Informationssystem

information system

Informationssystem

Forskningsgruppen Informationssystem fokuserar på att använda IT-system för att förse organisationer med information. Gruppen vill bidra till teori och praktik i utvecklingen av organisationer och informationssystem. Både organisatoriska och tekniska aspekter inkluderas och målet är att uppnå informationssystem av hög kvalitet och vilka svarar upp mot sina användares behov.

Gruppens forskning organiseras i huvudsak i följande områden:

E-tjänster: identifiering, utveckling, användning och förfining av e-tjänster för användning i både privata och offentliga organisationer. En användares perspektiv appliceras, till exempel rörande hur användarna av e-tjänster kan inkluderas i utvecklingsprocessen.

Verksamhetsmodellering: fokuserar på verksamhetsmodelleringens praktik, med fokus på effekt i olika kontexter (som affärsutveckling och kravhantering i systemutveckling, planering och utförande av modellering och kompetens hos modelleringspraktiker).

E-hälsa: ett processorienterat synsätt med patienten i fokus ger forskning som syftar till att stötta såväl sjukvårdspersonal som patienter, t.ex. i tillgång till journaler, delning av journaler mellan olika vårdgivare, och hur IT kan användas för att stötta processerna i sjukvården.

Informationssäkerhet: fokuserar på administrativ informationssäkerhet och tillit på olika nivåer (teknik, person/process och organisation). Angreppssättet är processorienterat och forskningen har på ett framgångsrikt sätt kombinerats med e-hälsa.

Dessutom håller gruppen på att arbeta upp kompetens och forskning inom business intelligence och data warehousing.

Uppdaterad: 2013-02-04
Sidansvarig: Externa relationer och kommunikation

Referens: http://www.his.se/forskning/forskningscentrum/informationsteknologi/information-systems/

Advertisements

~ by mindcontrolinsweden on July 29, 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: