Är FRA lojalt mot Sverige?

FRA

Förräderi kan ta sig olika uttryck. Den värsta sorten är sveket mot människor och grundläggande goda värderingar. Jag vill påstå att FRA tycks befinna sig nära gränsen.

Vad generaldirektör för FRA Ingvar Åkesson tycker om Edward Snowden står klart i en intervju med DN [urklipp nedan]. Vi kan konstatera att vi har en ytterst tvivelaktig person på posten. Om hela organisationen delar hans uppfattning är det mycket oroande.

Åkesson hävdar att det Snowden gjort är fel, att det är galet. Han säger “vi vill visa det så att ingen får för sig att det sker något galet här” och “skulle det läcka här skulle det leda till ett rätt stort förtroendetapp hos oss”. Med andra ord, NSA gör rätt.

Förräderi är ett stark ord. Men i detta fall kan man fråga sig hur mjölet ser ut. För vem jobbar Ingvar Åkesson? Till vilken nytta är FRA när de inte lyckats varna för vad som sker i USA? Känner man till sanningen om 11 september och andra skapade terrordåd? Går FRA den dolda maktens ärenden?

FRA kommer snart vara historia. De kommer få sin buk vänd ut och in. Då får vi svaren.

Referens: http://www.palbergstrom.com/blog/post/599-%C3%84r-fra-lojalt-mot-sverige

Så stoppar FRA läckor

Ingvar Åkesson.

Försvarets Radioanstalt, FRA, har vidtagit olika åtgärder för att slippa läckor likt amerikanen Edward Snowden. ”Vi upplyser vår egen personal om hur regelverket ser ut, hur vi kontrolleras och att vi fyller en viktig uppgift för statens säkerhet. Vi vill visa det så att ingen får för sig att det sker något galet här”, säger FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson.

FRA:s generaldirektör säger att en svensk läcka liknande den som Edward Snowden legat bakom skulle kunna orsaka stor skada.

– Internationella samarbetet bygger på att ingen avslöjar vad de andra håller på med. Skulle det läcka här skulle det leda till ett rätt stort förtroendetapp hos oss, säger Ingvar Åkesson.

Han berättar att FRA tidigare av sekretesskäl varit tydligt uppdelad så att en anställd på en enhet inte skulle veta vad en anställd på en annan enhet gör.

– Nu balanserar vi behovet av sekretess mot att våra anställda ska förstå vad verksamheten går ut på. Det är viktigt att de som arbetar här känner att verksamheten bedrivs på ett lagligt och korrekt sätt och att den har stor betydelse för rikets säkerhet, säger han. Ingvar Åkesson berättar att FRA är mycket återhållsamt med att anlita konsulter.

– Det sker i mycket blygsam skala. Vi är nog den enda myndigheten som har en personalrestaurang med egen personal, och ett eget hälsohus, säger han.

Generaldirektören önskar större förståelse för vad FRA gör och är till för. Myndigheten har låtit göra opinionsmätningar som visar ett ökande misstroende.

Ingvar Åkesson vill gärna sprida kunskap om hur FRA granskas av såväl en myndighet som ett integritetsråd. Men Centrum för rättvisa och dess vd Clarence Craaford tycker att sekretessen inte tillåter allmänheten att sätta sig in i systemet.

– Med all respekt och förståelse för att man måste kunna bedriva verksamhet för att motverka risker för terrorangrepp och liknande så är det viktigt att den enskilde ska kunna förstå hur systemet fungerar. Det är en stor brist att regeringen beställer den spaning som prövas, utser både ombud och domare och sedan sekretesstämplar allting. Det är långt ifrån en vanlig, självständig domstolsprövning.

Han har anmält FRA-lagen till Europadomstolen och väntar nu på ett prövningstillstånd. Tidigare har Storbritannien fått skriva om sin signalspaningslag efter att ha fällts av Europadomstolen.

– Inte ens vi som har ett pågående fall i domstol om det här vet egentligen hur den här verksamheten fungerar, säger han.

Runar Viksten är chef för Försvarsunderrättelsedomstolen som ger tillstånd för vad FRA ska få signalspana på och hur. I domstolen får FRA argumentera för sin sak, medan integritetsskyddsombud får kritisera.

Allt sker inuti ett hemligt avlyssningssäkert rum, inbyggt i ett vanligt rum. Det undersöks regelbundet av den militära säkerhetstjänsten så att ingen buggat det. Inga handlingar får tas ut från domstolens lokaler, så de enda som kunnat förbereda sig inför förhandlingarna är FRA. Förhandlingarna slutförs alltid samma dag som de inletts, och målen går inte att överklaga.

– Eftersom signalspaningen inte får inriktas med en enskild svensk person som huvudmål och resultatet inte får användas som bevis i rättegångar så drabbas ingen enskild av skada till följd av våra domar. Därför har regeringen ansett att det inte behövs någon överklagandemöjlighet, berättar Runar Viksten.

När Runar Viksten ska beskriva de informationsmängder som FRA tillåts att tråla igenom säger han:

– Det är oerhörda mängder information som kokas ned genom automatisk databehandling som filtrerar den. Tekniken syftar till att bara få fram det som är relevant för analytikern. De tillstånd som FRA får gäller inte alla kablar eller hela kablar, utan trafiken i en viss fiber. Men i varje fiber går det väldigt mycket information.

Han berättar att trafik mellan personer som båda bor i Sverige ska filtreras bort, men att det inte alltid lyckas.

– Då har analytikern skyldighet att förstöra den informationen, säger han.

Regeringen och regeringskansliet är de största beställarna av signalspaning. Sedan årsskiftet har Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen fått tillstånd att beställa signalspaning.

– Den stora fördelen är att FRA är en svensk myndighet. Vi behöver inte förlita oss på att någon annan sorterar, gör tolkningar eller väljer vilken information vi ska få, säger Johan Sjöö, biträdande säkerhetspolischef.

Säpo kan bekräfta att man använder sig av signalspaning, men inte i vilken omfattning, vem man spanar på eller vilket underlag man ger FRA i samband med en begäran. Att mycket omgärdas av sekretess är nödvändigt för att Säkerhetspolisen inte ska bli verkningslös, menar Johan Sjöö.

– Vi kan aldrig beskriva hur vi fördelar interna resurser. Då ger vi signaler till en eventuell motståndare om våra styrkor och svagheter. Det blir en instruktionsbok i hur man kringgår oss i så fall, säger han.

Hos Rikskriminalpolisen är signalspaningen i dagsläget inte speciellt omfattande.

– Det här är ett förtroende som vi är väldigt restriktiva med att använda. Det handlar om mindre än ett tiotal fall om året, säger Per Wadhed, chef för kriminalpolisenheten på Rikskriminalpolisen.

Advertisements

~ by mindcontrolinsweden on June 28, 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: