Riksgälden svarar Newsvoice: Sverige inget företag

statsskuld_riksgald

Så har Riksgälden svarat på frågan av Newsvoice om Sverige är ett företag. Svaret var väntat. Ett intellektuellt hårklyveri. Man glider undan genom att göra det till en definitionsfråga. I praktiken uppträder Sverige som ett företag, som en kommersiell enhet.

SWEDEN KINGDOM OF är namnet på denna enhet. Personer i statens tjänst inom regeringen, riksdagen och riksgälden har sedan lång tid agerat och agerar inom ramen för ett kommersiellt system under detta namn. På den amerikanska marknaden, därmed världen, erbjuder man värdepapper mot utbyte av lån. En kommers som vilken som helst.

Säkerheten är du och jag som svenskar. Allt vi står för, allt vi skapat eller kan skapa i en framtid. Detta faktum gör oss till kommersiella enheter i långivares ögon. Ditt värde är den tid du kan ge och den arbetsförmåga du besitter. Din registrering med personnummer, eller födelsebevis i USA, är säkerhetens garant.

Grekland är ett bra exempel och bevis på hur det fungerar där greker och vad greker har och kan skapa sätts som säkerhet för nya lån. Samma sak skulle i teorin kunna hända här.

Riksgälden kan inte styrka sitt agerade genom att visa fram kontrakt med min och din signatur som ger dem den rättigheten. Det finns inga sådana kontrakt. Därför har vi rätt att agera när vi nu blivit medvetna om brottsligheten som skett i vårt namn.

Problemet är att världen är genomkorrupt och bygger på en samhällsstruktur baserad på skuld som inte sätter människan i centrum. Sverige har spelat med i detta korrupta system med företag och banker som primära intressenter. Du och jag är bevisligen sekundära intressenter i form av ett personnummer.

För att greppa resonemanget och förstå vidden av vad som pågår måste man vara införstådd med det faktum att vi inte ska behöva betala för att leva. Endast människan av alla djur behöver göra det. Vi kan ha ett annat finansiellt system utan skuld och med fri ren energi (som existerar men motarbetats) vilket ger oss ett helt annat samhälle. Detta är viktigt att komma ihåg när vi flyttar över den moraliska skulden till staten och Riksgälden.

Vi ägs av banker och annan livsviktig industri t ex elbolag. Mycket av vår tid går till att betala tillbaka på skulder och kostnader vi bär på våra ryggar sedan lång tid för att bygga vårt land och leva våra liv. Tid som vi skulle kunna använda för att verkligen  leva, vara kreativa och skapa en värld byggd på kärlek med fred, frihet och hälsa.

Riksgälden benämner sig själva som “svenska skuldkontoret”. Träffande beskrivning på nuvarande samhällsnorm. Skuld. I både pengar och känslor. Den känslomässiga skulden gör att du finner dig i det som sker. Att inte betala ses som fult och fel. Vi är mycket sårbara och formbara med hjälp av känslomanipulation.

I ljuset av vad som verkligen sker i världen blir frågan om Sveriges roll som företag tydligare. Korruptionen i världen handlar om grova brott på högsta nivå, förskingring av enorma summor som vi enskilda medborgare har fått betala, knarkhandel med västmakters goda minne, onödiga krig baserade på lögner, en hälsovård styrd av läkemedelsindustrin där vi blir allt sjukare i takt med att insatserna mot sjukdomar ökar vilket gynnar industrin. Och så vidare. Bakom allt står ett bedrägligt banksystem med några få storbanker som ledare. Det är varken lösa påstående eller tokiga konspirationsidéer.

Vi kan konstatera att det i USA officiellt  framkommit, bland annat genom kongressförhör och whistleblowers, att det pågått förskingring av gigantiska proportioner, under lång tid. I hela världen, via banker och centralbanksystemet med FED som huvudaktör.Politiker i USA har fått besked av privata “Federal Reserve” (FED) att “vi vet inte var 9 biljoner dollar tagit vägen“. Att FED betalat ut 16 biljoner dollar i hemlighet till banker i deras nätverk världen över. Det finns fler exempel som tillsammans ger enorma summor.Allt tyder på att silver- och guldvärdet manipulerats. Under lång tid. Därför saknas det guld som nu Tyskland vill ha tillbaka. Därför har Kina av USA fått falska guldtackor gjorda med tungsten inuti.Har Riksgälden haft kännedom om det här? Har Sverige varit iblandad? Finns vårt guld kvar?Och vad vet man om Liborskandalen? Eller om spelet bakom “räddningen” av Cypern och Grekland? Här talas om just det i andra mer korrekta termer, 100 biljoner dollar i så kallade “felkonton” och “finansiell fascism”.  Regeringens och Riksgäldens syn på det här är vad?

Rättsprocesser drivna på 80- och 90-talet av amerikanska bönder har visat att banker bedrivit brottslig verksamhet under många år. Det mynnade ut i något som heter “National Economic Security and Reformation Act” (NESARA) i början på 90-talet. Det är svårt att få helt klara besked om NESARA men mycket tyder på att det existerar. En stämning mot banker från husägare på hisnande 43 biljoner dollar visar att NESARA inte är omöjligt.

Listan på vad som skett kan göras hur lång som helst. Världsekonomin är ett enda stort korthus. Riksgälden och Sverige är ett av korten.

Amerikanska militären har bevisligen gjort av med biljoner av dollar (2,3 biljoner bara i 2001) som de inte kan redogöra för. Rör det oss? Ja vem vet hur omfattande det här är och Sveriges roll? Häri ligger poängen. Hur stora cirklar har bedrägeriet tagit? Korruptionen är så stor och så omfattande, samtidigt har industrifolk, politiker och bankfolk från olika länder inkl Sverige haft återkommande träffar i hemlighet utan insyn. Det är frågan om en massiv konspiration.

Frågeställningen är därför relevant. USAs agerande, eller rättare sagt den dold regering som styr i kulisserna, har givit världen ett svart hål som suger med alla andra. Det som händer där berör oss. Genom att uppträda i SECs register med namnet SWEDEN KINGDOM OF har vi gett vårt godkännande.

Då vi medborgare, som formellt är statens och Riksgäldens uppdragsgivare, saknar insyn så måste vi kräva bevis för att det INTE pågått/pågår en brottslig verksamhet där Sverige deltagit/deltar. Vi måste kräva ökad transparens och insyn på samma sätt som den politiska rörelsen “Movimento 5 Stelle” som vann så stort i Italien. Så länge insyn saknas är Riksgälden, svenska staten och dess aktörer synnerligen misstänkta för delaktighet.

SWEDEN KINGDOM OF står som ansvarig för samröre med brottsliga verksamhet. Ingen av oss svenskar har givit “ministrar” eller individer på riksgälden vårt godkännande att bedriva brottslig verksamhet i vårt namn. Fredrik Reinfeldt uppträder med en självhävd auktoritet mot andra kommersiella enheter i form av länder och banker som han inte har täckning för. Det gör honom medskyldig. På samma bänk sitter Riksgälden.

Vilken moralisk skyldighet har vi mot en stat som inte skyddar oss mot bedrägeri när den borde göra det? Vad gör vi om staten misslyckas? Vad säger grundlagen? Inte mycket om man jämför med USAs grundlag som kommit att bli högaktuell. Något förvånande saknar vi grundläggande rättigheter vilket visar att vi inte är fria.

Den svenska konstitution ger uttryckligen företräde för staten gentemot individen. Men vem har sagt att STATEN i sin nuvarande form är enda sättet för folkligt styre? Vem har bestämt att STATEN är garant för vår frihet och rättvisa? Varför uttrycker inte den svenska grundlagen något om vår individuella frihet utan att nämna ordet stat i samma andetag?

Jag ger inte mycket för Riksgäldens svar. SWEDEN KINGDOM OF är en “corporate entity”, en företagsmässig enhet. Den definitionen kan Riksgälden inte trolla bort. Jag ger inte mitt godkännande för den verksamhet staten bedriver vad man än kallar sig.

Advertisements

~ by mindcontrolinsweden on May 9, 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: