Sverige hjälper USA med terrorforskning – ingen säkerhetspolitik utan biopolitik

DHS

Ny Teknik den 28 februari 2007.

Sverige blir ett av sex länder som kan söka pengar ur amerikansk miljardbudget

Sverige får inom en månad ett exklusivt avtal med USA kring terrorismforskning och civila säkerhetsfrågor. Via avtalet kan svenska forskare söka medel ur det amerikanska säkerhetsdepartementets miljardbudget för FoU.

Sveriges försvarsminister Mikael Odenberg och USAs säkerhetsminister Michael Chertoff väntas underteckna överenskommelsen i USA i slutet av mars. Därefter börjar det genast gälla.

– Avtalet möjliggör ett gemensamt forsknings- och informationsutbyte mellan USA och Sverige på det civila säkerhetsområdet, säger Åke Sellström, tidigare chef för FOIs enhet för NBC-skydd i Umeå.

Han har lett förhandlingar med den amerikanska sidan om det unika avtalet, på uppdrag av FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, i samråd med bland andra KBM, Krisberedskapsmyndigheten.

– De amerikanska förhandlarna väntar på ett bemyndigande från det egna utrikesdepartementet, men vi hoppas att detta bara är en formalitet, säger Åke Sellström.

FOIs generaldirektör Madelene Sandström tycker att det är för tidigt att uttala sig innan avtalet är påskrivet.

Sverige blir den sjätte allierade.
USA har i dag liknande avtal enbart med Kanada, Mexiko, Australien, Storbritannien och Singapore.

Sverige blir därmed det sjätte landet i världen som får sluta forsknings- och informationsutbytesavtal med USAs säkerhetsdepartement DHS, Department of Homeland Security.

Departementet bildades efter attackerna elfte september 2001, och hanterar bland annat de tunga terroristfrågorna.

För 2007 har DHS 7,2 miljarder kronor i FoU-budget att förvalta. Det är tio gånger mer än vad EU i år satsar på området civil säkerhetsforskning (700-900 miljoner kronor).

Insyn i varandras forskning.
Via överenskommelsen öppnas dörren för svenska företag, institutioner, universitet och högskolor att delta i utlysningar om forskningsmiljarderna från DHS.

Det enda amerikanska villkoret är att en svensk myndighet är huvudpartner.

Avtalet innebär också att svenska och amerikanska forskare får insyn i varandras hemliga säkerhetsforskningsprojekt, tekniksatsningar och hotbildsbedömningar.

– Det finns ett säkerhetsskyddsavtal knutet till huvudavtalet som reglerar hur känslig information får användas, säger Åke Sellström.

Vilka svenska forskningsområden är intressanta för DHS?

– De anser att vi ligger långt framme inom forskning kring nukleära, biologiska, radiologiska, kemiska och explosiva hot, undervattensteknik, gränskontroll, sensorer och it-teknologi, säger Åke Sellström.

Och tvärtom, vilken amerikansk forskning lockar särskilt svenska forskare?

– Amerikanerna ligger i forskningsfronten inom många områden, men jag kan nämna övervakning och spaning och analys av biologiska och kemiska prover.

Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och USAs regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete till skydd för den nationella säkerheten

odenberg o chertoff

Vid en ceremoni i Washington DC fredagen den 13 april 2007, undertecknade Sveriges dåvarande försvarsminister Mikael Odenberg och USA:s minister för Homeland Security Michael Chertoff en överenskommelse angående forsknings- och utvecklingsfrågor inom säkerhetsområdet. Avtalet syftar till att skapa ett långsiktigt partnerskap och berör bland annat informationsutbyte och möjlig koordinering av forskningsprogram.

Säkerhetsforskningsavtal mellan Sverige och USA undertecknat idag

Försvarsdepartementets pressmeddelande:

“Lärdomarna efter tidigare katastrofer är att vi måste bli bättre på att samarbeta med andra länder. Detta avtal är ett viktigt steg i denna riktning.
Det säger försvarsminister Mikael Odenberg med anledning av att han idag undertecknat ett säkerhetsforskningsavtal med USA. Undertecknandet skedde i Washington DC vid en ceremoni med USA:s minister för Homeland Security, Michael Chertoff. Källa http://www.regeringen.se/sb/d/8663/a/80486

Avtalet möjliggör ett gemensamt forsknings- och informationsutbyte mellan Sverige och USA inom det civila säkerhetsområdet. Samarbetet ska leda till ökade kunskaper för hur vi möter gemensamma hot och risker.”

Regeringar involverade i det globala militärindustriella komplexet prioriterar uppenbart inte frågor som rör miljö, samhälle, hälsa och individer…

Utdrag från samarbetsavtalet: Artikel 4
2. Sveriges försvarsminister är den högsta myndigheten inom Sveriges regering med ansvar för överinseende över samarbetsaktiviteter i Sverige och förordnas härmed till ”svensk verkställande myndighet” med ansvar för förvaltningen av detta avtal. Detta ansvar får delegeras till andra personer i försvarsdepartementet.

Avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete till skydd för den nationella säkerheten, finns att läsa på svenska och engelska här: http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/88/87/53725d3e.pdf

Målen för vår säkerhet:

“Försvarsberedningen har i tidigare rapporter slagit fast att säkerhet är ett vidare begrepp än skydd av det egna fysiska territoriet. I en strategi för Sveriges säkerhet (Ds 2006:1) föreslog Försvarsberedningen, vilket senare fastlades av riksdagen, att målen för vår säkerhet skulle vara:

– att värna befolkningens liv och hälsa
– att värna samhällets funktionalitet
– att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Det som hotar något av ovanstående mål är säkerhetshot. Med denna definition hotas vår säkerhet även av miljöförstöring och klimatförändringar.”
Länk: http://www.regeringen.se/sb/d/306/a/93589


Regeringens dolda avtal med USA – i namn av brottsbekämpning

Har du någon information om vilka avtal Sverige har med USA?

biometric

Detta har cyberliv.bloggplatsen.se kopierat från Department of Homeland Security http://www.dhs.gov vilket visar att säkerhetsminister Janet Napolitano från DHS var på besök i Stockholm den 15 november 2011.

Det som däremot inte nämns var att hon egentligen kom hit för att underteckna ett avtal mellan Sverige och USA om hur dessa två länder ska samarbeta för att bekämpa kontraterrorism och brottsbekämpande insatser.

Jag förvånas över hur öppna USA är med informationen om att avtalet också innebär ett “utbyte av biometriska och biografiska uppgifter“.

I läsbar text innebär det att Sverige, utan tanke på individens integritet, skickar iväg information som fysiologiska egenskaper, beteendeegenskaper, fingeravtryck, ansikte, näthinna, röst, hand, blodkärl, DNA, signatur, keystroke dynamics, m m.

Detta strider mot våra mänskliga rättigheter! Det skrämmande är att ett så viktigt avtal inte ens omnämns i svensk media, särskilt som så höga politiker är inblandade och att USA skrivit liknande avtal med 22 andra länder, vilket i praktiken sannolikt innebär att Sverige samarbetar med flera diktaturstater. Något som strider mot vår grundlag, men det bekymrar väl inte Reinfeldt, Bild & Co – så länge de har sitt politiska skydd och själva kan agera med terrorattacker mot svenska folket!

Detta är SKRÄMMANDE!

Readout of Secretary Napolitano’s Meeting with Swedish Deputy Foreign Minister Frank Belfrage

Release Date: December 16, 2011, For Immediate Release, Office of the Press Secretary, Contact: 202-282-8010

Department of Homeland Security Secretary Janet Napolitano

WASHINGTON— Secretary of Homeland Security Janet Napolitano today joined the Swedish State Secretary and Deputy Foreign Minister Frank Belfrage and Department of Justice Assistant Attorney General Lanny Breuer to sign a Preventing and Combating Crime Agreement between the U.S. and Sweden—allowing for the exchange of biometric and biographic data between the United States and the Kingdom of Sweden to bolster counterterrorism and law enforcement efforts while protecting individual privacy.

“Strong international partnerships are critical to our nation’s security,” said Secretary Napolitano.  “DHS is committed to working with our allies, such as Sweden, to share information and combat threats to our shared security.”

To date, the United States has signed similar agreements to prevent and combat crime with 22 international partners and anticipates signing more in the coming weeks and months. These agreements—negotiated by the Departments of Homeland Security, Justice and State—are concluded pursuant to the Implementing the Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007, which requires greater security cooperation between the United States and countries participating in the Visa Waiver Program.  The agreements prevent individuals who commit serious crimes in one signatory country from continuing illicit acts in another and reaffirm the United States’ commitment to the reciprocal partnerships that advance the safety and security of the United States and its international partners.

Last Month, Secretary Napolitano traveled to Stockholm where she met with Deputy Foreign Minister Belfrage, as well as Sweden’s Minister of Justice Beatrice Ask, Minister for European Union Affairs Birgitta Ohlsson, Sweden’s State Secretaries to the Prime Minister Katarina Mascarenhas, Mikael Sandstrom and Gunnar Wieslander, Sweden’s State Secretary to the Minister of Defense Hakan Jevrell, and Director General for Swedish Civil Contingencies Helena Lindberg to discuss the Department’s partnership with Sweden to fight international crime and terrorism and protect critical infrastructure. Secretary Napolitano also highlighted progress between the two nations on information sharing agreements to increase bilateral cooperation and international travel security, and enhance collaboration on cybersecurity.

For more information visit  http://www.dhs.gov/ynews/releases/20111216-napolitano-meeting-swedish-preventing-combating-crime-agreement.shtm

Leuren Moret:Department of Homeland Security Janet Napolitano using Berkeley, CA as template for overthrow of USA  – Organized Gangstalking, EMF Cop Toys, HAARP/Chemtrails, Grid Changes

Watch on you tube: https://www.youtube.com/watch?v=2ZMvhm6dns8&feature=youtu.be

VANCOUVER, BC – In this Special Exopolitics program with Alfred Lambremont Webre, Independent scientist Leuren Moret, MA, PhD ABD reveals a covert plan initiated January 1, 2014 that targets Berkeley, CA as the first of 100 NWO cities with a template in which DHS (Homeland Security), FEMA, the Nuke “Labs”, and UC President Janet Napolitano employ a coordinated infrastructure of organized gangstalking, electronic cop toys, grid changes, and institutional infiltration as a methodology aimed at the overthrow of the USA.

This new template is based on the Phoenix program originally designed to eliminate all civilian resistance to the US occupation of Vietnam. While she was DHS director, Janet Napolitano entered into agreements with 15 commonwealth nations to provide “Homeland Security” and “FEMA” services.  This new template can be a mechanism for overthrown of nations throughout the world and implementation of a New World Order.

References: www.leurenmoret.info

Organized Gang Stalking What You Need To Know: http://leurenmoret.info/currents/dhsnapolitano-berkeley.html

Leuren Moret: Department of Homeland Security Janet Napolitano using Berkeley, CA as template for overthrow of USA  – Organized Gangstalking, EMF Cop Toys, HAARP/Chemtrails, Grid Changes: http://exopolitics.blogs.com/peaceinspace/2014/07/leuren-moret-dhsjanet-napolitano-using-berkeley-ca-as-template-for-overthrow-of-usa-organized-gangstalking-emf-cop-t.html

~ by mindcontrolinsweden on July 6, 2013.

One Response to “Sverige hjälper USA med terrorforskning – ingen säkerhetspolitik utan biopolitik”

  1. […] Sverige hjälper USA med terrorforskning – ingen säkerhetspolitik utan biopolitik ——- Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och USAs regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete till skydd för den nationella säkerheten https://mindcontrolinsweden.wordpress.com/2013/07/06/sverige-hjalper-usa-med-terrorforskning/ […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: