Archive for the 'Sjukvård' Category

President Obama Speaks on the BRAIN Initiative and American Innovation – more torture and slavery to come …

• September 22, 2013 • Leave a Comment

Neuroscience, Obama’s BRAIN Project, and Military Mind Control

• September 22, 2013 • Leave a Comment

The Human Brain Project, by Robert Naeslund

• September 18, 2013 • Leave a Comment

Det empatiska samhället baseras på insikten om ett absolut människovärde

• July 30, 2013 • Leave a Comment

Informationssystem

• July 29, 2013 • Leave a Comment

Mind Control – Remote Neural Monitoring: Daniel Estulin and Magnus Olsson

• July 14, 2013 • 4 Comments

Carole Smith, brittisk psykoanalytiker, har genomskådat psykiatrin och kritiserar öppet regeringars användning av påträngande teknologier, på icke-frivilliga medborgare för utveckling av metoder för statlig kontroll

• July 13, 2013 • Leave a Comment

PRESSINBJUDAN: Framtidens sjukvård – biomedicinska sensorer

• June 21, 2013 • Leave a Comment

US warns of cyberattacks targeting medical devices

• June 21, 2013 • Leave a Comment