This video is describing how difficult TI:s (Targeted Individuals) life situations really are

• February 1, 2017 • Leave a Comment

Citizen’s War Crimes Tribunal to prosecute Transhumanist Agenda

• December 2, 2014 • 6 Comments

Den mänskliga kroppen är ett elektrokemiskt system: något som stör de elektriska impulserna i nervsystemet påverkar kroppens funktioner och beteende

• July 29, 2013 • Leave a Comment