Centralstyrd diktatur hotar

Centralt styrd diktatur

Centralstyrd diktatur hotar

Mycket mäktiga krafter synes sträva efter att förföra ungdomen genom lömska läror. Slutmålet verkar vara att bereda vägen för alla nationers smärtsamma undergång och förslava mänskligheten genom medvetet fabricerade lidanden i globaliseringens namn.
Den allra enklaste metoden för att kontrollera allmänheten förefaller vara att hålla dem odisciplinerade och okunniga om alla grundläggande samhällsfakta medan de hålls förvirrade, oorganiserade och distraherade av oviktiga saker.

Metoden för att uppnå detta är tydligen att:

Koppla bort folks sinne; sabotera deras mentala aktiviteter; tillhandahåll ett lågkvalitativt program för allmän utbildning inom matematik och ekonomi samt motverka teknisk kreativitet.

Utnyttja folks känslor, öka deras njutningslystnad och deras hängivna utövande av känslomässiga och fysiska aktiviteter genom:

a) hårda känslomässiga skymfningar och attacker (mental och känslomässig våldtäkt) genom en konstant skur av sex, våld och krig i medier, speciellt i tv och nyhetstidningar.

b) att i överflöd ge folk vad de vill ha – ”skräpmat för tankeverksamheten” – och beröva dem allt vad de egentligen behöver.

c) att skriva om lagarna och utsätta allmänheten för den destruktiva skapelsen och därmed ändra deras tänkande från personliga behov till i hög grad påhittade yttre prioriteringar.

Detta förhindrar medborgarnas intresse för och upptäckt av teknikerna för förslavning. Huvudregeln är visst att: ju mer förvirring, desto större vinst. Därför synes det bästa tillvägagångssättet vara att skapa problem och sedan erbjuda lösningar.

Sammanfattningsvis tycks metoden för förslavningen inriktas mot följande samhällssektorer.

Medier: Håll allmänhetens uppmärksamhet borta från de verkliga sociala frågorna och fångade av saker och ting utan något egentligt värde.

Skolor: Håll den unga allmänheten okunnig om verklig matematik, verklig ekonomi, verkliga lagar och verklig historia.

Underhållning: Håll den folkliga underhållningen på en nivå under en sjätteklassares.

Arbete: Håll allmänheten konstant sysselsatt utan någon tid att tänka efter.

Allmänheten kanske instinktivt känner att någonting är fel, men de kan inte uttrycka sina känslor på ett rationellt sätt eller handskas med problemet. Därför vet vanligt folk inte hur de ska ropa på hjälp och hur de ska förena sig med andra för att försvara sig mot hotet.

Allmänheten anpassar sig i stället till den gradvis ökade kontrollen och lär sig tolerera dess intrång i sina liv, tills trycket (psykologiskt via ekonomin) blir för stort och de bryter ihop.

Därför är vi utsatta för en form av biologisk krigföring. Den attackerar livskraften, valmöjligheterna och rörligheten hos individerna i vårt samhälle genom att känna till, förstå, manipulera och attackera källorna till vår naturliga och sociala energi och våra fysiska, mentala och känslomässiga styrkor och svagheter.

Agera därför medan tid är. Alternativet är en centralstyrd diktatur befolkad av genomkontrollerade robotslavar.

Jan Stenis, tekn dr och civilekonom, Kristianstad

Källa:http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/centralstyrd-diktatur-hotar/

 

Advertisements

~ by mindcontrolinsweden on July 26, 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: