Totalvägra att rösta!

Sprid nedan info!

Totalvägra att rösta!

Partierna tävlar om vår gunst. Detta är ett spel för galleriet eftersom de politiska företrädarna efter valet sinsemellan fördelar den reella makten, oavsett vad valresultatet utvisade.

Den yttersta makten ligger inte hos våra valda politiker utan hos de dominerande ägarna av land, realkapital och finansiella resurser. Problemet är således inte att vi har fel politik utan att det tyvärr finns politiker.

Vid ett tillräckligt lågt valdeltagande så förlorar det politiska systemet sin legitimitet. Ett effektivt och helt lagligt sätt att göra revolution är därför att inte rösta alls, inte ens blankt eftersom man även då erkänner riksdagens och kommunfullmäktiges överhöghet.

Samhället är i upplösning i vilket fall. Hundratusentals ungdomar har varken arbetat eller studerat på många år och bygger nu raskt upp ett alternativt samhälle.

Vid en systemkollaps kan något bättre kanske resa sig ur spillrorna. I varje fall tills det nya systemet blir lika degenererat och korrumperat som det gamla till följd av det mänskliga psykets nedärvda beskaffenhet.

“Ansvarskännande Observatör”

Relaterat

Regeringen fortsätter undanhålla BIOPOLITIKEN: https://mindcontrolinsweden.wordpress.com/2014/09/06/denna-gang-vagrar-jag-rosta-jag-anser-att-huvudamne-som-biopolitik-inte-bor-negligeras-i-valdebatten-att-manniskans-biologi-genom-ingenjorskonsten-stallts-i-statens-och-overklassens-tjanst-kraver-e/

Katastrof för offentlighetsprincipen: Riksdagen sa ja till utökad sekretess i det internationella samarbetet – katastrof för offentlighetsprincipen

Advertisements

~ by mindcontrolinsweden on December 12, 2013.

2 Responses to “Totalvägra att rösta!”

 1. Som jag Tweetade härom dagen, “Vad händer i ett samhälle där alla plötsligt börjar se klart? Där nånstans börjar den sociala revolutionen.” Tweetet länkade till en artikel om José Saramagos bok “Klarsynen. Artikeln som med tillstånd är återpublicerad som kommentar på Intelligentsians blockering heter just “Blankröstarrevolution“, skriven av Mats Runvall.

 2. Tack Leif, för intressanta länkar!

  Hur fostrar man till demokrati? Det var en fråga som ställdes vid en konferens som Stockholms universitet stod värd för år 2000, där diskuterades bl a, att: “Ett lågt valdeltagande utgör ett hot mot en vital demokrati. En fortsatt vikande trend kan till och med innebära att legitimiteten av samhälleliga beslut ifrågasätts.

  Forskning om ’demokrati’ är en svensk och internationell tillväxtbransch. Flertalet svenska lärosäten bedriver idag demokratirelaterad forskning och utbildning.”

  Hur kan forskning om demokrati utgöra en ekonomisk tillväxtbransch?

  I själva verket är universiteten ett av de instrument som används av de politiska makthavarna för att styra landets medborgare med en arsenal av bioteknologier och i den rikning de önskar.

  Länk: https://mindcontrolinsweden.wordpress.com/2013/12/16/konferens-om-hur-universitet-och-hogskolor-ska-starka-skendemokratin-genom-den-sociala-ingenjorskonsten/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: