Archive for July, 2013

Remote Behavioral Technology Evidence

• July 30, 2013 • 8 Comments

ECHELON Today: The Evolution of a NSA Black Program

• July 30, 2013 • Leave a Comment

Det empatiska samhället baseras på insikten om ett absolut människovärde

• July 30, 2013 • Leave a Comment

Informationssystem

• July 29, 2013 • Leave a Comment

Den mänskliga kroppen är ett elektrokemiskt system: något som stör de elektriska impulserna i nervsystemet påverkar kroppens funktioner och beteende

• July 29, 2013 • Leave a Comment

Kognitiv neurovetenskap

• July 26, 2013 • Leave a Comment

Nürnberg -koden

• July 25, 2013 • Leave a Comment

The Secrets Of Vibration (528 Hz) – Hidden truths of sound! – by Dr. Leonard Horowitz

• July 25, 2013 • 1 Comment

The Handbook of Human Ownership – A Manual for New Tax Farmers

• July 23, 2013 • 2 Comments

Övervakningssamhället: Sverige går mot ett åsiktskontrollsamhälle

• July 23, 2013 • Leave a Comment