Sveriges teknokratiska Regeringskansli inbjuder till pressträff om robotar och övervakning i vården av äldre

robot

må, feb 16, 2015 15:00 CET

Den 19 februari publicerar Smer rapporten Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter. I rapporten tar rådet ställning till etiska aspekter kring hälsorobotar och övervakning i vården av äldre.

De etiska frågor som rådet lyfter fram avseende hälsorobotar och övervakning är:

När är det etiskt försvarbart att använda robotar och över­vakningsteknik i vården av äldre?

Hur kan det säkerställas att en rättvis fördelning av resurserna sker så att de som har behov av den nya tekniken får tillgång till den?

Hur säkerställs rätten till självbestämmande samt att personer med nedsatt beslutskompetens får den vård de behöver och att deras vilja beaktas?

Går det att åstadkomma balans mellan intrånget i den enskildes integritet och nyttan med tekniken och i så fall hur?

Hur säkerställs att forskning och utveckling av ny teknik utvär­deras ur ett etiskt perspektiv samt att etiska bedömningar görs inför introduktion av robotar i hälso- och sjukvården och social­tjänstens omsorg?

Kjell Asplund presenterar rapporten vid en pressträff i Socialdepartemen­tet kl. 11.00. Vid pressträffen medverkar även Barbro Westerholm, leda­mot Smer samt Nils-Eric-Sahlin och Elisabet Wennlund, sakkunniga Smer. I anslutning till pressträffen presenteras även olika typer av robotar.

Tid: Torsdagen den 19 februari Kl. 11:00, presentation av robotar mellan kl. 10.00 – 12.30.

Plats: Sammanträdesrum Lilla Tigern, Socialdepartementet, Fredsgatan 8, Stockholm OBS! Medtag presslegitimation.

Anmäl ert deltagande i förväg till Robert Kreher 08-405 22 11 eller e-postadress robert.kreher@regeringskansliet.se
Kontakt

Socialdepartementet Fredsgatan 8 103 33 Stockholm 08-405 10 00 http://www.regeringen.se/sb/d/1474

Presskontakt http://www.regeringen.se/sb/d/1673

Källa: http://news.cision.com/se/socialdepartementet/r/inbjudan-till-presstraff-om-robotar-och-overvakning-i-varden-av-aldre-med-kjell-asplund-och-barbro-w,c9724319

RELATERAT

FOI:s pressinbjudan till framtidens sjukvård biomedicinska sensorer

http://www.samarbetsdynamik.se/index.php/om-kraenkningar-integritet/30-flera-forskare-saval-som-praktiker-har-uttryckt-att-det-administrativa-kapitalet-det-vill-saga-de-etablerade-principer-med-vilka-tjansteleveransssystem-numera-organiseras-och-styrs-medfor-att-den-professionella-hantverksskickligheten-och-den-professionell

http://www.smer.se/nyheter/start-for-projekt-om-robotar-och-overvakning/

http://kvalitetsmagasinet.se/giraff-i-hemtjansten-kan-uppfattas-positivt/

http://hbl.fi/nyheter/2011-11-17/helsingfors-testar-koreanska-robotar-i-aldrevarden

Advertisements

~ by mindcontrolinsweden on February 18, 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: