Archive for July, 2013

Remote Behavioral Technology Evidence

• July 30, 2013 • 8 Comments

ECHELON Today: The Evolution of a NSA Black Program

• July 30, 2013 • Leave a Comment

Det empatiska samhället baseras på insikten om ett absolut människovärde

• July 30, 2013 • Leave a Comment

Informationssystem

• July 29, 2013 • Leave a Comment

Den mänskliga kroppen är ett elektrokemiskt system: något som stör de elektriska impulserna i nervsystemet påverkar kroppens funktioner och beteende

• July 29, 2013 • Leave a Comment

Kognitiv neurovetenskap

• July 26, 2013 • Leave a Comment

Nürnberg -koden

• July 25, 2013 • Leave a Comment