Denna gång vägrar jag rösta! Jag anser att huvudämne som biopolitik inte bör negligeras i valdebatten – att människans biologi genom ingenjörskonsten ställts i statens och överklassens tjänst kräver en öppen debatt!

• September 6, 2014 • Leave a Comment

Carole Smith, brittisk psykoanalytiker, har genomskådat psykiatrin och kritiserar öppet regeringars användning av påträngande teknologier, på icke-frivilliga medborgare för utveckling av metoder för statlig kontroll

• July 13, 2013 • Leave a Comment