Reflektion över: ” huruvida det verkligen förefaller rimligt att några enskilda personer skulle ha rätt att ”ogiltigförklara” den svenska staten genom anmälningar”

 SEC Seal

REFLEKTION – över Chefsekonomens frågeställning/påstående om att jag borde tänka över hur det skulle kunna vara rimligt att några enskilda personer skulle ha rätt att ogiltigförklara den svenska staten genom anmälningar (UCC anmälningar)

Lite bakgrund för nya läsare:

Enligt det nu nedstängda OPPT gjordes UCC anmälningar vilka inte motbevisades och enligt UCC lagarna träder dessa i kraft där ingen motbevisning sker inom en viss tid. (http://www.oppt-sweden.com/index.html, 2015-02-06). UCC – Uniform Commercial Code är regler för handel av gods som överstiger USD 500. (http://www.ehow.com/about_5074726_definition-uniform-commercial-code.html, 2015-02-06).

De statliga enheterna drivs som bolag (därmed är de bolag) det ser man genom deras registreringar där de tilldelats bolagsnummer samt innehar F-skatt. RIKSGÄLDEN är ett av dem. (http://www.allabolag.se/2021002635/verksamhet, 2015-02-06).

Bolag driver handel av gods och tjänster. Handelslagarna gäller just dessa och Sverige är kopplat genom UCC anmälningar till The Federal Reserv genom svenska banker som Handelsbanken, SEB m fl.

Sverige deklarerar genom RIKSGÄLDSKONTORET på US SEC – Securities Exchange Commission som är en Inspektionsmyndighet i USA för handelstransaktioner.

Nu till reflektionen över:” huruvida det verkligen förefaller rimligt att några enskilda personer skulle ha rätt att ”ogiltigförklara” den svenska staten genom anmälningar”.

Eftersom staten inte är ett levande ting/varelse utan något som endast existerar i vår föreställning och har förklarats genom skrift av just enskilda individer eller individ så är det ju inte mer än rimligt att dennes (statens) skapare är den som kan ogiltigförklara sin skapelse. Dessutom består skaparen/skaparna av levande människor.

Vad/vem skulle annars göra detta? Och hur många av dessa skulle det behövas?

Oavsett om OPPT anmälningarna som för närvarande har ifrågasatts (ingen har dock bevisat detta mig veterligen) är giltiga eller ej så är det enskilda individer i levande människoform som processar olika administrativa uppdrag och anmälningar till domstolar bland andra.

Vem har rätt att ogiltigförklara? Det är en av de bästa frågorna Chefsekonomen kunde ställt!

Vems rätt talar vi om? Vems lag? Vilken lag?

Vem tillhör detta lagsystem och andra?

Hur blir man medlem i dessa lagsystem/grupper?

När handeln sträcker sig runtom i världen på ”Internationella” marknader vems lag gäller då?

Då all ”lag” baseras på handel i dagsläget gäller väl dessa handelslagar alla berörda (?) inklusive ”Sverige” med sitt rättfärdiga handelsnamn SWEDEN KINGDOM OF: (http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=SWEDEN&owner=exclude&action=getcompany, 2015-02-06).

Eftersom ”lagen” är förtjust i att använda ordet person utgår jag ifrån att en eller flera enskilda personer (juridiska fiktioner) genom den levande människans agerande skulle kunna utföra en anmälan enligt handelns egna regler som skulle sätta företaget Sverige och andra berörda företag i ett konkursliknande tillstånd, ett tillstånd där bolaget har näringsförbud och inte kan verka.

Rätten får de enskilda juridiska personerna genom sin jurisdiktion, dvs. genom sitt medborgarskap eller bosättningen i sitt landområde och dessutom är alla födda någonstans och är medborgare i något landområde. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Jurisdiktion, 2015-02-06).

Vi kan ju även se in på hur våra mänskliga rättigheter ger oss denna ”rätt”.

sec.gov_

Om vi som säkerhet för SWEDEN KINGDOM OF:s värdepapper (statslån), med ränta, inte vet om att vi är anställda av bolaget SWEDEN KINGDOM OF och inte har godkänt anställningsvillkoren med eventuella motkrav hålls vi i träldom/slaveri.

Slav är en person (statens personer som staten äger genom personnumret) som ägs av någon annan och saknar mänskliga och medborgerliga rättigheter, samt kan köpas och sälja som handelsvara(http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, 2015-02-06) och vi står som säkerhet för statens skulder och värdepapper som handlas med på de internationella börserna

Våra mänskliga rättigheter avtalar vi bort genom att erkänna personen som ägas av staten och då står vi under statens regler.

När vi erkänner oss som levande människor är vi fria, har våra mänskliga rättigheter som står över i rang när det gäller ”lag”.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är våra rättigheter som fria människor.

Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna är gällande över lag genom inkorporering i svensk lag enligt RF (Regeringsformen) 2 kap. 19§ och 12 kap. 10 § Lag (2010:1048).

Regler och författningar samlade i SFS kommer då nederst i rangordning när det gäller fria människor.

Genom FN:s mänskliga rättigheter Artikel 4,6,20 och 30 får vi rätt till att inte hållas i slaveri, att endast frivilligt tillhöra en sammanslutning dvs. vi behöver inte erkänna oss som person och tillhöra SWEDEN KINGDOM OF men om vi väljer detta har vi rätt att ställa våra egna anställningsvillkor, annars är det ju slaveri.

När vi är fria människor står vi även över handelslagarna.

För att sammanfatta är människan den med rätt över en fiktion. Det är logiskt och enkelt att se och detta är vår medfödda, naturliga rätt och lag som inte behöver förklaras eller rättfärdigas.

Det är bara de som lever i förnekelse av sig själva som kan agera mot den fria människan.

Vissa ovetande, vissa i full saknad av medkännande för sin nästa.

Referens:http://www.transparentabrev.com/#!reflektion–riksglden-/crej

Relaterat

US SEC Securities and Exchange Commission varje svensk ar registrerad som kommersiell enhet

Är Sverige registrerat som företag? Nej, enligt SEC gov och Riksgälden svarar inte.

http://blog.lege.net/index.php?/archives/354-Jag-kraever-bara-att-min-raett-till-frihet-fran-foertryck-respekteras.html

~ by mindcontrolinsweden on March 30, 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: