Galenskapande politikers sociala ingenjörskonst skapar falsk Socioekonomisk status (SES)

• August 12, 2016 • Leave a Comment

Jan Lindholm (MP) om evidensbaserad politik: ”Finns det någon evidens på att det är möjligt i en levande demokrati?”

• September 14, 2015 • 1 Comment