Vi är vad vi äter – Carl Norberg intervjuar William Engdahl om GMO

Livsmedelstillgången är av avgörande betydelse för den sociala situationen och välfärden i varje samhälle och civilisation.

Som en följd av det är kontrollen över livsmedelsproduktionen ett nödvändigt verktyg för den som vill utöva makt. Detta har i sin tur medfört en effektivisering av livsmedelsframställningen där genmanipulering GMO, av födoämnen spelar en allt större och avgörande roll, både för näringskedjan och därmed för den mat som människor äter ur ett geopolitiskt maktperspektiv.

Den miljöpåverkan som detta skapar för människor har väckt en rädsla och ett växande socialt engagemang. Livsmedelsindustrins maktambitioner har fått människor att reagera. Över hela jorden växer proteströrelser mot vad människor upplever som ett verkligt, men dolt hot mot liv och hälsa. Här följer en intervju av mig med journalisten, författaren och föredragshållaren William Engdahl.

Referens: http://carlnorberg.wordpress.com/2014/04/24/vi-ar-vad-vi-ater

Relaterat

Upprop, Stoppa GMO nu: http://raddasverige.nu/stoppa-gmo-nu/

Behöver vi GMO och är det bra för miljö och hälsa: http://newsvoice.se/2014/03/28/behover-vi-gmo-och-ar-det-bra-for-miljo-och-halsa-del-1/

Ekologiskt odlat är annorlunda på molekylnivå: http://2op.se/category/vaxter-och-odling/

Advertisements

~ by mindcontrolinsweden on April 27, 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: