Måltavlans Kafkaliv

Kafka

Måltavlans Kafkaliv

Måltavleindividerna (eng. targeted individuals) blir allt fler då mänsklighetens förslavning fortgår. I Den Nya Världsordningen får ingen vara vacker, ren, duglig, kärleksfull och oberoende. Alla måste vara ideologiskt korrekta och inordnas i systemet som en liten, omedveten kugge i den stora kontrollmaskinen.

Modern teknologi medger konstant övervakning av en individs belägenhet, tankar och känsloliv. Genom nanoimplantat och skalärvågsteknik kan kontrollanterna i realtid se och höra genom måltavlans ögon och öron. Bevakarna vet vad offret ska göra redan när tanken dyker upp i dennes huvud.

Måltavlornas beteendemönster övervakas med hjälp av datateknik då deras tankar går via satellitlänk till superdatorer i USA och Israel, vilka återkopplar till individer i den drabbades närmiljö. Rent konkret utsätts offret för fysiska men lagliga angrepp i publik miljö, psykologiskt raffinerade gatuscener för att få offret att tvivla på sina egna sinnen, erotiska provokationer samt knäckande sömnstörningar. Bilar är också bra att gömma sig bakom…

Syftet är att bryta ner måltavlan och sedan bygga upp hen till det som kontrollanterna önskar att hen ska vara samt att utprova psykotronisk övervakningsteknik. Avundsjuka spelar också en viktig roll som förklaring till terrorn.

Den drabbade uppvisar alla klassiska symptom på paranoja som hörande av röster och förföljelsemani. Men när måltavlan ber en psykiatriker om hjälp så ordineras hen vanligen psykofarmaka som ytterligare försämrar funktionsdugligheten. Sammanslutningar som The European Coalition against Covert Harassment och The Targeted Individuals United Association arbetar för att måltavlornas situation ska uppmärksammas, men det finns så mycket pengar att tjäna på den nya teknologin så att myndigheterna negligerar måltavlornas lidande.

Forskningen kring informations- och kommunikationsteknik kan höja mänskligheten till en högre medvetandenivå men nanotekniken kan också utgöra ytterligare ett hot mot vår existens tills den artificiella intelligensen gjort våra kroppar överflödiga då våra intellekt lever i cyberrymden. Tills dess riktas allt mer illvilja mot måltavlorna tills hela samhället imploderar i en orgie av ondska. Hoppet är att förföljarna vänder sig mot sina egna herrar i avsmak mot vad de gör mot sina oskyldiga offer.

John Sanningsälskare

Advertisements

~ by mindcontrolinsweden on July 24, 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: