Akustisk påverkan på människokroppen med “tyst” vapenteknologi

Överstimulering ökar som en direkt konsekvens av teknologins accelerande utvecklingstempo. Därmed ökar också risken för snabbare förslitning av den mänskliga organismen. Det är därför en angelägen tvärvetenskaplig forskningsuppgift att belysa människans reaktioner på överstimulering. SOU 1972:59 Att välja framtid, s 89.

Människan kan inte uthärda kemisk och akustisk påverkan över en viss gräns… SOU 1972:59 Att välja framtid, s 87.

Tyst Vapen Teknologi

Beskrivning av införandet av tysta vapen:

Allt som förväntas av ett vanlig vapen förväntas av ett tyst vapen av dess upphovsmän, men bara genom sättet det fungerar.

Det skjuter situationer, i stället för kulor, som drivs av databehandling, i stället för en kemisk reaktion (explosion), med ursprung från bits av data, i stället för korn av krut, från en dator i stället för en pistol, som drivs av en programmerare, i stället för en skarpskytt, enligt order från en bankmagnat, i stället för en militärmyndighet.

Det skjuter inte med uppenbara explosiva ljud, orsakar inga uppenbara fysiska eller psykiska skador, och stör inte självklart det dagliga sociala livet.

Men det avger ett otvetydigt “brusljud” som orsakar omisskännlig fysisk och psykisk skada, som otvetydigt stör det dagliga sociala livet, det vill säga att det är otvetydigt för att en utbildad observatör, en som vet vad att leta efter.

Allmänheten kan inte förstå detta vapen, och de kan inte tro att de attackeras med ett ljudlöst vapen.

Allmänheten kan instinktivt känna att något är fel, men på grund av den tekniska karaktären hos de tysta vapen, kan de inte uttrycka sina känslor på ett rationellt sätt, inte heller hantera problemen med intelligens. De vet inte hur man ber om hjälp, de vet inte hur man umgås med andra för att försvara sig mot det.

När ett tyst vapen tillämpas gradvis, justerar sig allmänheten/anpassar sig till dess närvaro och lär sig att acceptera dess ingrepp i deras liv tills trycket (psykologiskt via ekonomi) blir för stort och de bryter ihop.

För allmänheten, är de tysta vapnen en typ av biologisk krigföring. Vapnen angriper vitalitet, alternativ och rörligheten för individerna i ett samhälle genom att veta, förstå, manipulera, och angripa deras källor till fysisk och social energi, samt deras fysiska, mentala och känslomässiga starka och svaga sidor.

Advertisements

~ by mindcontrolinsweden on July 19, 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: