får lov att diskutera. Despotismen utövas genom att essentiella frågor aldrig tas upp – despoterna driver dem i smyg via MSM så att deras diktatur kan förverkligas. Essentiella frågor såsom framtida kultur, statsskuld, kontroll över penningutgivningen, utbildning, familjepolitik, religion, migration, skattesystem, industri, lantbruk, matförsörjning, GMO-mat, underrättelsetjänster, övervakning av medborgarna, försvar etc diskuteras minimalt i media.

Det är som om en osynlig kraft via MSM styr alla partier i en marxistisk, totalitär riktning utan att någon opposition kan komma till tals. I framtiden tror jag att folk kommer att inse att kultur och propaganda är formidabla vapen som kan förstöra vilket land som helst om en förrädare tar makten över dem. 

Den kommunistiska instruktionen från 1919/1946

Den kommunistiska instruktionen dök upp i Florida 1946.

Communist rules of revolution
Communist rules of revolution, se förstoring (se även första och andra versionen)

Kan det vara en slump att ovanstående hänt runtom över hela världen? Sanningen är att regeringar har vetat om denna omstörtande attacken på alla länder ända sedan de hemliga sällskapen bildades på 1700-talet, men de valde att stödja konspirationen hellre än att stå upp för folket. Nedan följer en kort instruktion från 1919 till de kommunistiska revoltörerna i väst. 

Kommunismens metoder för maktövertagande

”In May 1919 at Dusseldorf, Germany, the allied forces discovered a copy of these ‘Rules.’ They were first printed in the United States in the ‘Bartlesville (Oklahoma) Examiner-Enterprise’ the same year, 1919.

Almost 30 years later, in 1946, the attorney general of Florida obtained them from a known member of the Communist Party, who acknowledged that the ‘Rules’ were then still a part of the Communist program for the United States.”

Communist Rules for Revolution:

 1. Corrupt the young, get them away from religion. Get them interested in sex. Make them superficial. Destroy their ruggedness.
 2. Get control of all means of publicity.
 3. Get people’s minds off their government by focusing their attention on athletics, sexy books and other trivialities.
 4. Divide the people into hostile groups by constantly harping on controversial matters of no importance.
 5. Destroy the people’s faith in their natural leaders by holding the latter up to contempt, ridicule and obloquy.
 6. Always preach true democracy, but seize power as fast and as ruthlessly as possible.
 7. By encouraging government extravagance, destroy its credit and produce fear of inflation with rising prices and general discontent.
 8. Foment unnecessary strikes in vital industries, encourage civil disorders, and foster a lenient and soft attitude on the part of government toward such disorders.
 9. By specious argument cause the breakdown of the old moral virtues, honesty, sobriety, continence, faith in the pledged word, ruggedness.
 10. Cause the registration of all firearms on some pretext, with a view to confiscating them and leaving the populace helpless.  

Om vi jämför ovanstående punkter med nationen Sverige 2017 ser vi följande:

 • vårt MSM är monopoliserad,
 • vår religion och kultur har kollapsat.
 • Vi har registrerade skjutvapen,
 • vår moral har sjunkit,
 • vår industri är till stor del borta,
 • vi har en total sexfixering i MSM,
 • vi har ett enormt idrottsfokus i MSM,
 • vi har ett de facto odemokratiskt samhälle där de viktiga frågorna lämnas därhän av de stora partierna.
 • Vi har otaliga konflikter mellan olika grupper i samhället,
 • vi har meningslösa partikonflikter och
 • vi har många politikerskandaler.

Det verkar som om Sveriges härskare gjorde en karbonkopia av kommunistreglerna från 1919/1946 som de lyckats genomföra i tysthet i Sverige. De flesta äldre människor kan idag se denna sanningen tydligt. Det har pågått en kommunistisk invasion av vårt land under minst 50 år och de har vunnit i princip alla slagen mot det svenska folket.

Några år senare, 1963, cirkulerade ett mycket intressant dokument i den amerikanska kongressen som kallades ”The Communist Takeover Of America – 45 Declared Goals”. I det dokumentet finns ännu mer detaljerade målsättningar för kommunisterna som innefattar allt från att

 • underminera kärnfamiljen,
 • kontrollera alla de politiska partierna och att
 • erkänna kommunistiska Kina i FN.

I dagsläget har nästan varje synligt mål uppnåtts i deras plan. Idén är att skapa ett helt omänskligt, genomkorrupt och totalitärt samhälle som förstör nationerna, människorna och familjerna till den grad att massorna blir helt försvarslösa, mentalt och fysiskt och accepterar vad än överheten föreslår.

Kinesiska Kommunistpartiet (KKP), som erkändes som en legitim regering i FN av det ”fria” USA 1971 i enlighet med kommunisternas planer ovan har den mest fruktansvärda historiken av alla kommunistpartier i världen. De har cirka 60-80 miljoner människoliv på sitt samvete, men de hyllas ofta i FN och i svensk MSM pga deras ”tillväxtunder”.

Deras senaste terror som har pågått i 18 år i det tysta har inneburit att ett antal miljoner oskyldiga och fredliga Falun Gong-utövare har mist livet pga sin tro, bland annat via organstölder utan narkos på statliga militärsjukhus – en helt omänsklig tortyr.

Under kulturrevolutionen var KKP:s motto:

“Battle with heaven, fight with the earth, struggle with humans— therein lies endless joy.”

Det verkar som om ränderna aldrig går ur de kinesiska kommunisterna. Det är alltid död och subversion på agendan och varje år lovar de att bättra sig.

Varifrån kom pengarna?

General Spiridovich exponerade Rothschild 1926 och mördades brutalt samma år.

Det är omöjligt att överblicka den internationella världskonspirationen som pågått oförminskat i cirka 250 år utan att nämna något om vem som finansierade alla folkliga (läs bankirernas) revolutioner, lönnmördare och korrupta människorsom behövdes för att genomföra planen.

SpiridovichDen ryske generalen Spiridovich var expert inom ämnet och tsarens förtrogne militär. Han menade att Rothschild-familjen med dess globala nätverk av allierade underhuggare och att bankerna var i centrum för hela världskonspirationen. Genom en närmast overklig kombination av banker, lyckliga omständigheter, hänsynslöshet, bedrägeri, lönnmord, propaganda, familjesammanhållning och mutor lyckades de successivt ta makten över penningutgivningen och statsskulderna runtom i världens länder. Notera att ett så förmöget land som Norge idag är skuldsatt helt i onödan. Kan vi tro att det är en slump?

Vad var syftet med kommunism för Rothschild och dess allierade? Att ta makten över alla staterna via sin kontroll över staternas penningutgivning och statsskulder. Alla former av konkurrens skall elimineras genom att ta bort den privata äganderätten. På så sätt kommer hela världen att falla i deras händer när den globala världsstaten bildas. Det var deras plan men den kommer inte att gå i lås.

Text: Marcus Gullberg

Referens; http://newsvoice.se/2017/03/01/maktelit-sun-tzu-dialektik-machiavelli/

Dags för SVT att bryta den politiska umertan runt privatbankernas krig mot kontanterna

•February 5, 2017 • 2 Comments

SVT:s VD Hanna Stjärne nås via växeln 08-784 00 00

SVT Debatt, SVT Agenda, SVT Uppdrag Granskning nås via växeln 08-784 00 00

Sedan 2009 har privatägda storbanker i Sverige i kartell utan demokratiskt beslut och i strid med lagen systematiskt fasat ut kontanterna ur sina verksamheter och därmed också ur samhällsekonomin och bort från människors liv.

Detta har skett med riksbankens, riksdagens, regeringens, den förra Alliansregeringens och socialdemokratins tysta acceptans.

Utfasningen har skett under djup politisk tystnad, skrämselpropaganda, lögner och dimridåer.

Under processen har bankernas ägare, liksom rikspolitiker, undvikit en öppen debatt om vad bankerna utan demokratiskt mandat ägnar sig åt.

Vid åtminstone två tillfällen har bankerna vägrat ställa upp i TV-debatter inbjudna av SVT, bland annat till Gomorron Sverige hösten 2012 och SVT Debatt våren 2015.

Så gott som alla mänskliga relationer och mellanhavanden i vår tid och del av världen kvantifieras, regleras och kontrolleras av pengar.

Vid digitala betalningar är bankerna i full kontroll med full insyn hela vägen.

Så är staten eftersom det svensk bank vet – vet också staten.

Ett plastkort har inget inneboende värde – det är bara en manick för att vid varje enskild transaktion till bankerna ställa frågan: “Får jag..?”

Ett samhälle som kapitulerat inför kontanlösheten är ett samhälle som accepterat en absolut diktatur där privatbanker och stat inte bara vet allt om alla – utan konstant också har fingret på knappen för att med en enda tryckning kunna förstöra människors liv.

Det är så här eftersom det enda banken eller staten behöver göra nästa gång den enskilde stoppar in bankens plastkort i kortläsare och ställer frågan: “Får jag..?” är för banken och staten att säga nej.

Kontanter är genom sitt inneboende värde och anonymitet inte bara en mänsklig rättighet i sig – utan faktiskt en yttersta garant för mänskliga fri- och rättigheter överhuvudtaget.När tänker SVT axla sitt Public Service ansvar och börja granska och rapportera om bankernas pågående maktövertagande och destruktion av det svenska samhället?

När kommer SVT börja berätta om privatbankernas egenmäktiga, odemokratiska och olagliga utrotande av kontantväsendet?

Länkar:

Uppropets länk:

RELATERAT

The Biometric ID Grid: A Country-by-Country Guide

A Cashless Society and Biometric ID Grid

•February 5, 2017 • Leave a Comment

by James Corbett
corbettreport.com
January 31, 2017

In last week’s report on India’s demonetization disaster I began to connect the dots between demonetization, the push for a cashless society, and the biometric identification schemes that will eventually tie everyone’s fingerprints, iris scans, and other identifying details to every transaction they ever make.

Well, that game of “connect the dots” just became even easier to play.

First, it was reported last week that a key panel advising the government on its implementation of the “digital payments ecosystem” (that is being pushed and funded by USAID) is now recommending that India links its national biometric ID database directly to tax returns.

And now comes word that India is “working on a biometrics-backed payment system that will be connected to a user’s unique ID number, or Aadhaar.” (Who could have seen that coming?)

No, it doesn’t take a Nostradamus to understand where this is all heading: From the cashless society and the biometric ID grid to the cashless biometric grid. And we already know about the cashless society. Now it’s time to collect the data on the biometric ID grid.

And let’s not be naive: As I’ve demonstrated before, this is a coordinated plan to institute a worldwide biometric id system to track every human on the planet.

But given how fast and furious these new biometric databases are coming online, no one person can possibly keep track of them all. That’s why I’m calling on Corbett Report members to help assemble this information. Like last year’s open source investigation into the War on Cash, this country-by-country guide will be updated with input from the Corbett Report community. Members of the site are invited to log in and leave links to information about the biometric ID grid in their country in the comments section below.

The Biometric ID List

Australia – Australia has been issuing biometric passports since 2005 and the Department of Immigration and Border Protection (DIBP) has been running biometrics collection centres for years to issue visas tied to visitors’ biometric details. But now, Australia is about to lead us into a Brave New World with a world first: The DIBP is going to introduce the first “self-processing system” for travelers at Australian airports later this year using biometric details instead of a passport. Australian schools have implemented fingerprint scans as a method of tracking attendance at schools despite a strong backlash from parents that led to similar programs being suspended in the past.

Canada – Under NEXUS, the joint Canada-US “preferred traveler” program, iris scans are used to identify passengers. In 2015 the Canadian government expanded biometric screening, including fingerprints and digital photos, to visitors from all 151 visa-required countries.

Chad – The European Union is funding a program in Chad to register the biometric details of refugees and returnees fleeing war-torn neighboring countries.

Finland – Finland introduced biometric residence permit cards in 2012. The cards include a chip that stores a digital photograph and two fingerprints.

France – France has issued only biometric passports since 2009. The passport requires the collection of a biometric digital photo and eight fingerprints.

Germany – Germany introduced biometric passports in 2005 and biometric residence permits in 2011, both of which require a biometric digital photograph and two fingerprints to be collected and stored on an embedded chip. Germany’s identity card does require a biometric photo, but so far fingerprint collection is optional.

Greece – In compliance with the dictates of Washington, the Greek government is set to issue new biometric IDs this year. As Greek Report notes: “Failure to create the new IDs in a timely manner could lead to a suspension in the visa-free travel to the US that Greeks currently enjoy.”

India – India has been fingerprinting and iris scanning its population for years in its quest to construct the largest biometric ID database in the world. The plan to collect and store biometric details on all 1.2 billion Indian citizens is proceeding apace, and has so far registered over 1.1 billion people, including over 99% of all Indians over 18.

Iraq – In 2016 the Iraqi government began a national identity card system that uses biometric identifiers. This system has been widely criticized for legally allowing discrimination of minorities.

Israel – In 2009 the Knesset enacted the controversial Biometric Database Law to pave the way for the implementation of a national biometric ID database. Last July it was reported that the “pilot program” had come to an end and all Israeli residents would be forced to register their biometric details with the government. In December it was announced that the mandatory implementation of the database was being delayed and that fingerprints may no longer be required.

Japan – In 2007 the Japanese government began requiring fingerprints and digital photographs from all foreign travelers. Now, the government is considering implementing a biometric ID payment system which will “allow” (sic) tourists to “register their fingerprints or finger vein patterns among other personal information with the service and then deposit a set amount of money in a connected account,” from which they can make purchases while in the country.

Kenya – In 2012 Kenya began biometric voter registration and in 2015 the government implemented a biometric registration system for all citizens aged 12 and over. The registration includes fingerprint collection and is tied to a national database.

Luxembourg – In accordance with EU standards Luxembourg issues biometric passports with a chip containing a digital photograph, two fingerprints and an image of the holder’s signature.

Netherlands – Since 2009 the Netherlands has issued biometric passports containing an embedded chip with a digital photograph and fingerprints. Four Dutch citizens challenged the legality of the practice of collecting fingerprints but it was approved by the European Court of Justice. Although only two fingerprints are stored on the passport’s chip, four fingerprints are taken and stored by the local government in a central database that is also used to pursue criminal investigations.

New Zealand – New Zealand’s Inland Revenue Department rolled out “Voice ID” in 2011 to register “customers’” voice prints and identify them in future interactions. By 2015 1.4 million of the country’s 6.1 million taxpayers had registered their voice prints with the “service.”

Nigeria – Nigeria is contracting with Bio-Metrica to collect citizens’ fingerprint and facial biometrics for the nation’s 2018 census.

Sierra Leone – Just last week the Sierra Leone government confirmed receipt of 4,066 biometric registration kits that will be used to register voters for the 2018 elections. The aim is to construct a single, biometric voter register “that will capture every resident in Sierra Leone.”

South Korea – In 2012 the Korean government began collecting fingerprints and digital photographs of all foreign visitors (except foreign government officials/international organization representatives and their accompanying immediate family members as well as persons under 17 years of age).

Switzerland – Switzerland launched its biometric passport in 2010 after a referendum was held to approve the measure. The referendum passed with 50.14% of the vote, making it one of the closest referendums in Swiss history. The passports adopt the “international standard” of collecting two fingerprints (one from each index finger) and a digital photograph of the holder’s unsmiling face.

Ukraine – A law passed by the Yanukovych government in 2012 requires all Ukrainian citizens, regardless of age, to obtain a biometric passport.

United Kingdom – The UK under the Labour government of Tony Blair and later Gordon Brown attempted to implement a national identity register and ID card system that would have required the logging of an extensive amount of personal and biometric information in a central database. However, the program caused waves of protest and the government eventually gave in to the public outcry, scrapping the plan for the national registry and instead only implementing the biometric id scheme for foreign nationals. The UK does issue biometric passports and recent polling suggests UK adults “are now willing to embrace biometric identity for online banking.”

United States – President Trump’s new Executive Order on “terrorist” (sic) entry calls on the Department of Homeland Security to “expedite the completion and implementation of a biometric entry-exit tracking system for all travelers to the United States.” (This comes as no surprise to those who warned that Trump’s transition team was swarming with biometric industry workers and lobbyists.) The United States already takes digital fingerprints of all foreign tourists (except Canadians) and stores them in a database for 75 years.  The DoD has announced plans to replace Common Access Card access to information systems with biometric authentication. The US issues biometric passports and coordinates with the Canadian government on the biometric NEXUS preferred traveler program (see Canada).

Zimbabwe – The government of Zimbabwe has ruled out biometric or electronic voting in the country’s 2018 elections, but will proceed with biometric voter registration this year.

This video is describing how difficult TI:s (Targeted Individuals) life situations really are

•February 1, 2017 • Leave a Comment

 

 

Mind Control Weapons

•February 1, 2017 • Leave a Comment

Letter to 180 Media Outlets

By Judy Wall, Summer 1999

Editor, RESONANCE

Newsletter of The MENSA Bioelectromagnetics Special Interest Group

Judy Wall is a bioelectromagnetics researcher, who has published a series of articles outlining the history and capabilities of neuro-electromagnetic weapons. She is also recipient of one of the summer 1999 Citizens Against Human Rights Abuse awards for her ongoing efforts to warn the world about the extreme potential for atrocities.

IMPORTANT NOTE: Ms. Wall writes here about the “piggybacked ultrasound” variant in mind control technology, one of the simplest to accomplish. Words only the subconscious can hear are shifted upwards in frequency to the “low ultrasound” frequency range, just above human hearing. These consciously-inaudible words are then simply added to a normal broadcast program.

What makes such words so effective as a way to carry hypnotic commands is that the target cannot resist them because the target can’t hear them.

This IS DIFFERENT from, and far more effective than, the early attempts at subliminal sound, which used tiny slices of normal, audible words, inserted into regular programming. The reader must keep this clear: The ultrasound method is FAR more effective, as the U.S. Army’s experience in the Gulf War demonstrated.

The reader should also be keenly aware that while publicized uses to date are benevolent, when this technology is focussed on one individual around the clock, it is capable of putting the target into inescapable personal Hell, causing a mis-diagnosis of mental illness. Eleanor White.

biotechnology

Dear Editor,

MIND CONTROL WEAPONS
Say the words “Mind Control” and most people think of science fiction or lunatic fringe. Yet, incredible as it may seem, mind altering technology is real.

The mind altering feat is accomplished by using standard radio and/or television broadcasts to carry and electronic subliminal message that is perceived by the subconscious mind.

Another method directly alters the brainwave patterns of the recipient to induce specific emotional states. This subliminal carrier technology is described in U.S. Patent #5,159,703, “Silent Subliminal Presentation System”. According to company literature, this technology has been leased out to six U.S. government agencies, (including the U.S. Army’s Psychological Warfare Operations), selected music and movie companies, and various other governments of the world, including Germany and former Soviet Union countries.

The U.S. Military has developed this highly sophisticated mind- altering technology for use as a weapon. It was used during Operation Desert Storm against Iraqi troops to induce in them feelings of hopelessness and despair that resulted in “mass surrenders”. The use of this Psy-Ops weapon was reported by ITV News Bureau (London) in two bulletins, dated March 23 and 26, 1991 but the U.S. press was subject to military censorship that suppressed this information.

In addition to land based broadcasts, this mind altering technology has been incorporated into USAF aircraft EC-130E, code named Commando Solo. The USAF acknowledges use of this technology in the following operations: Urgent Fury, Just Cause, Desert Shield, Desert Storm, Desert Thunder, Uphold Democracy, and Joint Guard. The last two were directed against civilian populations to influence elections in Haiti and Bosnia.

The mind altering technology is officially listed as part of the new “non-lethal” weapons. These non-lethal weapons are being transferred by the Department of Defense over to the Department of Justice to be available to the local police force.

Dr. Michael A. Persinger, a neuroscientist at Laurentian University, Canada has warned of the possibility of this technology being used for global mind control. Independent researchers have determined that the HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program) in Alaska could be used to achieve this far-reaching effect.

Dr. Igor Smirnov of the Institute of Psycho-Correction in Moscow says in regard to this technology, “It is easily conceivable that some Russian ‘Satan’, or let’s say an Iranian, or any other, as long as he owns the appropriate means and finances, can inject himself into every conceivable computer network, into every conceivable radio or TV broadcast with relative technological ease, even without disconnecting cables. You can intercept the waves in the aether and modulate every conceivable suggestion into it.”

In recognition of this threat, the Parliament of the European Union has passed a resolution calling for “an international convention introducing a global ban on all developments of weapons which might enable any form of manipulation of human beings” as well as having the new ‘non-lethal’ weapons technology… covered and regulated by international conventions.
If you would like more information about this technology, see my article in Nexus, Oct-Nov 1998, pp. 11-16.
Sincerely, Judy Wall

Reference: http://web.archive.org/web/20001012144632/http://www.glasscity.net/users/1927/jwall2ed.htm

 

Silent subliminal presentation system – US Patent patent #5, 159,703

•February 1, 2017 • 1 Comment
United States Patent 5,159,703
Lowery October 27, 1992

Silent subliminal presentation system

AbstractA silent communications system in which nonaural carriers, in the very low or very high audio frequency range or in the adjacent ultrasonic frequency spectrum, are amplitude or frequency modulated with the desired intelligence and propagated acoustically or vibrationally, for inducement into the brain, typically through the use of loudspeakers, earphones or piezoelectric transducers. The modulated carriers may be transmitted directly in real time or may be conveniently recorded and stored on mechanical, magnetic or optical media for delayed or repeated transmission to the listener.


Inventors: Lowery; Oliver M. (5188 Falconwood Ct., Norcross, GA 30071)
Appl. No.: 458339
Filed: December 28, 1989
U.S. Class: 455/42; 455/46; 455/66; 381/73.1; 128/420.5
Intern’l Class: H04B 007/00; H04R 025/00; H04R 003/02
Field of Search: 455/46,47,66,109,110,42-43 381/73.1,105,124 358/141-143 600/28 128/420.5 380/38

References Cited [Referenced By]


U.S. Patent Documents

3060795 Oct., 1962 Corrigan et al. 352/131.
3278676 Oct., 1966 Becker 358/142.
3393279 Jul., 1968 Flanagan 128/420.
3712292 Jan., 1973 Zentmeyer, Jr. 600/28.
4141344 Feb., 1979 Barbara 600/28.
4395600 Jul., 1983 Lundy et al. 381/73.
4463392 Jul., 1984 Fischer et al. 360/30.
4777529 Oct., 1988 Schultz et al. 381/73.
4834701 May., 1989 Masaki 600/28.
4877027 Oct., 1989 Brunkan 128/420.

Primary Examiner: Eisenzopf; Reinhard J.
Assistant Examiner: Faile; Andrew


Claims


1. A silent communications system, comprising:

(a) amplitude modulated carrier means for generating signals located in non-aural portions of the audio and in the lower portion of the ultrasonic frequency spectrum said signals modulated with information to be perceived by a listener’s brain and,

(b) acoustic and ultrasonic transducer means for propagating said signals, for inducement into the brain, of the listener, and,

(c) recording means for storing said modulated signals on mechanical, magnetic and optical media for delayed or repeated transmissions to the listener.

Continue reading ‘Silent subliminal presentation system – US Patent patent #5, 159,703’

Understanding The New World Order – The Who, What, How and Why

•January 3, 2017 • Leave a Comment

Understanding The New World Order - The Who, What, How and Why

By Tim Bryant

Guest Writer for Wake Up World

“A brief glance at history will tell you that emperors and tyrants have been trying to expand their power and influence over greater and greater areas for centuries. It just happens that today it can be done on a global scale like never before…”

A one second search on Google can instantaneously amass up to 760 million search results on the term “New World Order,” compared to just 719 million for the word “politics.” It seems pretty clear that the concept of a “New World Order” is not something new, and rather is quite a recognized and discussed topic within in the world consciousness. In fact, last year there was even an International Conference on the “New World Order: A Recipe for War or Peace” that was put together by Dr. Mahathir Mohamad, former Prime Minister of Malaysia, a post he held for 22 years.

However, just like politics, there is a wide range of perceptions as to what the phrase “New World Order” even means, and how it’s reflected in reality. Instead of picking apart every strand and side-tangent of the theory, it would be more constructive to begin to locate the common ground which can be held together by easily verifiable information, historical perspective, and common sense. It’s clear people want to talk about it, so in order to discuss this illusive concept in a open and mature manner, people have to begin to let go of preconceived perceptions, even just while you read this article, and try to look at the evidence in a new, open-minded way. It’s too important a topic to not at least consider the case…

 Defining the New World Order:

A basic definition might be the best place to start, as a way of laying the foundation for everything else. To do this, let’s first take a look at a quote by renowned alternative researcher and journalist James Corbett, when asked what the New World Order is:

“I don’t think it’s right to frame the New World Order as necessarily a policy or group. I think it’s more part of an ideology of globalism that has been explicitly articulated in various ways by various people who are linked, but not always directly like we might think.”

Understanding The New World Order - The Who, What, How and Why - Dr. Mahathir Mohammad, former Prime Minister of Malaysia

Dr. Mahathir Mohamad, former Prime Minister of Malaysia speaking at the 2015 conference, “New World Order: A Recipe for War or Peace”.

From the start, it’s important to understand the distinction that the New World Order is not necessarily one specific group or one specific law, but more of an over encompassing ideology. An ideology is a worldview and belief system that guides an individual, group, social movement, class or institution. The basic concept behind the ideology of a New World Order is international collectivism, whereas power and law within societies is increasingly centralized into fewer groups, so as to transcend nations and move power and law into international bodies and institutions, in the belief that world law benefits the collective people of the world over decentralized local law. Therefore, the idea of a New World Order is not simply a single policy, domestic group, or international organization, but instead encompasses an international ideological movement towards the construction of a global governance system. There is no doubt that within this ideology certain patterns of people, organizations, and tactics continually emerge, over and over again, to lead the charge. While many are benign to this movement, these same groups and individuals know what it’s about and frequently refer to the idea of this “New Word Order” in their writings, speeches, and literature. It is a true conspiracy for a New World Order of international collectivism that a majority of the public is not even aware of.

Now this is where many people who have not been exposed to this theory will check out, as their initial thought plays out like a Hollywood movie of a secret cabal or authoritarian dictator residing over the world in his holy throne. However, this is a vastly oversimplified way of looking at an idea that spans generations in time and is far more complex and nuanced than many people think. To begin with, the word governance does not necessarily have the same meaning as government. While government takes the form of a visible group or organization that is often elected and held accountable, governance can transcend the nation and operate privately as a stronger layer of power behind the scenes, which is not always directly visible and often times not elected or accountable to the public. For example, it is well known that Cardinal de Richelieu was the “power behind the throne” of King Louis XIII of France, and similarly today, it’s well known that the Federal Reserve is a strong “power behind the throne” of the United States Government, with its autonomous ability to control monetary policy. It’s this concentrated pattern of power working in the shadows together towards a one-world system in which most people often refer to in today’s context as “The New World Order.”

understanding-the-new-world-order-the-who-what-how-and-why-pulling-strings

In a world of such technological advancement, it shouldn’t come as a surprise to anyone that there would be an ideological group formed around the consolidation of international power and control. Any brief glance at history will tell you that emperors and tyrants have been trying to expand their power and influence over greater and greater areas for centuries. It just so happens that today it can be done on a global scale like never before. This didn’t just fall out of the sky either. Numerous people of high prominence have openly discussed their vision of a one-world government, while others have become aware and warned people about the buildup of invisible powers working together behind the scenes towards further centralization of control. These are just a few of the many quotes out there by highly recognized figures on the subject.

“The real rulers in Washington are invisible, and exercise power from behind the scenes.” – Felix Frankfurter, Supreme Court Justice, 1952

“Some of the biggest men in the United States, in the field of commerce and manufacture, are afraid of something. They know that there is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they had better not speak above their breath when they speak in condemnation of it.” – Woodrow Wilson ,28th President of the United States

“We shall have World Government, whether or not we like it. The only question is whether World Government will be achieved by consent or conquest.” – James Paul Warburg [son of Paul Warburg, the author of the Federal Reserve ActFebruary 7, 1950

“We are grateful to the Washington Post, The New York Times, Time Magazine and other great publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost forty years. It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subjected to the lights of publicity during those years. But, the world is now more sophisticated and prepared to march towards a world government. The supranational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national auto-determination practiced in past centuries.” – David Rockefeller, Baden-Baden, Germany 1991

“I think that his [Obama’s] task will be to develop an overall strategy for America in this period, when really a New World Order can be created.” – Henry Kissinger, CNBC 2008

It seems pretty clear that something is going on behind closed doors of which many inside the establishment are aware, but are either part of, or are afraid to talk about. So how does one even begin to put this all into a rational perspective?

The Concentration of Powers:

The best place to start might be understanding how vast amounts of private capital found its way into a small group of hands starting in the late 18th century, especially amongst two leading families, the Rockefellers and the Rothschild’s. Though there are many other strands of important information to sort though, a basic understanding of these two massively powerful interests can give people a glimpse into the strongest powers working behind the throne to obtain collective world power.

The Rockefellers and Rothschilds are no normal families; they have privately accumulated assets and powers far greater then that of some independent nations. An accurate portrayal of history is therefore impossible to understand without discussing their impact. Their sphere of influence casts out so far that many of the early international structures established have their names all over it. John F. Hylan, Mayor of New York from 1918-1925, was quoted as saying:

“The real menace of our Republic is the invisible government, which like a giant octopus sprawls its slimy legs over our cities, states and nation. To depart from mere generalizations, let me say that at the head of this octopus are the Rockefeller-Standard Oil interests and a small group of powerful banking houses generally referred to as the international bankers (Rothschild’s). The little coterie of powerful international bankers virtually run the United States government for their own selfish purposes.” 

understanding-the-new-world-order-the-who-what-how-and-why-evelyn-de-rothschild-and-david-rockefeller

To achieve such power, they both set out and built virtual monopolies in their respective fields: Rothschilds in banking and Rockefellers in oil. Starting in the 19th century, the Rothschild’s became the unquestioned kings of banking, starting a private central bank in almost every country in Europe. The brothers created an empire through the private lending practice of fractional reserve banking. As discussed in a previous article, Is the U.S. Dollar Going to Collapse, this allowed the Rothschild’s to loan out way more money then it had in its account or in gold to back it up, making them the richest family on the planet. They amassed a fortune making loans at interest, not only to people and businesses, but to governments, which in turn gave them unbelievable power, as they were the main creditor to almost all the governments in Europe. This was especially effective since governments needed money for war; so as time went on, these governments became massively indebted to the Rothschild’s. This wielded them tremendous leverage in politics and world affairs, as they controlled almost the entire money supply of Europe and could crash the markets at whim. Baron Nathan de Rothschild once famously said:

“I care not what puppet is placed on the throne of England to rule the British Empire on which the sun never sets. The man that controls Britain’s money supply controls the British Empire, and I control the British money supply.”

They didn’t stop at banking though. They owned major stakes in companies like BP/Royal Dutch Shell, Goldman Sachs, and Reuters, among many others. They also made tons of money by funding some of the top businessmen of the time as agents of the Rothschild’s, including Cecil Rhodes so he could form a monopoly over the diamond and gold fields of South Africa, E.H. Harriman’s so he could construct a railroad monopoly, Cornelius Vanderbilt’s so he could form a railroad and shipping monopoly, and Andrew Carnegie so he could build a monopoly on steel, among many other people. Then there was business tycoon J.P. Morgan, who was thought to be the richest man in the world at the time, but when he died it was found out after that he was a lieutenant of the Rothschild’s. Then of course there is their funding of the infamous John D. Rockefeller.

John D. Rockefeller was the founder of Standard Oil in the mid to late 19th century, creating a virtual monopoly on oil refinement in the beginning of the American oil boom, which as we know now, oil went on to become the worlds most sought after commodity. He achieved this by starting one of the largest oil company’s in the world, and turning it into a monopoly by entering into a secret alliance with the Rothschild’s and Morgan’s for funding and the railroad company South Improvement Co.; a deal that allowed him to dominate the competition by having the lowest transportation costs. He soon was able to put most entrepreneurs out of business and buy up almost all the competition. In 1879, it was estimated that he owned 90% of the oil refineries in the world, a true international monopoly. He gained the reputation as a ruthless businessman and was often depicted in print as a snake.

As with the Rothschild’s, the Rockefellers were just beginning in terms of amassing influence. Teddy Roosevelt would eventually break up the Standard Oil Trust, but Rockefeller would only profit more due to the sale and breakup, while still coming to own large interests in Exxon, Mobil, Chevron, BP, and Royal Dutch Shell. They would also go on to start their own bank, commonly referred to as JP Morgan Chase today, as well as colluding in secret with Rothschild and other elite banker interests to start the all powerful Federal Reserve in the United States. Both families also heavily finance, have interests in, or sit on the boards of hundred’s of major corporations as well as account for large amounts of real estate all over the world; especially New York City, which is home to the famous Rockefeller Center, and Israel, where the Rothschild’s constructed the Israeli Supreme Court Building among others. This is only a brief glimpse into the massive private fortunes these two large families have acquired. Fortunes so large that they are impossible to calculate in definitive numbers.

It wasn’t just these two families who made it rich, although they were the most prominent and financed many of the other families. Starting in the late 18th century, there would be a rise of a small group of supremely wealthy capitalists who wielded massive private power over large sections of important markets; something society had not been accustomed to of this magnitude. For the first time in history, individuals with large amounts of private capital became a seriously powerful force in society, supremely challenging government power and public interests. Prof. Dr. Mujahid Kamran, from the Centre for Research on Globalization, states,

“The advent of the industrial revolution, the invention of a banking system based on usury, and scientific and technological advancements during the past three centuries have had three major consequences. These have made the incredible concentration of wealth in a few hands possible, have led to the construction of increasingly deadly weapons culminating in weapons of mass destruction, and have made it possible to mold the minds of vast populations by application of scientific techniques through the media and control of the educational system.”

By the time the 20th century came around, the Rothschilds and Rockefellers not only had fortunes and influence that rivaled governments, but they would work in tandem towards similar globalists ends. Through their large fortunes and web of business connections, thanks to being the world largest financiers, Rothschild and Rockefeller began to use their monopolies to further their power and influence in society by attempting to unite many of the highest elite interests into an aligned, collective manner. They knew that governments would bend at the knees if just a small group of these interests united and coordinated actions towards similar goals. They essentially aimed to buildup a private network of powerful interests working towards their own agenda. This seems evident even today.

This was fostered in a variety of ways, such as buying up and merging with other companies, financing businessmen to work towards their interests, indebting and corrupting governments, sitting on the boards and having large interests in big corporations, creating think tanks and non profit organizations to promote their ideas, and the use of secret societies to foster hidden international alliances and cooperation. Respected researcher G. Edward Griffin described this buildup of collective international power as a complex interconnected web of “rings within rings within rings,” whereas layers of protection and secrecy are able to insulate how the inner core connects. They can also use these larger outer layers to scout people out before they bring them into the inner rings.

These rings of connection can come in the form of political ideologies such as the Neo-Conservatives, Zionists, and Neo-Liberals, which gives one a team to be on. However, not-for-profit organizations have proved far more successful, as they have become a more powerful force in the background, unifying the actions of different political parties. Through Rockefeller created groups like the Council on Foreign Relations, the Trilateral Commission, the Bilderberg Group, the World Economic Forum, and the United Nations, various international interests from a wide variety of sectors in society were brought together into informal settings to discuss policy and develop ways in which coordinated moves can further the profits of all the connected interests that “play ball.” These organizations were supplemented with think tanks like the Rand Institute, the Brookings Institute, and the Atlantic Council. Think Tanks were designed to do “research” and write “official” papers that outline “policy suggestions” to world leaders. The problem is that these papers are usually written to further the interests of those funding it, not collective social well-being.

Understanding The New World Order - The Who, What, How and Why - The Rockefeller Foundation 1913

Foundations were also one of the key tools used to infiltrate culture and change consciousness in order to build influence. They are, in short, the engines of social engineering; both for elite circles specifically, and society as a whole, more generally. The Rockefeller Foundation in particular was able to wield massive influence over education, science, medicine, entertainment, public policy, and art. As Professor of Education Robert F. Arnove wrote in his book Philanthropy and Cultural Imperialism:

“Foundations like Carnegie, Rockefeller, and Ford have a corrosive influence on a democratic society; they represent relatively unregulated and unaccountable concentrations of power and wealth which buy talent, promote causes, and, in effect, establish an agenda of what merits society’s attention. They serve as “cooling-out” agencies, delaying and preventing more radical, structural change. They help maintain an economic and political order, international in scope, which benefits the ruling-class interests of philanthropists and philanthropoids – a system which… has worked against the interests of minorities, the working class, and Third World peoples”

On an even deeper level, it has become impossible to deny that it also involves many rings of people interconnected by secret societies to one degree or another, such as the Freemasons, Skull and Bones, and the Knights of Malta. In fact, there was such a strong opposition in the United States to Freemasonry, that a political party formed called the Anti-Masonic Party, believing that Freemasonry was a corrupt and elitist secret society, which was ruling much of the country. The party gave rise to several presidential candidates as well as many inductees’ into the House of Representatives. It should also be noted that the 2004 election was George Bush vs. John Kerry, both of which are members of a secret society at Yale called Skull and Bones.

It’s no doubt that this collusion of mega-interests has lead to the formation of corporate cartels that have come to dominate the market in almost all sectors of the economy. Just look at how 10 companies have come to control almost everything people buy at the grocery store.

Understanding The New World Order - The Who, What, How and Why - Food Supply Network

Click image to enlarge.

Or how 6 companies have come to control 90% of the American media. (Maybe that’s why we were asleep at the wheel…)

Understanding The New World Order - The Who, What, How and Why - Media Ownership

There are many other examples, but those don’t even compare to one of the inner most layers hidden behind that, The Bilderberg Group. The Bilderberg Group, a more nuance secret society that was previously only speculated about in “conspiracy theories,” is an organization largely started by David Rockefeller, which meets once a year for an annual conference to discuss policy. It’s made up of 120 to 150 people of mostly European and North American political elite, consisting of experts from industry, finance, academia, military, intelligence, and media. There is little to no press coverage on the meeting. However, because of public pressure on the group, they were finally forced to admit it was a real meeting and have listed the names of people who allegedly attended in recent years. To understand the power at this conference, one man mapped out how its member have influence on literally almost everything in existence.

Click image to enlarge.

Click image to enlarge.

It has become clear that private capital exploded, starting in the late 18th century, primarily through the use of fractional reserve banking and corporate monopolies. As time went on, their interests naturally become more and more aligned, as working together maximized profit and power. Just like anything else, these groups are subject to their in-fighting and problems, but they naturally come together when push comes to shove. They know the weight of their coordinated actions becomes deadly through their ability to manipulate markets and control credit. They know the reach of their coordinated actions is too expansive, which is largely why they were able to manufacture and finance both sides of World War I and World War II. These same players are also largely behind the rise of China through the Wall Street financing of eight families, referred to as the 8 Immortals, that went on to monopolize large parts of China, as well as being behind the changes in the Russian political landscape through heavy funding of the Bolshevik Revolution by the same Wall Street players.

Endless war is incredibly powerful for them, because governments need loans and the military needs resources. Power then shifts as governments go into debt to the bankers. So much so, that they come to own the government in some sense and are able to rig the rules in their favor. This includes heavy influence on the military and intelligence apparatuses. Rockefellers and Rothschilds are known to have many ties to the CIA, Mossad, and MI6 through men like the Dulles Brothers and others, as well as the ability to get countries into wars. Power also tends to shift after wars from the national level to further centralized power at the international level.

According to the recent Credit Suisse Global Wealth Report, the top 1% of the world’s population owns half of all global wealth. Since it is common knowledge that money rules politics, the elite are clearly in charge, especially if they operate as a team. Government, Big Business, and Banking have all become one, with the “establishment” the inner ring within the outer ring. While this is a real problem, the even bigger issue is that they are now, more then ever, molding a strong foundation for visible international system of global governance. It might sound outlandish at first, but it’s really not that hard to see when taken into historical context and looked at objectively.

The 21st Century New World Order:

An obvious tool being used to work toward a one-world government is Free-Trade deals like the TPP, NAFTA, TISA and TTIP. The major issue with these deals is that they breach the national and local sovereignty of law. In international free-trade agreements, countries agree on a standard set of rules negotiated in secret that transcend nations, and all countries must adhere to them so as to set the same rules for all. If countries do not abide by the universal laws, then nations and even cities can be sued at the taxpayers expense in secret international arbitration courts (tribunals), instead of domestic courts. This massive power grab by elite interests will not only make it extremely hard for small competition to compete with international corporations with far more capital, but it also gives away the people’s power to exercise more localized democracy and further centralizes it into unelected international institutions.

Other tools being used are the IMF and World Bank, which aim to maintain control of developing nations by trapping them into large amounts of debt. Then there is the Bank for International Settlements, which is the quote on quote “central banks of central banks.” Carol Quigley warned of this organization in his books, and some speculate it’s a Rothschild/Rockefeller controlled bank. From the best estimates, there are only maybe eleven countries without central banks under control of the BIS: Venezuela, Somalia, Lebanon, Libya, Iraq, Afghanistan, Cuba, Iran, Sudan, Syria, and North Korea. However, the central banks of Iraq, Libya, Afghanistan, and South Sudan have become private banks, rumored to be owned by the Rothschild’s. There are various other bodies as well, like the World Trade Organization, World Customs Organization, United Nations, OECD, G20 and Financial Stability Board. They are all interconnecting to lay the initial regulatory framework for international law, global tax compliance, global customs enforcements, and treaties that make up the foundation for global governance. Slowly but methodically, power is being stripped away from nations, communities and individuals, and put into fewer and fewer collective hands with greater reach, starting with regions like the European Union and proposed North American Union, before moving into International bodies.

Most people will naturally begin to wonder how they’re able to do this and get away with it. It’s really not as hard as some might think. An easy way to begin to conceptualize how this happens is to look at it through the same structural framework as that of a corporation. In an international corporation, the power structure is designed strikingly similar to a hierarchical pyramid, whereas more and more power is put into the hands of fewer and fewer people as one moves up the chain, starting first with the most basic laborers at the bottom of the pyramid, then moving slightly up to the average employees, before going further up to regional and national managers, and finally up to the bigger players like the executive officers, the board of trustees, and the owner.understanding-the-new-world-order-the-who-what-how-and-why-wall-street-follow-the-money

This doesn’t even take into account the fact that many companies are then owned by other companies, who might also be swallowed up by larger holding groups that set the agenda all the way down the ladder. In this type of hierarchical structure and layered financing, compartmentalization plays a major function in how it builds up behind the scenes; everyone is on a “need to know” basis. The higher one moves up the chain, the more knowledge and power they have over the operation and the more they can see the bigger picture. However, in the end, only the ones at the very top are able to put the whole thing together. For this reason, the majority of people are going right along with the agenda, unconsciously doing their job, not knowing they’re aiding the interests of layers much higher then themselves. It’s basically turned the world into a feudalistic society, whereas there is an ownership class and then there is everyone else in the labor class.

People never question why this is because society never mentions it and labels it as taboo. This other, more powerful tool has been their infiltration of social consciousness and culture through the domination and control off the media; the entertainment industry (Hollywood), food, science, education, healthcare, medicine, and information. Their philanthropic foundations, government influence, and endless bankroll have allowed them to invest in the social engineering of society towards there own agenda as well as mold the image of what it means to be a human being; a centralized image that is perceived by most the majority of the population. There is no doubt that they have had large influence on social and individual consciousness and perception.

This is only the tip of the iceberg, as there are many more threads, layers, people, and groups that were not mentioned, for the list goes on and on. History is far from what we have been lead to believe; riddled with false flags, heavy bias, withheld information, and just straight up lies. But don’t take my word for it, do your own research and come to your own conclusions. Don’t allow the groupthink to dictate what you think

We are at a defining point in social consciousness. There is a mass awakening going on in world consciousness while at the same time a move towards power centralization and control. It’s about time people finally begin to realize that all the worlds’ problems are a lot more connected then what has been taught in school. This ideology, which has amassed an ungodly amount of power and capital, has hijacked the world consciousness to some degree or another, and used it to centralize more power internationally into the hands of fewer and fewer people. While, globalization and a connected world sound good in theory, there are many hidden layers and controllers “behind the throne” that most are completely unaware of.

It’s time to wise up and ask the tough questions such as: Who really has control over society and do they have society’s best interest in mind? Centralization vs. decentralization is at the heart of this issue and a topic that will define the world’s future. Is centralization of power a good thing, or is decentralization a more affective international model? Can the world remain connected and cohesive in a decentralized system? Are centralized rulers even necessary  in the in the 21st century?

John D. Rockefeller once said,

The day of combination is here to stay. Individualism has gone, never to return.”

It seems, if the current path is continued, then individualism will be dead, and collectivism will win out. However, I ask everyone out there to at least ponder what type of balance between collectivism and individualism is best for the future of society. How much do we value group power and consensus compared to the individual sovereignty of human beings to govern themselves, free of top down power. This isn’t a black and white answer, but the train is already moving so it’s time to pay attention. It’s up to us to wake up and get caught up to speed, so we can stop feeding the beast and change direction if necessary. If we don’t, the New World Order of international control in the hands of an unelected oligarchical elite is all but inevitable. Is that a world we want to live in?

JFK attempted to warn us in his famous speech before he was assassinated.

“It requires a change in outlook, a change in tactics, a change in missions—by the government, by the people, by every businessman or labor leader, and by every newspaper. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covet means for expanding its sphere of influence—on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system, which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations.

Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. It conducts the Cold War, in short, with war-time discipline no democracy would ever hope or wish to match.

Nevertheless, every democracy recognizes the necessary restraints of national security—and the question remains whether restraints need to be more strictly observed if we are to oppose this kind of attack as well as outright invasion.” – John F Kennedy – President of The United States, 1961

Understanding The New World Order - The Who, What, How and Why - JFK Speech on Secret Societies

Sources: 

About the author:

An avid free-thinker, Tim has set out on a mission in search of the truth in whatever form it may come. Ever since his awakening several years ago, his passion for knowledge and justice has led him on a journey into deep research, cultural travel, and complete expansion of the mind. Tim feels as if the information freely flowing into the hands of the public, due to the dawn of the Internet, cannot be stopped at this point, so he has made it his goal to help facilitate and breakdown this complex stream of information, so that others can accelerate their own awakening and be part of the inevitable change happening in society.

You can connect with Tim at:

Further reading from The Last American Vagabond: