Globaliseringsfängelset

Globalisering är en ideologi – ett instrument för den ekonomiska eliten, innefattande centraliserat ekonomisystem med arkitekturen av det internationella finanssystemet, och en slags ekonomisk genetisk ingenjörskonst.

Den cybernetiska världen har till stor del verkat i det fördolda sedan andra världskriget – däri finns den historiska bakgrunden till uppstigandet av den vetenskapliga, teknologiska, ekonomiska och psykiatriska diktaturen, varigenom medborgarna blir uppkopplade till en serie politiska teknologier med ambition att styra samhället genom medborgarna och deras mentaliteter, genom “subtila tvångsmetoder”.

Prosperity

Den politik som formats i eran av den globala kapitalismen, måste belysas och problematiseras i långt högre grad än vad som idag är fallet! Många människor upplever att deras liv och deras välstånd är i ständig fara.

Under det cybernetiska schemat levererar regeringar inte traditionella politiska ideologier – istället levererar de ej naturbetingade, men vetenskapligt baserade socioekonomiska förändringar som passar den ekonomiska elitens cybernetiska modell, för världsdominans.

Världsregeringen har föga intresse för utjämning, rättvisa och solidaritet! 1/5 av jordens befolkning kontrollerar 4/5 av världens handel, egendom, inkomster och investeringar, samtidigt som den relativa skillnaden mellan globalt rika och fattiga ökar.

Referens: http://resistancestudies.org/files/SVGlobalamotstandsrorelser.pdf

Advertisements

~ by mindcontrolinsweden on June 4, 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: