Galenskapande politikers sociala ingenjörskonst skapar falsk Socioekonomisk status (SES)

computer...

Social ingenjörskonst

Social ingenjörskonst, planerad samhällelig förändring och förbättring, jämförlig med förbättringar av teknologiska system. Tanken är att samhällen – allt från övergripande förhållanden till familjers och http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/social-ingenj%C3%B6rskonst

Vad är innebörden av socioekonomi?

Socioekonomi (även känd som social ekonomi) är den sociala vetenskap som studerar hur konjunkturen påverkar och formas av sociala processer. I allmänhet analyseras hur samhällen når framsteg, stagnerar, eller återvänder på grund av sin lokala eller regionala ekonomi, eller den globala ekonomin.

Socioekonomisk status (SES)

En individs eller grupps ställning inom en hierarkisk social struktur. Socioekonomisk status beror på en kombination av variabler, bland annat yrke, utbildning, inkomst, rikedom, och bostadsort.

Sociologer använder ofta socioekonomisk status som ett medel för att förutsäga beteenden. Om du frågar människor hur de definierar den digitala klyftan, svarar de flesta av dem: att det har att göra med de som har tillgång till teknik och teknologier och de som inte har det.

Ett av de största problemen vi har idag är att andra ska få bestämma vad som är vad. Det sker ofta med katastrofala följder, för folks hälsa, medvetenhet, välstånd, frihet och insikt. Det är kanske bekvämt att låta andra göra research, utvärdera och besluta åt en, men, jag vet ju hur det går till idag med så kallade evidensbaserade beslut, som används som styrmedel och propaganda. Låt folk själva få avgöra, OCH ta ansvar för sina egna beslut och handlingar, så länge de inte går över andras kropp och tillgångar, så löser sig det mesta. De som vill låta sig luras kommer att fortsätta att låta sig luras, men de slipper i alla fall betala för att andra INTE ska göra det arbete de säger att de ska göra. (Tjänstemän, myndighetsanställda, politiker och företag tillverkar skitprodukter. Just don’t buy it.)

Relaterat

http://newsvoice.se/tag/evidensbaserad-politik/

http://newsvoice.se/2015/06/11/jan-lindholm-mp-om-evidensbaserad-politik-finns-det-nagon-evidens-pa-att-det-ar-mojligt-i-en-levande-demokrati/

http://newsvoice.se/2015/06/10/evidensbaserad-politik-vof-professorn-sven-ove-hansson-kanaliseras/

 

 

Advertisements

~ by mindcontrolinsweden on August 12, 2016.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: