Svensk forskning inom medicin, teknik och naturvetenskap ökar dramatiskt

SCB:s siffror för de svenska satsningarna på forskning och utveckling (FoU) under 2012 visar att investeringarna ökat med c:a 33 miljarder kr under 2012. Det svenska näringslivets utgifter för FoU 2012 uppgick till 82 miljarder kr.

medical-research-fraud-300x200

Forskning i medicin dominerar. Intäkterna för FoU inom medicin stod för 32% av FoU-intäkterna. Teknik och naturvetenskap är andra forskningsämnen med höga andelar av FoU-intäkterna.

Mellan 2011 och 2012 var naturvetenskap, teknik och medicin också de forskningsämnen som ökade mest i absoluta tal.

Källa: SCB – Satsningar på forskning och utveckling 2012

Tyvärr kan forskningen (ffa fuskforskningen) inom skolmedicin (läs kemiska preparat från kemi/oljeindustrin), teknik (läs kroppen och sinnet ersätts med teknik) och naturvetenskap (läs materialism, kroppen betraktas som en apparat) användas som opinionsbildande verktyg för att styra befolkningen.

Jag är FÖR allt gott som kommer från denna forskning, men jag är oroad för att de etiska/moraliska värdena inte får följa med utvecklingen.

Vill vi verkligen ha en fortsatt dominant materialistisk världsåskådning styrd av tekniker, ingenjörer, storföretag och industrikemister?

Referens: http://newsvoice.se/2013/07/11/svensk-forskning-inom-medicin-teknik-och-naturvetenskap-okar-dramatiskt/

Advertisements

~ by mindcontrolinsweden on July 11, 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: