Öka medvetenheten

Psykopatens mask

Öka medvetenheten

Psykopaters destruktiva inflytande uppmärksammas alltmer. Närmare en tredjedel av samhällets högsta befattningar innehas av personer tillhörande den mörka triaden psykopater, narcissister och Machiavellityper. Det är därför denna kategori vill bli höga chefer trots alla tröttande intriger som medföljer ett högt ämbete, eftersom dessa störda eftersträvar total makt och kontroll över omgivningen som ett självändamål.

Psykopaterna själva anser att det inte är något fel på dem och att andras uppgift är att ställa upp på deras villkor.

Psykopat utan samvete och kanslor

Rent neurologiskt sett beror psykopati på störningar i nervförbindelsen mellan hjärnans logiska och emotionellt inriktade delar. Psykopaten fattar därför beslut på renodlat rationella grunder utan någon empatisk återkoppling från hjärnans känslomässiga centra.

En psykopat tolkar primärt gråten och skriken från sitt offer som ett tecken på att misshandeln utförs eftersträvansvärt effektivt.

Personligen har jag erfarenheter från yrkeslivet av psykopater vars underlydande sjukskrivits i mängder, många gånger utan att riktigt förstå vad som hänt.

Jag har även under min skoltid bevittnat hur unga psykopater härskat över sina oskyldiga kamrater genom en kombination av hot, skrik, förolämpningar och sexuella trakasserier, samt medvetna försök att rent fysiskt skada andra. Vederbörande har dock inte sällan varit lärarnas gunstling i kraft av sitt ofta överlägsna betygsgenomsnitt och har sedermera uppnått mycket höga chefsbefattningar. Deras terror mot omgivningen har därmed kunnat fortgå på allt högre administrativa nivåer och offrens antal har således ständigt ökat.

psykopat

Medvetenheten om fenomenet psykopater bör därför öka hos allmänheten. Företagshälsovården bör bli mer observant på psykopaters destruktiva historia så att överordnade kan vidta adekvata åtgärder. Då skulle lidandet i vår värld markant minska eftersom ondska i rent medicinska termer utgörs av psykopatens totala avsaknad av medkänsla.

Rekommenderad läsning: ”Psykopatens värld: Utan samvete” av Robert D Hare.

Jan Stenis, tekn dr, Kristianstad

Referens: http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/oka-medvetenheten/

Advertisements

~ by mindcontrolinsweden on August 1, 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: