Archive for the 'One People’s Public Trust (OPPT)' Category

Reflektion över: ” huruvida det verkligen förefaller rimligt att några enskilda personer skulle ha rätt att ”ogiltigförklara” den svenska staten genom anmälningar”

• March 30, 2015 • Leave a Comment

One People’s Public Trust Lawfully Forecloses Corporations, Banks and Governments for Operating Slavery and Private Money Systems

• June 6, 2013 • Leave a Comment

What is the One People’s Public Trust?

• May 10, 2013 • Leave a Comment

US Securities and Exchange Commission – Varje svensk är registrerad som kommersiell enhet

• May 9, 2013 • 1 Comment